JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Mirjana Brković, Jovana Milanko: „Paštrovski album”

96 strana, tvrdi. povez, ilustr, 20x20cm, 2016. god.
Cena: 1200 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Foto-ilustracije: Jovana Milanko

Paštrovski album Mirjane Brković je po svemu neobična i nesvakidašnja knjiga koja spaja dve priče, dvanaest pe­sama i preko trideset umetničkih fo­­tografija Jovane Milanko koje su in­spirisane Mirjaninim tekstom. Me­đu­­sobno prožimanje i doricanje dve ume­tnosti na ovako ujednačen i sin­hroni­zovan način, nisam bio u prilici da vi­dim do sada. Tamo gde prestaje reč, tu se nadovezuje fotografija. 

Priča teče smireno, ujednačenim ri­tmom, otvarajući nam večne teme ise­lje­ničkog žala za zavičajem, rodnom gru­dom i kućnim pragom. Za jezikom koji se, pritisnut novim životom i drugom kulturom, taloži u duši stvarajući emo­­tivnu bombu koja, u trenutku susreta sa mestima i ljudima koji se godinama no­se u duši kao svetinja, najednom eksplo­­dira u priči. 

Raspored fotografija i teksta u knjizi ukomponovan je do te mere da či­tajući priču ili pesmu, kroz fo­to­gra­fije otkrivamo onaj nadzemni i podvo­dni deo teksta, tako da oba ume­tni­čka jezika deluju na naša čula, a uzbu­đe­nje raste u katarzično ushićenje i osećaj ko­ji kaže: Ovo je zaista knjiga za sve­čane prilike koju bih poklonio nekome koga neizmerno volim. 

Radovan Vlahović, urednik 

Boris Lazić: „Kanonske pesme”

Edicija POEZIJA
104 strana, broš. povez, 21x14cm, 2016. god.
Cena: 500 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Knjiga Kanonske pesme Borisa Lazića, iz Nice iz Francuske, obja­vlje­na je kao na­­grada au­to­ru za najbolju pesmu na kon­kursu 6. Evropskog Fejs­buk pesničkog festivala 2015. godine za pesmu Stick charts u konku­ren­ciji od 496 pe­snika iz 22 zemlje sveta.


Naslov je, naravno, višesmislen. Ako se či­ta doslovno, kanon (грч. κανών) znači pravi­lo, propis, određen broj. Najčešće se odnosi na crkvena pravila i zakone, postoji i kao for­ma muzičkog dela. I mada se Boris Lazić poi­gra­va sa svim tim značenjima, naspram kanon­skih dela postavlja apokrifna, čini mi se da je najbliže definiciji da su u pitanju dela fikcije koja se u širem kontekstu smatraju autentičnim. 

Oni koji poznaju biografiju Borisa Lazića, prepoznaće ovde mnoge podsticaje koji su ga u mladosti približavali pojedinim pravili­ma i zakonima, a koje on sada, kao zrela li­čnost, poštuje, ali ne robuje im, nego nastoji da pronađe svoj, glas, put, način. 

Zato su njegove Kanonske pesme, u stvari, nekanonske, odnosno ne/kanonske, jer ako i prihvataju pojedina pravila u organizaciji zbirke, odnosno ciklusa i pojedinačnih pe­sa­ma, a pojedini ciklusi su u formi sone­ta („Zgrušavanje“), one nisu ni stereotipne ni stroge, nisu palimpsesti (napisane pre­ko po­stojećeg teksta), nisu ni apokrifi (ma­da jedna od njih ima taj pojam u podnaslo­vu), ali jesu, u najvećoj meri, autentične. To je i njihova prednost, tu leži i njihov lirski potenci­jal.

Iz Pogovora
Prof. dr Zoran Đerić

Snežana Šakić Vukadinović: „Glad i jedan glagol: kratke priče”

Edicija PROZA
144 strana, broš. povez, 14x21cm, 2016. god.
Cena: 500 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Foto-ilustracija naslovne strane
Marijana Pavlović


Snežana Šakić Vukadinović, svesna novog vremena, novih ljudi i njihovih navika, daje nam knjigu kratkih priča koja može da se tretira kao duhovni energetski napitak. Knjigu koja je snažna, jednostavna, čitljiva, a ipak, prepuna pripovedačkih raspona, od antičke Grčke do aktuelne, beogradske, urbane, tranzicione svakodnevice. Autorka u svojim kratkim pričama sažima vremena i prostore u jedan gromki urlik savremenog pojedinca, sa željom da on, u sveopštem haosu, pronađe smisao i ravnotežu za svoj jedini, maleni i njemu najvažniji život.

