JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

„BANATSKO DUGO ORANJE“ dr Milana Micića u Biblioteci u Bašaidu

30. septembra 2013. godine u Biblioteci u Bašaidu, održana je promocija knjige
„BANATSKO DUGO ORANJE: esejistička studija iz istorije banatskih Srba“ dr Milana Micića 
u izdanju Banatskog kulturnog centra iz Novog Miloševa.

 
O knjizi govorili: dr Milan Micić i Senka Vlahović Filipov.

Dr Milan Micić.

 
 Senka Vlahović Filipov.

Publika. 

Autor potpisuje knjige.

Knjižničarka Olivera.
Ljiljana Grošin, pesnikinja iz Bašaida, i dr Milan Micić.