JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Majstor Njusi iz Banata: „Kuče oma da mi vratiš! : Brezobrazne pesme”

Edicija ZAVIČAJ
100 str, broš povez, 13x20cm, 2015 god, cena: 300 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Ovo je, po meni, prava narodna poezija sa puno duha, hu­mora, sa ujednačenim pesničkim ritmom, koji je obično šesterac ili osmerac, sa rimom koja daje melodiju i pevljivost pesama, ali ujedno i sa sklonošću da se jezik do­maći „sa sokaka” i iz „majstorskih bećarskih divana” pre­nese u pesmu. Čitajući njegove pesme, obično se sećamo „Crvenog bana” Vuka Stefanovića Karadžića, po­tom Bukovskog ili pak Marka Vidojkovića. Ova po­ezija ima u sebi onu dozu jetkog humora koji je tako ka­rakterističan za našeg banatskog čoveka, koji često neće ni kako sam hoće, ali je i prepuna zgoda i nezgoda ko­je nam pesnik pevajući, u ritmu banatskog kola, otkriva bivajući jednako optimističan i kad je najstrašnije i kad je najcrnje. Sklonost ka ironiji i samoironiji, odsustvo pa­tetike i čistota pesnikove veoma složene emocije, či­ne ga zanimljivijim i boljim od mnoštva pesnika koji pe­vaju ređajući jednu za drugom ocvale i prepoznatljive pe­sničke slike i obrasce.

Radovan Vlahović, književnik