Siguran sam da ćeš, poštovani čitaoče, čitajući knjigu kratkih priča Glad i jedan glagol Snežane Šakić Vukadinović – zajedno sa njenom junakinjom koja je mlada, emancipovana, samosvesna intelektualka – na jedan produhovljen, jetko humorističan način, prepun paradoksa, proći kroz našu tranziciono urbanu svakodnevicu i kroz traženje uporišne tačke, od helenske istorije do danas, za pojedinca koji misli i koji želi da ostane svoj i slobodan u svetu gde ga sve želi porobiti i podrediti liberalnoj moći.

Radovan Vlahović, književnik

Branislav Gulan, Milorad Stamenović: „OBEĆANJA I OČEKIVANJA (Ekonomija Srbije i Evropska unija; Trgovanje na međunarodnom deviznom tržištu - FOREX)”

304 strane, tvrdi povez, 17x25cm, 2016. god.
Cena: 1500 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Knjiga EKONOMIJA SRBIJE I EVROPSKA UNIJA i njen deo Obećanja i očekivanja deo su višedecenijskog praćenja makroekonomskih kretanja na prostorima današnje ex Jugoslavije. Autor je potom posebnu pažnju posvetio kretanjima u Srbiji. Prikazao je kako to izgleda informativno, ali i analitički. U informacije i analize utkao je svoje iskustvo i znanje sakupljano više decenija, baveći se novinarskim, istraživačkim poslovima u informativnim glasilima na prostorima nekadašnje SFRJ. Posebnu pažnju je posvetio mnogobrojnim reformama, o kojima govori u knjizi, kao i o njihovim rezultatima, životu običnih građana i stalnom očekivanju da stigne obećano bolje sutra. Kada je reč o očekivanjima i čekanjima, autor se poziva na Ivu Andrića koji je pisao: Zaraziti nekog čekanjem predstavlja najsigurniji način vladanja nad njim, što znači učiniti ga nepokretnim i bezopasnim potpuno i zauvek, i ta obmana čekanja tvrđa je od svakog zatvora i jača od najjačih bukagija, jer se, sa mnogo sreće i veštine, iz zatvora može pobeći i okova se može čovek osloboditi, ali te obmane(!) – nikad ni doveka!

Knjiga o Forex tržištu je nastala kao potreba da se na tržištu nađe adekvatna literatura na srpskom jeziku koja bi omogućila korisnicima različitog nivoa pređašnjeg znanja o ovom tržištu da pronađu elemente od interesovanja i da na osnovu ove knjige dalje samostalno krenu u istraživanje ili trgovanje. Kada se počne tumačiti fakultetska literature (osnovnih i postdiplomskih studija) na ovu temu može se doći do zaključka da je jedan deo tehničke analize zapravo neosnovan i da nije na istinski način prihvaćen od strane „odobrene” i „proverene” stručne literature. U ovoj knjizi pisanoj u formi naučne monografije su izvedene reference kod informacija koje su preuzete pa se autor nada da će novim interesentima za ovo tržište to pružiti i dodatno relevantno znanje za nastavak samostalnog izučavanja. Takođe, neke od referenci su i samostalni naučni radovi autora.

Dušan Baštovanov: „Šetnja levom obalom Rubikona”

Edicija ZAVIČAJ
200 strana, broš. povez, 14x21cm, 2016. god.
Cena: 500 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Foto-ilustracija naslovne strane
Dragan Belić

Nova knjiga Dušana Baštovanova Šetnja levom obalom Rubikona još jednom iznenađuje snagom izraza i misli. Ne nagoveštava buru emocija narativni početak romana, i tiha lepota novosadskog zimskog jutra. Pažnja čitaoca zavarana, naizgled skoro trivijalnim opisima svakodnevice, najednom biva zahvaćena kovitlacem emocija i unutrašnjih borbi Dejana, protagoniste romana. Teška bolest koju iznenada otkriva baca ga u svet neznanih ljudskih sudbina i patnji. Otkriva da su bolest i beznađe jednaki za sve: za obične ljude i za poznate ličnosti. Sve društvene razlike se gube. U bolesti svi postaju isti, uplašeni i lomni, saosećajni i brižni, spremni da čuju i ispričaju. Slike života se odvijaju poput filma, stvarnog, preživljenog, istinitog, filma sveta u kom živimo. 

