JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)63/644-369, 00381(0)23/783-155, banatskikulturnicentar@gmail.com

Književna manifestacija „Slovo ljubve”: Ivanu Negrišorcu „Despotica Angelina Branković”


Književna manifestacije „Slovo ljubve” održaće se 22. juna 2018. od 20 časova u atrijumu Banatskog kulturnog centra u Novom Miloševu (adresa: JNA 35) kada će Književna nagrada „Despotica Angelina Branković” biti uručena ovogodišnjem laureatu Ivanu Negrišorcu (Draganu Staniću).

    
Manifestacija pod imenom „Slovo ljubve” i književna nagrada „Despotica Angelina Branković” podećaju nas na manje poznat deo srpske istorije: period kada je ovaj deo Banata kao i naselje Arača u blizini Novog Miloševa bilo u posedu srpskih despota Stefana Lazarevića i Đurđa Brankovića, kao nastavljača nemanjićke tradicije severno od Save i Dunava.

U programu učestvuju: Ansambl za ranu muziku „Renesans”, Dragana Milošević, pokrajinski sekretar za kulutru, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Ivan Negrišorac (Dragan Stanić), ovogodišnji dobitnik nagrade „Despotica Angelina Branković” i predsednik Matice srpske, Selimir Radulović, prošlogodišnji dobitnik nagrade „Despotica Angelina Branković” i upravnik Biblioteke Matice srpske, prof. dr Saša Radojčić, u ime predlagača za nagradu „Despotica Angelina Branković”, Radovan Vlahović, direktor Banatskog kulturnog centra, Tatjana Miražić, voditelj programa, dok će u okviru „Pesničkog venca” nastupiti Ivan Negrišorac, Selimir Radulović, Slavomir Gvozdenović, Perica Milutin, Miomir Milinković, Radovan Vlahović...


Nagrada „Despotica Angelina Branković”

Na osnovu predloga čiji su potpisnici: prof. dr Saša Radojčić, dr Milan Micić, Selimir Radulović i Perica Milutin nagradu „Despotica Angelina Branković” Banatski kulturni centar dodeljuje Ivanu Negrišorcu (Draganu Staniću) za knjigu „Izložba oblaka : izabrane i nove pesme” (Fondacija „Grupa sever”, Novi Sad, 2017).

U obrazloženju za nagradu između ostalog stoji: „Negrišorac već nekoliko decenija ulazi u red najcenjenijih savremenih srpskih pesnika, dobitnik je niza književnih nagrada, a o njegovoj poeziji je, pored pojedinačnih ogleda i književnokritičkih tekstova, 2012. objavljen i zbornik radova Ivan Negrišorac, pesnik, u izdanju kraljevačke Povelje. (...) Najnovije Negrišorčeve pesme pokazuju da se pesnikova stvaralačka avantura sada kreće u nekoliko različitih tokova: nastavlja se pesništvo stavljeno u službu izražavanja religioznih shvatanja, nastavlja se napor da se kroz govor lirskih junaka kaže nešto bitno o srpskoj kulturi i njenom karakteru, i dalje se crtaju detalji topografije srpske kulture, i dalje – jer reč je o izvornom lirskom odnosu – jedna osetljiva subjektivnost beleži svoj doživljaj, svoje čitanje sveta kao otvorene knjige. Nagrađujući pesnika Ivana Negrišorca, ne obavljamo neki konvencionalni ritual tzv. književnog života, nego govorimo u prilog vrednostima za koje se pesnik zalaže. Time postajemo njegovi saradnici i saučesnici – u slavu srpske kulture i pesništva.” (prof. dr Saša Radojčić)

