JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Ivana Papeš Bogosavljev: „Nebo je svugde iste boje“

Edicija POEZIJA
88 str, 20 cm, broš. povez, 2018. god.
ISBN 978-­86-­6029-­361-­1

Cena: 500 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Ivani Papeš Bogosavljev je ovo treća knjiga, a druga knjiga pesama, gde ona ostaje na fonu svog ranijeg pe­vanja, ali i unosi mnoštvo novih pesničkih slika koje se u ovoj knjizi odlikuju koliko pevanjem, toliko i promišljanjem života i sveta oko sebe. Njena lirska junakinja svesna svo­je mnogolikosti i složenosti svog karaktera, u svetu koji je prolazan i nepredvidiv a ipak tako očaravajuće zavodljiv i lep, lista pred nama svoj poetski intimni dnevnik sači­njen od mnoštva stilskih figura i glasno, kao da recituje, razmišlja, a usput, kako za sebe tako i za nas, promišlja talase proživljenog, sanjanog, ostvarenog, neostvarenog, voljenog, nevoljenog, lepog, ružnog, nižući pesmu za pe­smom, kako bi izvela na čistinu mnoštvo nedoumica koje su njene lične, ali i nedoumica čoveka trećeg milenija koji se u životu našao kao na vetrometini između oluja svetova i ponuda mogućnosti kako da ga proživi. 
Ivanina junakinja je hrabra i ranjiva, mudra i hipersen­zibilna, raspevana i tužna, nadrealna i umrežena, jednom rečju: ona je celi jedan poetski univerzum koji sublimira pro­življeno, prekognicira buduće i niveliše sadašnje, pevajući čas rimom, čas slobodnim stihom, u cilju da oslobađajući melodiju, pesmu duh uznese do nadnaravnih visina.

Izvod iz recenzije
Radovan Vlahović