Knjiga se čita bez daha i otkriva nepoznate stranice srpske novije istorije. Konačno se čuje reč proskribovanih i pleni istinitost kazivanja i događanja, osećaj da sve što je rečeno izlazi iz duše. Najkvalitetniji sloj društva u par decenija biva moralno i fizički uništen, isključivo radi pljačke zamotane u providni veo lažnih ideala. U svemu tome, ljudske sudbine i ljudi. A sa njima i ceo jedan narod. Reč autora je jasna i reska. Ne štedi. Tek na kraju, čitalac razumeva naslov i, okrećući poslednji list knjige, zatiče sebe samog na obali svoga Rubikona.

Mr Mila Mihajlović
Rim, 2015.

„VIŠEGLASJE: Zbornik odabranih pesama 6. Evropskog Fejsbuk pesničkog festivala”

88 strana, broš. povez, 14x21cm, 2016. god.
Cena: 400 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Albijanić, Mile, Nikšić, Crna Gora
Avrić, Željka, Sremska Mitrovica, Srbija
Badnjar, Milan, Angelholm, Švedska
Bijelić, Milica, Beograd, Srbija
Binteska, Ana, Skoplje, Makedonija
Bošnjak, Brankica, Bizovac, Hrvatska
Čavić, Nikola, Novi Sad, Srbija
Cmiljanović, Marija, Novi Sad, Srbija
Cvetković, Bogdan, Kragujevac, Srbija
Delić, Nermin, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Golubović, Ksenija, Novi Sad, Srbija
Jakovljeva Pomogaeva, Anastasija, Odesa, Ukrajina
Janković, Jelina, Beograd, Srbija
Jelisavčić, Marijana, Novi Sad, Srbija
Kazija, Boris, otok Rab, Hrvatska
Kraljić, Zlatko, Velenje, Slovenija
Krstić, Slaviša, Smederevska Palanka, Srbija
Kuharić, Verica, Zagreb, Hrvatska
Kujundžić, Augustin Ago, Kamenmost, Hrvatska
Kujundžić, Ivana, Zagreb, Hrvatska
Lazić, Boris, Nica, Francuska
Lomović, Boško, Gornji Milanovac
Luthander, Aleksandra, Haselbi, Švedska
Luthander, Eleonora, Štokholm, Švedska
Malešević, Jasmina, Beograd, Srbija
Marković, Boris, Zemun, Srbija
Marković, Dragan, Kostajnik, Srbija
Markovič, Igor, Moskva, Rusija
Miceva, Suzana, Strumica, Makedonija
Mijatović, Emilija, Zadar, Hrvatska
Milidragović, Bojan, Bileća, Bosna i Hercegovina
Milojković, Vladimir, Subotica, Srbija
Nenadić, Vida, London, Velika Britanija
Petrovič Vernikov, Borut, Ljubljana, Slovenija
Prendžova, Elena, Skoplje, Makedonija
Salopek, Alisa, Subotica, Srbija
Sekulić, Borivoje, Laćarak, Srbija
Škoro, Todora, Beograd, Srbija
Stojčevska, Snežana, Makedonija
Stojkova Ivanova, Ani, Plovdiv, Bugarska
Višnjić, Milan, Kučevo, Srbija 
Zablaćanski, Anđelko, Glušci, Srbija
Zorić, Nenad, Sankt Peterburg, Rusija

Knjiga VIŠEGLASJE: Zbornik odabranih pesama 6. Evropskog Fejsbuk pesničkog festivala sadrži pesme 43 autora koje su na konkursu 6. Evropskog fejsbuk pesničkog Festivala 2015. godine ušle u uži izbor, po odluci žirija, za glavni nagradu Festivala – objavljivanje knjige – u konkurenciji od 496 pesnika iz 22 zemlje sveta.