Ivan Negrišorac (prof. dr Dragan Stanić), književnik i predsednik Matice srpske u Novom Sadu, rođen je 31. maja 1956. u Trsteniku. Filozofski fakultet na Grupi za jugoslovenske književnosti i srpskohrvatsi jezik završio je u Novom Sadu 1979. godine. Magistrirao je 1991, a 2003. doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu. Piše poeziju, prozu, dramske i kritičke tekstove, bavi se proučavanjem srpske književnosti i kulture. Objavio je preko 250 kritičkih, teorijskih i književnoistorijskih tekstova u periodici i naučnim zbornicima. Objavio je knjige pesama: „Trula jabuka”, „Rakljar. Želudac”, „Zemljopis”, „Toplo, hladno”, „Abrakadabra”, „Hop”, „Veznici”, „Prilozi”, „Potajnik”, „Svetilnik”, „Kamena čtenija”, „Čtenija”, „Matični mleč” i „Izložba oblaka”. Publikovao je roman „Anđeli umiru”, kao i drame: „Fredi umire”, „Kuc-kuc”, „Istraga je u toku, zar ne?”, „Vidiš li svice na nebu?”. Objavio kritičke monografije: „Legitimacija za beskućnike. Srpska neoavangardna poezija: poetički identitet i razlike” i „Lirska aura Jovana Dučića”. Dobitnik je velikog broja priznanja za svoj književni rad.

***
Manifestacija se održava uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

Promocija nove knjige Milana Micića Zrenjaninu

Promocija nove knjige Milana Micića „Amerikanci : srpski dobrovoljci iz SAD : (1914–1918)”, u izdanju Banatskog kulturnog centra, održana je 12. 6. 2018. u Atrijumu Narodnog muzeja Zrenjanina. 
O knjizi su govorili istoričar dr Đorđe Đurić, sekretar Matice srpske, Radovan Vlahović, diektor Banaskog kulturnog centra, i autor. 
  

Milan Micić: „Amerikanci : srpski dobrovoljci iz SAD : (1914–1918)”

Edicija ISTORIJA
263 str, broš. povez, 20 cm, 2018. god.
ISBN 978­-86-­6029­-368-0

Cena: 1000 din
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


„...Karakteristika dr Milana Micića jeste da on ne piše o masama ljudi, već ukazuje na pojedince i na taj način bezlične brojeve, stotine i hiljade o kojima smo navikli da čitamo, pretvara u ličnosti koje imaju svoj identitet, svoja osećanja, svoje nade i strahove. Po načinu na koji pristupa istraživanju i pisanoj interpretaciji svojih istraživačkih rezultata, dr Micić podseća čitaoca da istorija jeste sociologija prošlosti, ali ide i korak dalje. On je i psiholog prošlosti koji u istorijskim izvorima prepoznaje podatke koji su od značaja za razumevanje ličnosti njegovih junaka. Svojom identifikacijom pojedinaca, dr Micić ukazuje na društvena kretanja i objašnjava čitavu epohu o kojoj piše. 

Pišući o dolasku srpskih dobrovoljaca iz SAD, autor uočava i analizira sve probleme koje je taj proces prouzrokovao, kako na ličnom planu, tako i u širem kontekstu srpskog nacionalnog bića i stvaranja nove južnoslovenske države. 

Autor je u knjizi ovekovečio dvadeset i pet kazivanja o srpskim dobrovoljcima koji su došli iz Sjedinjenih Američkih Država. Ova kazivanja su nastala na osnovu porodičnog sećanja i predstavljaju najveću vrednost ove knjige. Milan Micić i u ovoj svojoj knjizi nastavlja da neguje kulturu sećanja na ljude i događaje u kojima su oni učestvovali, a što sve zajedno čini značajan deo istraživanja srpskog nacionalnog identiteta. Za svaku pohvalu jeste doslednost dr Micića da u svojim delima koristi usmenu istoriju, koja toliko nedostaje srpskoj istoriografiji... 

