JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Knjiga Katie Vunderlin i izložba Agneš Đukičin u Novom Miloševu

Predstavljanje romana "Beli klavir i mlinareva kći" Katie Vunderlin iz Švajcarske (u prevodu Marije Ančić i u izdanju Banatskog kulturnog centra) i otvaranje samostalne izložbe slika "Buđenje" Agneš Đukičin iz Novog Bečeja održano je  1. marta 2019. u Banatskom kulturnom centru.


Učestvovali su: autorka knjige Katia Vunderlin, urednik i recenzent knjige Radovan Vlahović i Senka Vlahović koja otvara izložbu.
O knjizi

"Nakon što je odsvirao nekoliko skala, on se nagne nad klavijaturu, pa brzo i precizno stade da udara po tipkama. Čuvši prve, dramatične tonove „Vilinskog kralja" Matildi srce zatreperi od radosti. U stomaku joj se javi neki neobičan osećaj. Došao je red na nju. Došao je momenat da pokaže šta zna! Preko njenih usana kao od šale potekoše prvi tonovi pesme i ona u tom momentu po prvi put, bez ikakve nelagode i ustezanja, pogleda Maršala pravo u oči. Želela je da mu da do znanja da je pobedila, da je bolja od njega, ali joj se onda javi neki neobičan osećaj koji nadjača svaku želju za pobedom. Bio je to osećaj ljubavi, ne one fizičke, već božanske. Bila je to njihova zajednička ljubav prema muzici, koja u drugi plan potisnu sve one tračke sreće koje je Matilda ikada ranije osetila. (Odlomak iz romana)

U Vršcu, pred Drugi svetski rat, smeštena je radnja romana Katie Vunderlin Beli klavir i mlinareva kći, gde ona prati sudbinu glavne junakinje Matilde Miler, Folksdojčerke i talentovane mlade operske pevačice, ćerke vlasnika jednog mlina. A kao sporednu junakinju prati sudbinu Ane Fjodorovne i njene porodice ruskih plemića koji su, nakon oktobarske revolucije u Rusiji, izbegli u Kraljevinu Jugoslaviju i naselili se u Vršcu i tamo držali krojačku radnju. Drugi veliki sporedni lik je Stevan, komunista pre i u toku rata u ilegali, a posle rata predstavnik nove vlasti. Dok je treći sporedni lik u romanu Josip Broz Tito koji je jedno vreme pred kraj Drugog svetskog rata, rukovodeći borbama za oslobođenje Beograda, boravio u Vršcu.

Roman je višeslojan i u njemu se jednako prepliću elementi romana ideja sa ljubavnom potkom i dramskim zapletom, ali se može okarakterisati i kao ljubavni roman ili kao zavičajni roman, koji jednu zavičajnu priču uzdiže na globalni i međunarodni, a ujedno i filozofski nivo u kom se uvek nalazimo pred sumnjama u ono što je učinjeno i pred pitanjima da li je moglo i drugačije sve da se desi i na koji način su se, razmišljajući deterministički, mogli izbeći konflikti u koje su upali, u datim istorijskim i životnim situacijama, glavni junaci ove vanredno lepe, stilistički, emotivno i deskriptivno nadahnute priče.

Roman Katie Vunderlin Beli klavir i mlinareva kći najtoplije preporučujem za čitanje kao svedočanstvo o vremenu kad su se stvarale i rušile istorije naroda u kojima su se vrednosti menjale preko noći, a obični mali čovek iz naroda najčešće stradao i postajao žrtva društvenih promena. Istorija je tu da pamti uglavnom šire društvene promene dok su romani, kao što je ovaj, tu da prate lične živote ljudi i pojedinaca u vremenima koja su potirala njihove individualne zahteve i želje od života" - Iz Recenzije, Radovan Vlahović.

O izložbi

Izložba "Buđenje" predstavlja seriju uglavnom apstraktnih ili apstraktvo-figurativnih slika Agneš Đukičin nastalih u tehnikama: akril na platnu, kombinovana tehnika, monoprint... Izložba prikazuje razvojni put autorke i postepeni prelazak iz figurativnog u apstraktno slikarstvo, ovladavanje novim tehnikama slikanja... Cilj izložbe je, po autorkinim rečima, između ostalog i: „ohrabrivanje većeg broja žena da se i u lepim, zrelim godinama počnu baviti nečim novim, da istražuju sebe i svet oko sebe."


TV Novi Bečej.