O nagradi Festivala odlučivala su dva žirija. Prvostepeni žiri bio je sačinjen od pobednika prethodnih Festivala u sastavu: Branka Korać (Holandija), Ines Peruško Rihtar (Hrvatska), Vesna Konc Marjanović, Jelena Ćirić (Češka), Maja Korolija, Mitko Gogov (Makedonija), Bogdanka Rakić (Nemačka), Grupa Poeziranje (Jelena Blanuša, Igor Varga), Elena Askarova (Rusija), Mensur Ćatić (BIH), koji su odabirali pesme koje će ući u uži izbor, samim tim i u ovaj zbornik.

Drugostepeni žiri doneo je konačnu odluku o glavnoj nagradi vrednujući pesme 43 autora koje je odabrao prvostepeni žiri. Drgostepeni žiri činili su književnici iz Srbije: Simon Grabovac, predsednik (Novi Sad), dr Zoran Đerić, potpredsednik (Novi Sad), Franja Petrinović (Novi Sad), Goran Ibrajter (Novi Sad) i Radovan Vlahović (Novo Miloševo). Po odluci ovog žirija glavnu nagradu dobio je Boris Lazić iz Francuske.

6. Evropski Fejsbuk pesnički festival održan je 18. i 19. aprila 2015. godine u hali Master Novosadskog sajma, u okviru 21. međunarodnog Salona knjiga, u organizaciji Banatskog kulturnog centra i Novosadskog sajma.

Ovaj Festival okuplja pesnike, koji svoje stvaralaštvo predstavljaju na Fejsbuku, sa ciljem da virtuelnu pesničku komunikaciju pretvori u stvarnu njihovim okupljanjem na Novosadskom sajmu. Evropski Fejsbuk pesnički festival pokazuje da je poezija univerzalna tvorevina ljudskog duha koja ne priznaje granice i barijere između pesnika, nacija, država i jezika.

Redakcija BKC-a

Predstavljanje knjige o Velikoj Kikindi od 1918. do 1929. autora Marka Miloševa

Predstavljanje knjige Velika Kikinda od 1918. do 1929. Marka Miloševa u izdanju BKC-a održano jee u Svečanoj sali Skupštine grada Kikinde 28. marta 2016.


Učestvovali su: recenzenti prof. dr Slobodan Bjelica i dr Milan Micić, urednik Radovan Vlahović, Stanislava Hrnjak, članica kikindskog Gradskog veća zadužena za kulturu, i autor.


Ova knjiga objavljena je na osnovu Konkursa za objavljivanje prvih knjiga mladih autora do 30 godina sa teritorije Grada Kikinde i iz dijaspore. Konkurs su raspisali Grad Kikinda i Banatski kulturni centar u 2015. godini.

VIDEO-ILUSTRACIJA KNJIGE Senke Vlahović Filipov u Novom Sadu

Promocija knjige „Video-ilustracija knjige: Novi pogled na ilustraciju i kreiranje imidža knjige u javnosti” Senke Vlahović Filipov održana je 22. marta 2016. od u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu.


O knjizi su govorili: prof. dr Dejana Prnjat, urednica knjige iz Beograda, Sava Stepanov, likovni kritičar iz Novog Sada, i autorka.

U ime izdavača prisutne su pozdravili: Dušan Đoković, direktor Akademije umetnosti u Beogradu, i Radovan Vlahović, direktor Banatskog kulturnog centra.

 


Na kraju je prikazana video-ilustracija knjige „Večernji akt u devojačkoj sobi Lenke Dunđerski” Senke Vlahović Filipov koja je nastala prema istoimenoj knjizi pesama Radovana Vlahovića. Ova video-ilustracija je objavljena uz knjigu na DVD-u i analizirana je, kao primer video-ilustracije, u studiji Senke Vlahović Filipov.


Knjiga je ponela Nagradu ULUPUDS-a na Sajmu knjiga u Beogradu 2015. u kategoriji teorije vizuelne komunikacije.


Knjiga o Dušanu Vasiljevu autora Viktora Škorića predstavljena u Kikindi

Predstavljanje knjige "Magle noći i žice: Eseji o Dušanu Vasiljevu" Viktora Škorića održana je u Gimnaziji Dušan Vasiljev u Kikindi 21. marta 2016.


