JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Dragan Rauški: „Prilozi za Monografiju Novog Miloševa: knjiga sedma”

160 strana, boš povez, 14x21 cm, 2016. god.


Ponovo smo uspeli da sakupimo tekstove koji nam dočaravaju neko prošlo vreme, a koje vredi sačuvati od zaborava. Pera su se latili Miloševčani, i ljudi koji su deo svog rada posvetili Novom Miloševu. 

I ovoga puta su okupljeni autori pretočili u knjigu svoja sećanja, doživljaje i istraživanja, a saradnici su se po­tru­dili da nam pribave mnoštvo fotografija i dokume­na­ta. 

Iz Predgovora
Dragan Rauški