JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)63/644-369, 00381(0)23/783-155, banatskikulturnicentar@gmail.com

Petar II Petrović Njegoš: „Les Lauriers de la Montagne” („Gorski vijenac” na francuskom, preveo Boris Lazić)

248 strana, boš povez, 14x21 cm, 2018. god.
ISBN 978-86-6029-385-7

Cena: 1200 dinara 
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


Collection
TRADUCTIONS

Dirigée par
Radovan Vlahović

Petar II Petrović Njegoš
LES LAURIERS DE LA MONTAGNE

Traduit du serbe et présenté par
dr BORIS LAZIĆ

Tihomir Ostojić: „Pitanja srpske književnosti XVIII i XIX veka” (priredila Milica Ćuković)

144 strane, boš povez, 14x21 cm, 2018. god.
ISBN 978-86-6029-386-4  

Cena: 1500 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Edicija
BANAT

Knjiga 4.

Uređuju
Milorad Grujić
Milivoj Nenin
Radovan Vlahović

Recenzenti
Radivoje Mikić
Milivoj Nenin
Zorica Hadžić

Štampanje ove knjige finansijski je pomogao
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje
i odnose sa verskim zajednicama.

Selimir Radulović: „Der Hauch des kleinen Gebets : außerwällte und neue Gedichte” ( „Dah male molitve” na nemačkom)

360 strane, boš povez, 13x18 cm, 2018. god. 
ISBN 978-86-6029-379-6
Cena: 1200 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Serbischer Originaltitel
Селимир Радуловић:
„Дах мале молитве: изабране и нове песме”,
Фондација Група север, Нови Сад, 2017.

Edition
ÜBERSETZUNGEN

Nachdichtung ins Deutsche
Johann Lavundi

Die Übersetzung dieses Buchs aus dem Serbischen ins Deutsche hat das Ministerium für Kultur und Information der Regierung der Republik Serbien unterstützt.

Radovan Vlahović: „Der abendliche Akt im Mädchenzimmer der Lenka Dunđerski” („Večernji akt u devojačkoj sobi Lenke Dunđerski” na nemačkom

112 strane, boš povez, 14x21 cm, 2018. god.
ISBN 978-86-6029-190-7
Cena: 600 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Edition
Übersetzungen

Titel des serbischen Originals
Радован Влаховић:
„Вечерњи акт у девојачкој соби
Ленке Дунђерски”

Übersetzung ins Deutsche,
Fußnoten und Rezension
Johann Lavundi

Milana Poučki: „Je li Andrić nadigran?”

232 strane, boš povez, 14x21 cm, 2018. god.
ISBN 978-86-6029-389-5
Cena: 800 dinara 
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Ova knjiga objavljena je na osnovu konkursa za objavljivanje prve knjige mladog autora koji su raspisali Banatski kulturni centar Novo Miloševo i Grad Kikinda za 2018. godinu. Odluku je doneo žiri u sastavu: Marija Tanackov (predsednik), Stanislava Hrnjak i Radovan Vlahović.

Edicija
PRVA KNjIGA | STUDIJE

Urednik
Radovan Vlahović

Recenzenti
prof. dr Olivera Radulović
prof. dr Branko Tošović

Je li Andrić nadigran? Možda posmatrano kroz određeni aspekat i jasno definisan kontekst odgovor može biti potvrdan, ali u sveobuhvatnoj slici sveta i svemira – ne. Andrić nije nadigran! Nadigrani su oni koji su dopustili da ga pogrešno razumeju i tumače, te su postali žrtve mržnje, loše energije i ružnih misli. Nadamo se da će se osvestiti, a za njihovo dobro molimo se rečima:

Ja sam ponekad silazio u ponore za koje ne na­la­zim imena ni hrabrosti da ih opišem. I patio sam – niko ne zna i ne sluti koliko – pre silaženja, u  ponoru, i po izlasku iz njega. Ne znam zašto ni čemu sva ta patnja. Kome tre­ba ovaj bol za koji ne nalazim nikakva objašnje­nja? I sve neka je prosto, samo da jednog dana ne ostanem zauvek u nekom od tih ponora.

Shvatiće: Lepše je na sunčanoj strani. Andrić je to znao i u trenucima kada su iskušenja bila velika, a izlaz se činio nepostojećim.

Milana Poučki

Srđan Grubor: „Način postojanja u ostvarenjima Ingmara Bergmana”

256 strane, boš povez, 14x21 cm, 2018. god.
ISBN 978-86-6029-388-8  

Cena: 1000 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Ova knjiga objavljena je na osnovu konkursa za objavljivanje prve knjige mladog autora koji su raspisali Banatski kulturni centar Novo Miloševo i Grad Kikinda za 2018. godinu. Odluku je doneo žiri u sastavu: Marija Tanackov (predsednik), Stanislava Hrnjak i Radovan Vlahović.

Edicija
PRVA KNjIGA | STUDIJE

Urednik
Radovan Vlahović

Recenzent
dr Vladan Tatalović
dr Aleksandar Đakovac

Bogoslovsko i filmoslovsko istraživanje, mladog teo­loga, Srđana Grubora predstavlja pionirski poduhvat inter­disciplinarnog razumevanja filmskih ostvarenja Ingmara Ber­gmana u pravoslavnom ključu. Vodeći čitaoca kroz naj­kru­p­nije kadrove pravoslavnog iskustva, obliko­va­nog ilu­stra­ti­vnim, jezgrovitim i reflektivnim jezi­kom, autor postavlja er­­­mi­nevtičku ravan u kojoj sagleda­­va na­ra­tivne i umetničke struk­ture osam istaknutih fil­mo­va sla­vnog švedskog redite­lja – od Zatvora (1949) do Sa­rabande (2003). Gruborov fokus is­pra­vno je posta­vljen na temu po­stojanja odnosa, odakle je i nje­gova studija ta­kođe rezultat jednog odnosa – pravoslavne te­ologije i ki­nematografije. Samo u relacijama ovakve vrste moguće je razvijati iskon­ski izraz pravoslavne teologije, ali je­dnako tome, i zajedno sa tim, moguće je bez pretencio­znih oče­kivanja (sakralnog na filmskom platnu) razumeti umetnost na odgovoran način.

dr Vladan Tatalović, 
Pravoslavni bogoslovski fakultet 
Univerziteta u Beogradu