JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Srđan Grubor: „Način postojanja u ostvarenjima Ingmara Bergmana”

256 strane, boš povez, 14x21 cm, 2018. god.
ISBN 978-86-6029-388-8  

Cena: 1000 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Ova knjiga objavljena je na osnovu konkursa za objavljivanje prve knjige mladog autora koji su raspisali Banatski kulturni centar Novo Miloševo i Grad Kikinda za 2018. godinu. Odluku je doneo žiri u sastavu: Marija Tanackov (predsednik), Stanislava Hrnjak i Radovan Vlahović.

Edicija
PRVA KNjIGA | STUDIJE

Urednik
Radovan Vlahović

Recenzent
dr Vladan Tatalović
dr Aleksandar Đakovac

Bogoslovsko i filmoslovsko istraživanje, mladog teo­loga, Srđana Grubora predstavlja pionirski poduhvat inter­disciplinarnog razumevanja filmskih ostvarenja Ingmara Ber­gmana u pravoslavnom ključu. Vodeći čitaoca kroz naj­kru­p­nije kadrove pravoslavnog iskustva, obliko­va­nog ilu­stra­ti­vnim, jezgrovitim i reflektivnim jezi­kom, autor postavlja er­­­mi­nevtičku ravan u kojoj sagleda­­va na­ra­tivne i umetničke struk­ture osam istaknutih fil­mo­va sla­vnog švedskog redite­lja – od Zatvora (1949) do Sa­rabande (2003). Gruborov fokus is­pra­vno je posta­vljen na temu po­stojanja odnosa, odakle je i nje­gova studija ta­kođe rezultat jednog odnosa – pravoslavne te­ologije i ki­nematografije. Samo u relacijama ovakve vrste moguće je razvijati iskon­ski izraz pravoslavne teologije, ali je­dnako tome, i zajedno sa tim, moguće je bez pretencio­znih oče­kivanja (sakralnog na filmskom platnu) razumeti umetnost na odgovoran način.

dr Vladan Tatalović, 
Pravoslavni bogoslovski fakultet 
Univerziteta u Beogradu