O knjizi su govorili: Marija Tanackov, književni kritičar, i autor. Prisutne je pozdravio direktor Gimnazije Ljubomir Zamurović.Knjiga je objavljena u izdanju Banatskog kulturnog centra, Gimnazije Dušan Vasiljev i Narodne biblioteke Novi Bečej.

Viktor Škorić: „Magle, noći i žice: Eseji o Dušanu Vasiljevu”

144 str, broš povez, 13x20cm, 2016 god.
Cena: 700 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Izdavači:
Banatski kulturni centar, Novo Miloševo
Gimnazija Dušan Vasiljev, Kikinda
Narodna biblioteka Novi Bečej, Novi Bečej

Recenzenti:
Prof. dr Gojko Tešić i Marija Tanackov


Autor je pokazao svoju doraslost temi, znalački je koristio literaturu, pokazao je zrelo rasuđivanje i dokazao da nismo dovoljno pažljivi prema svojoj književnoj baštini. Prošlost određuje sadašnjost, a to znači sačuvati vrednosti za budućnost. Napisana je knjiga s jasno uočenim i nepomućenim kriterijumima. Ne stavljajući prevashodno težište na vrednosne sudove o književnom delu Dušana Vasiljeva, autor dokazuje da je Vasiljev pisac ezgzistencijalnih nemira, preispitivanja i kajanja, pesnik ekspresionizma čije delo nije ostalo podjarmljeno prolaznim potrebama vremena. Pravilno ističe problem, vezan za proučavanje stvaralaštva Vasiljeva, da je teško utvrditi, osim ukoliko ne postoje konkretne beleške, vreme nastanka njegovih dela pa je nemoguće rekonstruisati njegovu stvaralačku evoluciju.

Knjiga dokazuje da je „Dušan Vasiljev uspeo da ostavi trajan otisak svoga vremena“ i da on „treba i dan-danas da bude trag u srpskoj književnosti“. Književno stvaralaštvo Dušana Vasiljeva, a pre svega njegova poezija, imaju svoje mesto u istoriji srpske književnosti. Možemo se složiti sa stavom Viktora Škorića da književni rad Vasiljeva još nije adekvatno književno vrednovan, čemu doprinosi i činjenica da se do danas njegova neobjavljena dela, ima i onih završenih, nalaze u trezorima Narodne biblioteke Srbije u Beogradu.

Marija Tanackov

Goran Ibrajter: „Gedichte des Lazarus”

64 str, broš povez, 13x20cm, 2016 god. 
Cena: 300 din 
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl: 
banatskikulturnicentar@gmail.com

Original na srpskom/Serbischer Originaltitel: Goran Ibrajter „Pesme Eleazarove“, KOV, Vršac, 2009.

Prepev na nemački/Nachdichtung ins Deutsche: Johann Lavundi

Ilustracija naslovne strane/Illustration der Titelseite: Miodrag Nadlački


Das, was er in seinem bemerkenswerten Drama Kardamus seinerzeit ankündigte, veröffentlichte Goran Ibrajter nun im Lyrikband Gedichte des Lazarus. Ein hervorragend gefasster Text, eine minimalistische, beinahe monothematische Konzentration, eine strenge Hingebung dem klassischen Muster, nebst um nichts geringeren leidenschaftlichen Ausfällen in sprachlichen und anderen „Wirbeln“, die in seinem neuen Werk den Grundtonus von dem ethischen auf anderen grundlegenden Feldern des Aussagens der Menschlichkeit als eines (un)überschaubaren Abenteuers des Erfassens des Wesentlichen verrücken.

Vladimir Kopicl

Katia Vunderlin: „Moj Banat”

96 str, broš povez, 12x20cm, 2016 god.
Cena: 300 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.comKatia Vunderlin je majstor pripovedanja i ona veoma vešto tka svoje priče, oživljavajući junake, u poslednjih stotinak godina, dajući im sve životne sokove emocija i ljubavi, zavisti i strasti. Ona im daje sav tragizam proizveden kolektivnim zabludama, i svu dramatiku u sukobima dobra i zla, čineći da, izmeštanjem oslonca pripovedanja, glavni junaci postaju sporedni i obrnuto, nudeći im mogućnost moralnih transformacija koje su, u širokom vremenskom rasponu, oblikovale ljude a da oni to i ne primete.

