JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Vesna Paunović Đukić: „Divlja trešnja”

Edicija ZAVIČAJ
116 str, broš povez, 13x20cm, 2015 god.
Cena: 400 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Vesna Paunović Đukić je pesnik koji spaja ekspresiju i elegiju. Zadivljenost i zaljubljenost u sam život i njegovu neponovljivost, a ujedno i prefi­njeni osećaj za nje­govu tragiku. Njena poezija je lična, ali sa stalnom svešću i osećanjem za kole­kti­vitet, kako onaj stvarni tako onaj mitski i onaj nesvesni arhe­tipski, koji nas uzdi­že u verujuća bića što pulsiraju du­hovnost kao ve­čnu težnju pojedinca za oboženjem. Pe­snički su­bjekt u poeziji koju iščitavamo u knjizi „Di­vlja trešnja” ima svest o kosmičkoj usamljenosti pojedinca, o njegovoj nepono­vljivosti, ali i stalnoj težnji da se bu­de svoj u svim svojim čudima, nečudima, uspesima, ne­uspesima, lepo­ta­­ma i mukama, doslednostima i nedo­slednostima, u svoj svojoj hirovitosti koja se preliva u mnoštvu boja i u ša­renilu zvukova i mirisa koji spojeni u jednu subje­ktivnost, u jedan pesnički kontrapunkt, čine pesničkog subjekta pripovedačem i filozofom koji sa svakom novom pesmom, sentencom ili pak pričom pokušava sebe i svet oko sebe da iznova definiše. 


Radovan Vlahović, književnik