Ova knjiga je značajna za proučavanje istorije Prvog svetskog rata, ali je od značaja i za sociologe, kulturologe i istraživače koji se bave proučavanjem srpske vojničke i narodne tradicije. S jedne strane, ova knjiga je lepo pisana i pristupačna je široj publici, a istovremeno je metodološki dobro koncipirana i faktografski utemeljena.“ 

Izvod iz recenzije potpukovnika dr Miljana Milkića 


„Autor dr Milan Micić važi u nas za jednog od najboljih poznavalaca dobrovoljačkog pitanja u Velikom ratu, te kolonizacije i života dobrovoljaca u novoosnovanim naseljima nakon njegovog završetka. Rukopis koji mi je poveren na stručno mišljenje samo je jedan u nizu autorovih radova na ovu temu poznatih stručnoj i široj čitalačkoj javnosti. Milan Micić je, radeći na ovoj knjizi, koristio svu relevantnu literaturu, kao i objavljena dokumenta koja su bitna za obradu te važne teme iz naše narodne i ratne prošlosti. Kao neobjavljeni izvori koriste se sećanja dobrovoljaca i njihovih potomaka, kao i izuzetno vredan zapis jednog od njih (Cvetka Obradovića). Ovi zapisi u kombinaciji sa istorijskim dokumentima dodatno daju posebnu draž pripovedačkom stilu autora, koji je ne samo školovan istoričar, već i priznat prozni pisac i poeta. U delu „Životi, sećanja...“ date su crtice iz biografija 25 dobrovoljaca iz SAD i Argentine nejednake vrednosti i kvaliteta, nastale na sećanjima potomaka dobrovoljaca. One ujedno predstavljaju i najveću vrednost ove knjige. Zahvaljujući njima, pred nama se na stranicama Micićevog rukopisa pojavljuju živi ljudi sa svim njihovim vrlinama, manama, snovima, avanturizmom, ličnim dramama i odlukama, motivima i emocijama, a slika o dobrovoljcima iz Amerike postaje jasnija i životnija. Srpski nacionalni ideal oslobođenja i ujedinjenja, ljubav prema Srbiji i Crnoj Gori koje neretko pre dobrovoljaštva ovi ljudi nisu lično ni videli, stradanje dobrovoljaca zbog tih ideala za vreme i nakon Drugog svetskog rata, samo su neke od tema koje provejavaju među redovima Micićevog štiva. Rukopis tako sam po sebi predstavlja makro istoriju dobrovoljaštva Srba sa američkog kontinenta ispričanu na mikro nivou, kroz sudbine pojedinaca. Pisana dopadljivim i na mahove uzbudljivim jezikom, knjiga dočarava duh vremena i ljudi o kojima govori, čita se u dahu i drži pažnju onoga u čijim se rukama nađe.“ 

Izvod iz recenzije potpukovnika dr Dalibora Dende 


„...Najbolji poznavalac dobrovoljačkog pitanja u Srba, dr Milan Micić napisao je knjigu koja je pred Vama. I sam potomak dobrovoljca sa Banije, dr Micić je svojim dosadašnjim radom nastojao da popuni prazninu u kulturi sjećanja srpskog naroda na dobrovoljce iz Prvog svjetskog rata, da objasni koje su sve rizike oni svjesno preuzimali postajući dobrovoljci, kakva se opasnost time nadvijala nad njihove porodice, kuće i imanja. Ovoga puta nastojao je dr Micić da unutar korica jedne knjige predstavi dobrovoljačko pitanje među Srbima koji su živjeli i radili širom Amerike. Savršeno poznavanje dobrovoljačkog pitanja, uz izuzetan spisateljski dar, učinili su da i ova knjiga dr Micića predstavlja štivo koje se čita lako, gotovo u dahu, a iz koga se, opet, mnogo toga može naučiti. 

Ovom knjigom je dr Micić još jednom pokazao svoje mnogobrojne talente – izuzetnu naučničku temeljitost, brižljivo prikupljanje svjedočanstava, kakvo može imati samo jedan zainteresovani potomak dobrovoljca iz dobrovoljačkog naselja (uz to i istoričar po struci) i nadasve izuzetan književni dar.“ 

Izvod iz recenzije dr Milana Gulića 

The "BookILL fest" winners from Spain, Serbia, Bulgaria and Russia

Awards and special prizes for the best illustrations of books based on the contest of The 7th Book Illustration Festival "BookILL fest" have been awarded on June 2 at the Gallery of the Banat Cultural Center in Novo Milosevo. On this occasion, a guest exhibition of "Bibiana" from Bratislava (represented by Marian Potrok) has been opened, as well as an exhibition of selected and awarded works of "BookILL fest".


