JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Slobodan Panić: „Drugo rođenje: život, stid, seks”

172 str, broš. povez, 20 cm, 2017. god.
ISBN 978­-86-­6029­-329-1

Cena: 1000 din
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


Slobodan Panić je pisac koji komunikaciju sa čitaocem ostvaruje kroz misao o svakodnevnom životu. Njegova literatura određena je refleksivnim pasažima i specifičnim odnosom prema neposrednoj stvarnosti. Osnovni motiv Panićevog pisanja je snažna želja za komunikacijom, prepoznavanjem i poveziva­njem. On traži čitaoca spremnog na duhovnu avanturu otkri­vanja sebe u tekstu. 

U skladu sa naslovom knjige, Panić veruje u dva rođenja čoveka: prvi put se on rađa fizički, a drugi put duhovno, kada pronalazi sebe i svoj životni put.
Ovo je, pre svega, knjiga o ličnom oslobođenju.

Bojan Samson, izvod iz recenzije


Retki su pojedinci koji su se poput Slobodana Panića odmetnuli od klišeiziranog poimanja života, sveta i stvarno­sti. Panić se odvažio da sam promišlja život i svet oko sebe, da samog sebe analizira i da tranžira svoju dušu na najsitni­je deliće kako bi osetio, doživeo i našao onaj deo suštastve­nih istina koje njemu, kao pojedincu, jednom i jedinom, zna­če tačku oslonca i temelj na kome može graditi svoju ličnost. Temelj na kojem se on može suprotstaviti euforičnom ludi­lu koje se sa fanfarama liberalnog kapitalizma useljava u ži­vo­te ljudi da bi tamo razorilo njihov osećaj vlastitog identite­ta i prilagodilo ga psihologiji masa i savremenih robova koji i nemaju drugo mišljenje osim onog koje su im dali njihovi gospodari.

Radovan Vlahović, izvod iz recenzije