JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

„VIŠEGLASJE: Zbornik odabranih pesama 5. Evropskog Fejsbuk pesničkog festivala”

80 strana, broš. povez, 14x21cm, 2015. god.
Cena: 400 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.comAUTORI:
Askarova, Elena, Habarovsk, Rusija
Badnjar, Milan, Engelholm, Švedska
Ćatić, Mensur, Visoko, Bosna i Hercegovina
Dorin, Lara, Obrenovac, Srbija
Dukić, Srđan, Prijedor, Bosna i Hercegovina
Đorđević, Slađana, Beograd, Srbija
Fijat, Ljiljana, Novi Sad, Srbija
Garić, Adem, Prozor, Bosna i Hercegovina
Janković, Jelina, Beograd, Srbija
Josić, Bojan, Brčko, Bosna i Hercegovina
Jovanov Stojanovski, Bogdanka, Novi Sad, Srbija
Jovanović, Marko, Novi Sad, Srbija
Kocić, Anastasija, Niš, Srbija
Krstić, Slaviša, Smederevska Palanka, Srbija
Lazarević, Goran, Niš, Srbija
Lončar, Labud N, Bar, Crna Gora
Lovrenčić, Ana, Velika Gorica, Hrvatska 
Luthander, Aleksandra, Štokholm, Švedska
Mate, Kristina, Subotica, Srbija
Miladinović, Suzi, Despotovac, Srbija
Milojković, Vladimir, Subotica, Srbija
Mišković, Marijana, Njujork, SAD
Mitković, Miroslav Nam, Niš, Srbija
Nedeljković, Slađana, Vranje, Srbija
Nenadić, Vida, London, Velika Britanija
Novakov, Goran, Novi Kneževac, Srbija 
Odorčić, Zdravko, Zagreb, Hrvatska
Puđak, Lidija, Zagreb, Hrvatska
Radojković Kuma, Sanja, Beograd, Srbija
Radulović, Sanja, Doboj, Bosna i Hercegovina
Ristić Stojanović, Sanda, Zemun, Srbija
Rumenić, Nenad, Novi Beograd, Srbija
Rundić, Ljutomir, Loznica, Srbija
Sekereš, Janoš Jáne, Subotica, Srbija
Semčenko, Marina, Habarovsk, Rusija
Stajkova Ivanova, Ani, Plovdiv, Bugarska
Stanojkov, Aleksandar, Štip, Makedonija
Starčević, Dalibor, Doboj, Bosna i Hercegovina
Škoro, Todora, Beograd, Srbija
Šupić, Ksenija, Užice, Srbija
Veselinović, Radojko Lako, Užice, SrbijaKnjiga VIŠEGLASJE: Zbornik odabranih pesama 5. Evropskog Fejsbuk pesničkog festivala sadrži pesme 41 autora koje su na konkursu 5. Evropskog fejsbuk pe­­­sni­čkog Festivala 2014. godine ušle u uži izbor, po odluci žirija, za glavni nagradu Festivala – objavljivanje knjige – u konku­ren­ciji od 420 pesnika iz 19 zemalja sveta. 

O nagradi Festivala odlučivala su dva žirija. 

Prvo­ste­peni žiri bio je sačinjen od pobednika pre­t­ho­­dnih Fe­stivala u sastvu: dr Mirja­na Brković (Novi Sad, Srbija), Branka Korać (Amster­dam, Holandija), Ines Peruško Rihtar (Za­greb, Hrvat­ska), Ve­sna Konc Ma­rja­nović (Beograd, Srbija), Jelena Ći­rić (Prag, Češka), Ma­ja Koro­lija (Novi Sad, Srbija), Mitko Go­gov (Skoplje, Ma­kedonija), Bogdanka Rakić (Bul, Ne­ma­čka), Igor Var­ga, Gru­­pa Poeziranje (Herceg Novi, Crna Gora) i Je­le­na Blanuša, Gru­pa Poeziranje (Kikinda, Srbija), koji su oda­birali pesme koje će ući u uži izbor, samim tim i u ovaj zbornik.

 Dru­go­stepeni žiri doneo je konačnu odluku o gla­vnoj nagradi vrednujući pesme 41 autora koje je oda­brao prvostepeni žiri. Drgostepeni žiri či­nili su knji­že­vni­ci iz Srbije: Simon Grabovac, predsednik (Novi Sad), dr Zoran Đerić, potpredsednik (Novi Sad), Franja Pe­trinović (Novi Sad), Goran Ibrajter (Novi Sad) i Rado­van Vlahović (Novo Miloševo). Po odluci ovog žirija, gla­vnu nagradu dele Elena Askarova iz Rusije i Mensur Ća­tić iz Bosne i Hercegovine. 

5. Evropski Fejsbuk pesnički festival održan je 1. i 2. marta 2014. godine u hali Master Novosadskog sajma, u okviru 20. međunarodnog Salona knjiga, u organizaciji Banatskog kulturnog centra i Novosadskog sajma. 

Ovaj Festival okuplja pesnike, koji svoje stvaralaštvo predstavljaju na Fejsbuku, sa ciljem da virtuelnu pesni­čku komunikaciju pretvori u stvarnu njihovim okuplja­njem na Novosadskom sajmu. Evropski Fejsbuk pesni­čki fe­stival pokazuje da je po­ezija univerzalna tvorevina ljud­skog duha koja ne pri­zna­je granice i barijere između pesnika, nacija, država i jezika.