JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Jovan Veljin Mokrinski: „Srpsko-ruski rulet: aforizmi”

96 strana, broš. povez, 14x21cm, 2015. god.
Edicija: Aforizam

Naziv knjige „Srpsko-ruski rulet” je defi­ni­cija i metafora čitavog našeg društva koje sa­mo­ubilački, pod vođstvom korumpiranih, ne­do­učenih i prokazanih elita, radi u korist svoje šte­te. Jovan vidi sve naopakosti jednog sistema ko­ji je postao neprijatelj naroda i svoje satirične žaoke usmerava hrabro i bez dvojbe u njega, ne bi li ga naterao da se otrezni, ne bi li shvatio i dozvao se pameti narod sa kojim se aforističar uvek identifikuje i kojeg stavlja u prvi plan svo­jih interesovanja.
Jovan piše sa lakoćom, jezikom čistim, srp­skim, narodnim, da ne kažem mokrinskim, a pri tome nam uvek daje do znanja da treba skinuti ružičaste naočari koje nam poličari uporno, pu­tem elektoronskih i štampanih medija, stavljaju na oči, jer „Kad je život nemoguć, sve je mo­gu­će”. 

izvod iz recenzije
Radovan Vlahović, književnik