Zavičaj Kaćinih junaka je Banat, gotovo na isti način kako je za jednog Andrića Bosna, ili za jednog Njegoša Crna Gora, ili pak za jednog Boru Stankovića Vranje. Nema pisca bez zavičaja. Kaća Vunderlin je srpska književnica koja to veoma dobro zna. Ona neguje svoju zavičajnu priču kao što se neguje život, ali ona ni po čemu nije zavičajac u pogrdnom smislu. Ona je svoje zavičajne, može se reći lične i životne priče, podigla na nivo univerzalnog.Radovan Vlahović, književnik

Marko Milošev: „Velika Kikinda od 1918 do 1929.”

160 str, broš povez, 13x20cm, ilustr, 2016 god.
Cena: 600 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


Ova knjiga objavljena je na osnovu Konkursa za objavljivanje prvih knjiga mladih autora do 30 godina sa teritorije Opštine Kikinda i iz dijaspore. Konkurs su raspisali Opština Kikinda i Banatski kulturni centar u 2015. godini.


Poslednjih decenija svedoci smo pravog procvata re­lativno mladog istoriografskog žanra – urbane istorije. Mnoštvo knjiga, specijalizovanih časopisa i naučnih pro­jekata koji se tiču različitih aspekata gradskog života u pro­šlosti karakterišu savremenu svetsku istoriografiju. Sa druge strane, naša istoriografija pravi tek početne ko­rake u istraživanju gradskih naseobina na moderan način, koji se svakako naslanjaju na hronike naselja, koje su ugla­vnom pi­sane u vremenu socijalističke Jugoslavije. Imaju­ći u vidu da srpski istoričari, u ovom pogledu, tek hvataju korak sa svetskim trendovima, od izuzetnog je značaja što je mla­di Marko Milošev za temu svoje prve monografije izabra­o ra­zvitak Kikinde u burnom vremenu formiranja i učvr­šći­vanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 

prof. dr Slobodan Bjelica 

Knjiga Marka Miloševa o istoriji Velike Kikinde u prvoj deceniji postojanja nove države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1918−1929. god) jeste nesumnjiv dopri­nos poimanju istorijske prošlosti, ne samo grada Ki­ki­nde, već i šireg prostora Banata, kao i zbog uočavanja pro­ble­ma i pitanja na geografsko-istorijskom mikro prostoru po­gra­nične banatske varoši koji su se pojavili stvaranjem nove države, jeste i doprinos saznanjima srpske isto­ri­o­gra­fije o svim posledicama i značenjima koje je stvaranje ju­go­slovenske države imalo na sam život njenih građana, i na ra­zvitak na­selja koja su se našla u njenom državnom okviru. 

dr Milan Micić 


Izdanja BKC-a na nemačkom na Sajmu knjiga u Lajpcigu

Izdanja Banatskog kulturnog centra na nemačkom jeziku autora Simona Grabovca, Gorana Ibrajtera i Katie Vunderlin biće izložena na štandu Ministarstva kulture Republike Srbije na Sajmu knjiga u Lajpcigu koji se održava od 17. do 20. marta 2016. godine.


Knjiga Simona Grabovca Zingiber je prevod zbirke Isiot, dok je knjiga Gorana Ibrajtera Gedichte des Lazarus prevod knjige Pesme Eleazarove. Obe su na srpskom jeziku objavljene u izdanju vršačkog KOV-a, a na nemački ih je preveo je Johan Lavundi iz Ulma. Knjiga Das weisse Klavier und Müllers Tochter Katie Vunderlin, Banaćanke iz Švajcarske, objavljena je i na nemačkom i na srpskom jeziku (pod nazivom Beli klavir i mlinareva kći) u izdanju BKC-a.

BKC neguje, kroz izdavačku i kulturološku delatnost, prevođenje domaćih autora na strane jezike i njihovo predstavljanje u inostranstvu. Izdanja i na drugim stranim jezicima bila su prisutna i proteklih godina na sajmovima u inostranstvu na nacionalnom štandu Republike Srbije i Ministrastva kulture. Objavljivanje prevoda sa srpskog na strane jezike je prema rečima urednika Radovana Vlahovića nacionalni interes kome BKC daje svoj skromni doprinos.

