JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)63/644-369, 00381(0)23/783-155, banatskikulturnicentar@gmail.com

Milka Tomić: „Desila se ljubav”

168 str, broš povez, 13x20cm, 2015 god.

Milka Tomić je srpska spisateljica sa ozbi­ljnim životnim iskustvom koje poslednjih godina pretače u svoje knjige pesama, priča i romana. Život čoveka uči mudrosti i savršenstvu opstanka u svetu koji nije ni dobar ni čist u onoj meri koliko bismo mi to želeli, ali kroz umetnička dela mi ga na jedan poseban način možemo projektovati u nešto impresivno i očaravajuće, lepo samo kroz umetničko delo. Tako je i naša plodna spi­sa­te­ljica Milka Tomić u svom novom kratkom roma­nu „Desila se ljubav” pred nas otvorila jednu šar­mantnu, pomalo idealiziranu priču o ljubavi, da­jući nam šansu da se, bar za trenutak, otrgnemo od stvarnosti koja nas svakodnevno preko me­di­ja bombarduje informacijama o ratovima, o izbe­gli­cama iz azijskih i afričkih zemalja, kriminalu koji je u porastu, o ekonomskoj bedi koja se sručila na našu planetu, o sirotinji koja je vidljivija i očitija sa svakim novim danom. Milka nas u svom kratkom romanu uvodi u svet koji je srednja klasa i koji je situiran i naizgled živi normalno. Imajući taman onoliko koliko mu je potrebno da se preživi. I zbog toga nam se ova priča čini pomalo fantastičnom. Junaci Milke Tomić nisu zaokupljeni svakodne­vnim problemima opstanka i borbe da se isplate računi koji svakodnevno pristižu, da se preživi i prehrani porodica od prvog do prvog.

Radovan Vlahović, književnik