Winners of awards and special prizes at the international "BookILL fest" competition Josep Antoni Tassies from Spain, Nina Poliak from Russia, Kapka Kaneva from Bulgaria, from Serbia: Jugoslav Vlahović, Biljana Mihajlović, Vladimir Vlantik (on behalf of Miroslav Cipar from Slvakia) and Ekaterina Šoronda personally attended the award ceremony and received awards.The prizes will be sent to the winners who were not attending: Erika Cunja (Italy), Kosta Milovanović (Serbia), Aleksa Gajić (Serbia), Lena Guberman (Israel) and Dale Blankenaar (South Africa).
About 1500 illustrations from 26 countries of the world, including Serbia, arrived at the online illustration contest of the 7th Book Illustration Festival "BookILL Fest". The jury composed of Slobodan Ivkov (president), M.A. Sibila Petenji Arbutina and M.A. Senka Vlahović selected the illustrations by 120 authors for the exhibition and awarded authors from eight countries in the categories of poetry and prose books, books for children and books illustrated with photographs.


MORE DETAILS ABOUT THE AWARDS AND THE NAMES OF AUTHORS SELECTED FOR THE EXHIBITION you can see hereIn addition to the exhibition of selected illustrations, a guest exhibition "Awards of the Biennial of Illustration Bratislava 2017" has been opened, too (in cooperation with the International House of Art for Children "Bibiana" from Bratislava (Slovakia) and Foundation "Babka" Gallery from Kovačica (Serbia)). The exhibition contains illustrations of books for children from the previous biennial that received prizes in competition with thousands of illustrations from 50 countries around the world. Authors on this exhibition: Ludwig Volbeda (Netherlands), Narges Mohamadi (Iran), Maki Arai (Japan), Ji-min Kim (South Korea), Ana Desnitskaya (Russia), Daniela Olejníková (Slovakia), Hanne Bartholin (Denmark), Ofra Amit (Israel), Mirocomachiko (Japan), Israel Barrón (Mexico), Romana Romanyshin, Andryi Lesiv (Ukraine), Peter Uchnár (Slovakia), Svetozár Košický (Slovakia), Dušan Kállay (Slovakia).


Marian Potrok, a representative of the International House of Art for Children "Bibiana" from Bratislava and a representative of the Secretariat of the Biennial of Illustration Bratislava, attended the event and spoke about this exhibition.


The participants were also greeted by jury member Sibila Petenji Arbutina, from Novi Sad,who is a professor at the graphic department at the High Technical School of Vocational Studies in Novi Sad, and Slobodan Ivkov, president of the jury, art historian and critic, theorist of comics from Belgrade. Simultaneous translation English/Serbian: Vesna Kovrlija.

The participants were also greeted by the founder and director of the Banat Cultural Center Radovan Vlahović.

Senka Vlahović, founder of the festival and member of the jury, spoke about the festival and the awards.
  
 

   

  


   
  
Book Illustration Festival "BookILL Fest" has been held for the seventh time, organized by the Banat Cultural Center and the Novi Sad Fair. The festival has been expanded this year - in addition to the festival program traditionally holding place in Novi Sad - for the first time program will take place in Novo Milosevo, too. The first part of the festival program was held in March this year at the Book Fair in Novi Sad. (More about the program held in Novi Sad you can see here) The exhibition of selected and awarded illustrations that has been opened on June 2 in Novo Milosevo will be exhibited at and at the next Book Fair in Novi Sad in March 2019.

Uručene nagrade „BookILL fest-a” dobitnicima iz Španije, Srbije, Bugarske i Rusije

Read this in English.

Nagrade i priznanja za najbolje ilustracije knjiga na osnovu konkusa 7. festivala ilustracije knjige „BookILL fest” uručene su 2. juna u Galeriji Banatskog kulturnog centra u Novom Miloševu. Ovom prilikom otvorena je gostujuća izložba „Bibiane” iz Bratislave, kao i izložba odabranih i nagrađenih radova „BookILL fest-a”.