BKC je do sada objavio brojne prevode na nemački jezika autora: Branka Miljkovića, Sime Cucića, Radovana Vlahovića, Miloša Latinovića, Nikole Kitanovića, Milice Jefimijević Lilić, Mirjane Marinšek Nikolić, Gordane Rauški, Dragana Ristića i dr.

Promocije raznih knjiga u izdanju BKC-a održane su do sada u Nemačkoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj, Rumuniji, a knjige Katie Vunderlin i Radovana Vlahovića nedavno su promovisane i u Švajcarskoj. Pogledajte link:


Održane promocije knjiga u Švajcarskoj

Knjige Katie Vunderlin i Radovana Vlahovića, na srpskom i nemačkom jeziku, u izdanju Banatskog kulturnog centra, predstavljene su na pet promocija u Švajcarskoj: 8. marta u Gisikonu, 9. marta u Usteru, 10. marta u Buhrainu i 11. marta u Bazelu i Birsfeldenu.

U Gisikonu je, 8. marta, na nemačkom jeziku, predstavljena je knjiga Das weisse Klavier und Müllers Tochter Katie Vunderlin i otvorena je izložba slika Rudija Fistera. Govorili su: Katia Vunderlin, autorka, Roman Fabits, pozorišni glumac, koji je čitao odlomke iz romana, i Rihard Vunderlin koji je otvorio izložbu. Gosti večeri: Radovan Vlahović, urednik i recenzent knjige, i Senka Vlahović Filipov, vizuelni umetnik. Muzički deo programa: Riko Antoneli, profesor.

 

9. marta u Usteru predstavljena je knjiga Katie Vunderlin Beli klavir i mlinareva kći na srpskom jeziku. Govorili su: Radovan Vlahović, urednik i recenzent, autorka i Senka Vlahović Filipov.


10. marta u Buhrainu održano je zajedničko predstavljanje knjiga Beli klavir i mlinareva kći Katie Vunderlin i Banatske pripovetke Radovana Vlahovića i održana je i projekcija video-ilustracije Senke Vlahović Filipov Večernji akt u devojačkoj sobi Lenke Dunđerski. Govorili su autori.


11. marta u Bazelu Radovan Vlahović je gostovao na času u srpskom odeljenju osnovne škole, kod učiteljice Vesne Ninić. Vlahović je govorio odlomke i svojih knjiga. Gosti promocije: Katia Vunderlin i Senka Vlahović Filipov.
  
 

11. marta u Birsfeldenu održano je autorsko veče Radovana Vlahovića koji je govorio odlomke iz više svojih knjiga poezije i proze. Gosti večeri: Katia Vunderlin i Senka Vlahović Filipov. Goste su pozdravila srpska deca iz Bazela koja su, kao dobrodošlicu, pripremljena od strane učiteljice Vesne Ninić, govorila stihove Radovana Vlahovića i Matije Bećkovića. U svojstvu domaćina obratila se dr Milica Radojković. Organizator večeri bio je Željko Knežević, književnik iz Basela. Pokrovitelji: Tommy Transporte GmbH & Budisin d.o.o.


Katia Vunderlin živi u Buhrainu kod Lucerna u Švajcarskoj, a rođena je i odrasla u Banatu. Objavila je više knjiga na srpskom i nemačkom, kako kod švajcarskih izdavača tako i u Srbiji – u izdanju Banatskog kulturnog centra (Mein Balkan, Beli klavir i Mlinareva kći, Das weisse Klavier und Müllers Tochter, Moj Banat). Zastupljena je u više antologija kratkih priča u Švajcarskoj.

Radovan Vlahović, književnik, osnivač i direktor Banatskog kulturnog centra, objavio je 30 knjiga. Prevođen je na engleski, ruski, nemački, mađarski i slovenački jezik. Dobitnik je više nagrada za književni rad i kulturno pregalaštvo. Član je Društva književnika Vojvodine, Udruženja književnika Srbije, Exil-PEN centra, sekcije zemalja nemačkog govornog područja, i Matice srpske. Kao urednik potpisao je preko 250 knjiga. Osnivač je i organizator pet tradicionalnih kulturnih manifestacija.

