JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Radovan Vlahović: „Večernji akt u devojačkoj sobi Lenke Dunđerski” (knjiga pesama i video-ilustracija)


 KNJIGA PESAMA & VIDEO ILUSTRACIJA
_____________________________________________________________________________

Knjiga pesama „Večernji akt u devojačkoj sobi Lenke Dunđerski” Radovana Vlahovića
112 strana, broš povez, 14x21 cm, 2016. god.
drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje

***
Video-ilustracija na DVD-u „Večernji akt u devojačkoj sobi Lenke Dunđerski” 
u režiji Senke Vlahović Filipov
trajanje: 23 min, igraju: Aleksandra Horvat, Radovan Vlahović

Video-ilustracija je sastavni deo istraživačkog projekta Senka Vlahović Filipov objavljenog u knjizi Video-ilustracija knjige koja je dobila nagradu ULUPUDS-a na 60. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu 2015. godine.
_____________________________________________________________________________

Cena: 600 dinara

Knjigu i DVD možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


Radovan Vlahović, pesnik i romansijer, je prestonu osobu života, fantazije i poetike Laze Kostića, njegovu i našu Lenku Dunđerski, vanvremeno, doveo u vezu sa Milenom (Poža­rev­­ljankom, beše li?), onim simbolom sna, princezom anđela, ozarenim čuvarom lampe i svetlosti njene – poistovećujući ih u mogućem večernjem aktu kojim naseljava njihovu devo­jač­ku sobu.

Stihovi, svinuti pod naslov „Večernji akt u devojačkoj sobi Lenke Dunđerski” Radovana Vlahovića jesu neuzvraćena izjava ljubavi, pro­lećni akvarel pesničke egzaltacije pred lepotom, kao i jesenji magleni nokturno osa­m­ljenog putnika u beskraju ljubavi, srmena tu­­ga i topli krik zgranutog pesnika nad onim ose­ćanjima kojih više neće biti, a može biti da ih i nije bilo, a moglo je da ih bude, da prolaz­nost nije tako neumitna, a večnost nepouzdana i varljiva. 

Ostao je samo zvuk. Ona je bila i ostala – stvarna kao san.


Milisav MILENKOVIĆ


Večernji akt je umetnički akt kao način postojanja, kao mera života, ograničenja svakodnevnog života prevazilaze se stvaranjem umetničkog dela i to stvaranje treba da snaži život i daje razlog za uzdizanje i afirmaciju života i suprotno je nihilističkoj negaciji života. Umetnost se najbolje poima, ako se pođe od samog umetnika i njegovog dela, u ovom slučaju od Milene Pavlović Barili i Laze Kostića. A stvaranje umetnosti nastaje ulaženjem bića u svoj vlastiti bitak (Hajdeger). Umetnost postaje tako sam način življenja. Umetnik ne prima samo utiske, on, stvarajući umetničko delo, afirmiše sam život stvarajući jedan novi oblik života, umetnik veruje, kao oblik budućnosti (Volker Gerhard).


Marija TANACKOV


Saživljavanje recepcije sa pročitanim omogućava još jedan momenat koji se čini karakterističnim za poetski izraz Radova­na Vlahovića uopšte. Reč je o osećaju uspos­tavljanja dramske tenzije. Vlahović je majstor da uspostavi meru između kazanog/ opisanog/ ispevanog i dogođenog. To postiže jasnim, eliptičnim iskazima kojima se anticipira apsolutno kretanje, događanje, buka i huka u lirskom subjektu, koju, pesnik – Radovan Vlahović, sa merom predočava čitaocu. Tako je postigao maksimalnu dramsku tenziju, a izbegao je opasnost od zapadanja u patetiku.


Dr Predrag JAŠOVIĆ


Vlahovićeva oda posvećena slikarki Barili, slična je onoj koju je Laza Kostić uputio, bez „straha da će biti shvaćen kao sulud“ obožavanoj lepoti, ljubavi bestelesnoj, božanskoj, ali večnoj, u antologojskoj pesmi Santa Maria della salute. Ta zanetost pesnika kao „anđela života i neba“, posvećena je ovde kao uspomene ili sećanje. Temporalna odrednica nije ni danas ni sutra ni juče – već jedino VEČNOST. To je pesnikova obujmljenost slikarskom i pesničkom vizijom „da se nešto lepo i daleko a večno u čoveku“ – večno i „želi i voli“.


Dr Voja MARJANOVIĆ