Dobitnici nagrada i priznanja na međunarodnom konkursu „BookILL fest-a” Josep Antoni Tasies iz Španije, Nina Poliak iz Rusije, Kapka Kaneva iz Bugarske, iz Srbije: Jugoslav Vlahović, Biljana Mihajlović, Vladimir Vlanćik (u ime Miroslava Cipara iz SLovačke) i Ekaterina Šoronda, lično su prisustvovati dodeli i primili nagrade.

Nagrade će naknadno biti uručene dobitnicima koji nisu prisustvovali: Erika Cunja (Italija), Kosta Milovanović (Srbija), Aleksa Gajić (Srbija), Lena Guberman (Izrael) i Dale Blankenaar (Južna Afrika).
Na internet konkurs Festivala ilustracije knjige „BookILL fest” pristiglo oko 1500 ilustracija iz 26 država sveta, uključujući i Srbiju. Žiri u sastavu Slobodan Ivkov (predsednik), mr Sibila Petenji Arbutina i msr Senka Vlahović odabrao je ilustracije oko 120 autora za izložbu i nagradio autora iz osam država u kategorijama pesničkih, proznih knjiga, knjiga za decu i knjiga ilustrovanih fotografijom. VIŠE DETALJA O NAGRADAMA I IMENIMA AUTORA ZASTUPLJENIH NA IZLOŽBI možete videti ovde


Pored izložbe selektovanih radova otvorena je i gostujuća izložba „Nagrade Bijenala ilustracije Bratislava 2017” organizovana u saradnji sa Međunarodnom ustanovom umetnosti za decu „Bibiana” iz Bratislave i Galerijom Fondacije „Babka” iz Kovačice. Sadrži ilustracije knjiga za decu koje su na ovom prestižnom i svetski priznatom bijenalu, prošle godine, u konkurenciji od više hiljada ilustracija iz 50-ak zemalja sveta, dobile nagrade. Autori na ovoj izložbi su: Ludwig Volbeda (Holandija), Narges Mohamadi (Iran), Maki Arai (Japan), Ji-min Kim (Južna Koreja), Ana Desnitskaya (Rusija), Daniela Olejníková (Slovačka), Hanne Bartholin (Danska), Ofra Amit (Izrael), Mirocomachiko (Japan), Israel Barrón (Meksiko), Romana Romanyshin, Andryi Lesiv (Ukrajina), Peter Uchnár (Slovačka), Svetozár Košický (Slovačka), Dušan Kállay (Slovačka).


Marian Potrok, predstavnika Međunarodne ustanove umetnosti za decu „Bibiana” iz Bratislave i predstavnika sekretarijata Bijenala ilustracije Bratislava, prisustvovao je događaju i govorio o ovoj izložbi.Prisutnim se obratila članica žirija prof. mr Sibila Petenji Arbutina iz Novog Sada. Sibila Petenji Arbutina je profesorka grafičkog odseka Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu i doktorand na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Nagrade je uručio Slobodan Ivkov predsednik žirija, istoričar umetnosti i kritičar, teoretičar strip, iz Beograda. Simultani prevod engleski/srpski: Vesna Kovrlija.

Prisutne je pozdravio i osnivač i direktor Banatskog kulturnog centra Radovan Vlahović.


O festivalu i nagradama govorila je i Senka Vlahović, osnivač festivala i članica žirija. 
  
 

   

  


   
  
Festival ilustracije knjige „BookILL fest” održan je po sedmi put u organizaciji Banatskog kulturnog centra i Novosadskog sajma. Ove godine je festival proširen – pored programa u Novom Sadu – na programe koji se održavaju po prvi put u Novom Miloševu. Prvi deo programa festivala održan je marta ove godine na Sajmu knjiga u Novom Sadu. (Više o programima održanim u Novom Sadu možete videti ovdeIzložba odrabranih i nagrađenih radova koja je dostupne u Galeriji BKC-a do 28.6.2018. biće izložena  i na sledećem Sajmu knjiga u Novom Sadu marta 2019. godine. 

Prilog TV Novi Bečej.

Više fotografija sa događaja možete videti ovde:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1722399171189688.1073741833.216070758489211&type=1&l=8b5cdaef19