JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Goran Blagojević: „Ljubav je navada”

Edicija ZAVIČAJ
80 str, broš. povez, 20 cm, 2018. god.
ISBN 978­-86-­6029­-371-0
Suizdavač: DOM KULTURE SRBOBRAN

Cena: 500 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

 Ova zbirka, pored svih motivskih struktura ko­je sadrži, može se okarakterisati kao najbliža oda pe­snika sopstvenom pesničkom opusu. Pesnik ovim spi­sima zatvara jedan krug koji je započeo u svojim pr­vim zbirkama, u svojim prvim objavljenim stihovima, i pokušava da podigne uzdarja predhodnim idejnim strukturama. Poezija ove zbirke postaje potvrda pe­sničkim preokupacijama koje potiču direktno sa iz­vora, direktno iz života, ili onoga što pesnik smatra da je život. Sve je podvojeno, pa se tako podvaja i re­zonovanje stvarnosti – maštarenja i oniričko potiču iz melanholije i bola, dok ovo opipljivo potiče iz is­ku­stvenog, doživljenog.

Rajko Blagojević

Goran Blagojević je vitez i riter koji ide iz naro­da i narodnim jezikom peva o ljubavi. Njegove pesme su pevljive i mogu se veoma lako i muzički obraditi. Njegova inspiracija su žene iz njegovog okruženja, one koje svakodnevno sreće ili ih je sretao kroz život, a njegova poetska komunikacija sa njima nekada proizilazi iz stvarno izgovorenih reči a nekada je sa­mo deo unutrašnjih monologa poetskog junaka u ovoj knjizi.

Radovan Vlahović, književnik