JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Senka Nikolić: „Svako ima nekog koga nema”

48 strana, broš. povez, 11x21 cm, 2014. god.
Edicija Prva knjig

Ova knjiga objavljena je na osnovu Konkursa za objavljivanje prvih knjiga mladih autora do 30 godina sa teritorije Opštine Kikinda i iz dijaspore. Konkurs su raspisali Opština Kikinda i Banatski kulturni centar u 2014. godini.

Način pripovedanja Senke Nikolić je otvo­ren, neposredan, dinamičan, sa stalnom tenzijom događanja i držanja čitaočeve pažnje. Ona pušta svoje junake oko sebe da žive i da po­­smatraju svet i život oko sebe. Senka nam u kra­tkim rečenicama slika i fotografski prenosi do­gađaje i prizore iz svoga grada iz vizure studentkinje koja oseća da nije teško biti fin. Ona nam nudi obilje dramatičnih dijaloga o malim i običnim stvarima, o ljubavima koje se mešaju sa čežnjama i o porazima koji su samo odskočna daska do novih pobeda.

Svako ima nekog koga nema Senke Nikolić je emotivna i realistička knjiga kratkih priča koja nam ni u jednom trenutku ne odaje pa­te­tične mladalačke sumnje i uzdahe, već spre­mna na ironiju i samoironiju, ona ponekad be­skompromisno kritički sagledava stvarnost koja je okružuje i koja joj je bez njene volje i želje data.

Ono što je još karakteristično za priče Senke Nikolić je svakako retorički i dramski na­boj u njenom pripivedanju i u dijalozima. Ose­ća se ta govornička euforija kojom nas ona vo­di svetom malih i velikih stvari za njene junake.

Izvod iz recenzije
Radovan Vlahović