JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Olga Jerinkić: „Mamutica Kika i druge priče za decu”

100 strana, broš povez, 14x21 cm, ilustr, 2016. god.
Cena: 400 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com



U svojoj knjizi priča za decu, koja još može bi­ti i mala zavičajna turistička de­čija čitanka, u ko­joj se kroz naraciju spajaju kra­tka priča, basna i baj­ka, Olga Jerinkić otvara pred očima malenih čitala­ca, a ponaj­pre slušalaca, svoj zavičajni kosmos i pre­no­si na mlađe naraštaje ljubav prema njemu, a uje­dno ga i po­dučava i vaspitava, na jedan pedago­ški prime­ren na­čin, kako da se u njega, što bolje, uključi. 


Radovan Vlahović, književnik

Priče o prijateljstvu među različitim ži­vo­ti­nja­ma ostavljaju utisak da takvo prijateljstvo treba pre­neti i među ljude, jer različitosti ne smeju biti prepreka, već stvar vredna poštovanja i uvažava­nja. Vredi se zamisliti nad lekcijama kojima nas uče ma­mutica Kika, gusan Gića, nestašna pčelica Lola, koza Belka i magarica Mušica, patak sa crvenim šalom, kao i svi drugi junaci ovih priča za decu. A možda ove priče nisu samo za decu. Možda su i odrasli čitaoci dužni da se podsete vrlina koje bi morale krasiti svakog čoveka.

Ivana Papeš Bogosavljev, master učitelj