Banatski kulturni centar, pored svojih brojnih aktivnosti, neguje objavljivanje prevoda dela srpskih pisaca na strane jezike i njihovu promociju u inostranstvu, kao i promocije knjiga na srpskom u inostranstvu na mestima okupljanja srpske dijasore. Promocije raznih knjiga u izdanju BKC-a održane su do sada, pored Švajcarske, i u Nemačkoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj, Rumuniji...

Promocije knjiga u Švajcarskoj

 

Promocije knjiga Katie Vunderlin i Radovana Vlahovića, na srpskom i nemačkom jeziku, u izdanju Banatskog kulturnog centra, održaće se 8, 9, 10. i 11. marta u Švajcarskoj.

Banatski kulturni centar, pored svojih brojnih aktivnosti, neguje objavljivanje prevoda dela srpskih pisaca na strane jezike i njihovu promociju u inostranstvu, kao i promocije knjiga na srpskom u inostranstvu na mestima okupljanja srpske dijasore. Posle promocija knjiga u izdanju BKC-a u Nemačkoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj i Rumuniji, održanih proteklih godina, promocije knjiga Katie Vunderlin i Radovana Vlahovića će se održati u Švajcarskoj.

U Gisikonu, Usteru i Buhrainu će biti predstavljene knjige Katie Vunderlin Beliklavir i mlinareva kći i prevod iste na nemački Das weisse Klavier und Müllers Tochter i knjiga Radovana Vlahovića Banatske pripovetke. Pored toga, Vlahović će održati autorsko veče i predstaviti i druge svoje knjige u Birsfeldenu.

Katia Vunderlin živi u Lucernu u Švajcarskoj, a rođena je i odrasla u Banatu. Objavila je više knjiga na srpskom i nemačkom, kako kod švajcarskih izdavača tako i u Srbiji – u izdanju Banatskog kulturnog centra (Mein Balkan, Beli klavir i Mlinareva kći, Das weisse Klavier und Müllers Tochter, Moj Banat). Zastupljena je u više antologija kratkih priča u Švajcarskoj.

Radovan Vlahović, književnik, osnivač i direktor Banatskog kulturnog centra, objavio je 30 knjiga. Prevođen je na engleski, ruski, nemački, mađarski i slovenački jezik. Dobitnik je više nagrada za književni rad i kulturno pregalaštvo. Član je Društva književnika Vojvodine, Udruženja književnika Srbije, Exil-PEN centra, sekcije zemalja nemačkog govornog područja, i Matice srpske. Kao urednik potpisao je preko 250 knjiga. Osnivač je i organizator pet tradicionalnih kulturnih manifestacija.


KALENDAR PROMOCIJA

8. mart, Gisikon (18.30h, Gasthof Tell)

Promocija knjige
Das weisse Klavier und Müllers Tochter Katie Vunderlin
i izložba slika Rudija Fistera

Govore: Katia Vunderlin, autorka, i Roman Fabits, pozorišni glumac, koji čita odlomke iz romana.
Gosti večeri: Radovan Vlahović, urednik i recenzent, i Senka Vlahović Filipov.
______________________________________________________________

9. mart, Uster (19h, Restoran Seestern)

Promocija knjige
Beli klavir i mlinareva kći Katie Vunderlin

Govore: urednik i recenzent Radovan Vlahović i autorka.
_____________________________________________________________

10. mart, Buchrain (19h, Wüest Chäller)

Promocija knjiga
Beli klavir i mlinareva kći Katie Vunderlin
i Banatske pripovetke Radovana Vlahovića

i projekcija video-ilustracije Senke Vlahović Filipov 
Večernji akt u devojačkoj sobi Lenke Dunđerski

Govore autori: Katia Vunderlin, Radovan Vlahović i Senka Vlahović Filipov.
_____________________________________________________________

11. mart, Birsfelden (19h, Flora Cafe)

Autorske veče Radovana Vlahovića

Govore: prof. dr Dusan Šimko, književnik iz Bazela, u svojstvu domaćina i organizatora, Senka Vlahović Filipov i Radovan Vlahović. Gost večeri: Katia Vunderlin.