JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Illustration Contest - Book Illustration Festival "BookILL Fest"


About the Festival
Book Illustration Festival "BookILL Fest" is organized for the fifth time by Banat's Cultural Centre and Novi Sad Fair during the 22nd International Book Fair in Novi Sad (Serbia). Book Fair is going to take place from the 12th to 18th of April, 2016, and Book Illustration Festival is going to be organized on the 13th of April, at Novi Sad Fair.
"BookILL Fest" includes internet competition for the best illustration of the book, exibition of selected works, the announcement of winners, and exhibitions and lectures related to the book illustration.

The Aim of the Festival
The book illustration is important, but also specific area in the process of graphic designing of books, which is why "BookILL Fest" seeks to draw attention to illustration and illustrators in public, but also to publishers who care about the equipment of their books.
Illustrated book is an art object that is signed by the co-authors: the writer and illustrator. Organizer affirmates the principle that the text of the book and its visual component – illustration – are both equally important and valuable.
Contests for book illustrations are very rare in the world, and thus, this festival is more important.

Registration for the Contest:
The contest is open for the authors from all over the world.
Each author submits at least 4 illustrations of the book: illustration of the cover page and illustrations from the inside of the book, in digital format (JPG, TIFF format, RGB mode, 300-600 dpi, up to A4).
Send everything to the e-mail address: bookillfest@gmail.com
Deadline for submission is: the 20th of March, 2016.
Authors can send illustrations done in all artistic and graphic techniques. The photographs which illustrate books will be also accepted. Authors can send illustrations incorporated into book design with the text, or separated. Authors can send more illustrations created for different books. Authors can send cover illustrations only, if the inside of the book is not illustrated. Unpublished illustrations will be accepted as well as published.
The authors must also send their personal data by e-mail (name, surname, address, phone number, a short professional biography) titles of the works, and the specific category for submission. They should indicate whether the book was published or in the project.
If the author wants, he/she can send his/her book and CD with drawings and data, to the following address: Banatski kulturni centar, JNA 35, 23 273, Novo Miloševo.

The categories for submission are:  
1.       Illustration of the poetry book
2.       Illustration of the fiction book
3.       Illustration of the book for children
4.       Photo-illustration of the book

Jury / Arts Council
The selection of works and awards – one for each category – is going to be done by the following members of the jury: Slobodan Ivkov, president, mr Sibila Petenji Arbutina and Senka Vlahovic Filipov.

The Announcement of the Winners and Exhibition
The announcement of winners and the award ceremony will be held on 13th of April, 2016, at Novi Sad Fair, and the opening of the exhibition of selected and awarded works.
A detailed program of the Festival will be announced at the end of the competition.

*The organizer reserves the right to present works from this year's and previous competitions and exhibitions in other towns and countries. It also reserves the right to print thematic publication (catalog, monography, flyers, etc.) of the received works in propaganda or retrospective exhibition purposes, or for the affirmation of the "BookILL Fest" competition project and to have the possibility of scientific research analyzes of illustrations as artistic discipline in the light of this project.
By submitting their works, the authors accept the above mentioned items.

Guest exibition
Exhibition "Illustrations awarded at the Biennial of Illustration Bratislava 2015" will also be opened on 13th of April, organized by the Banat's Cultural Centre and Novi Sad Fair, in cooperation with BIBIANA, International House of Art for Children from Bratislava (Slovakia) and Foundation Babka Gallery from Kovačica (Serbia).

"BookILL Fest" 2015
At last year's competition over 700 works were received. The jury selected about 150 works by 97 authors that were exposed at the Book Fair in Novi Sad.
How last year's festival looked can be viewed here: BookILL Fest 2015.

Contact
For additional information, comments and suggestions, contact us via email: bookillfest@gmail.com or phone number: 00381 (0) 23/783-155.
Konkurs za najbolje ilustracije knjiga - 5. Festival ilustracije knjige „BookILL Fest”


O Festivalu
Festival ilustracije knjige „BookILL Fest” po peti put organizuju Banatski kulturni centar i Novosadski sajam u okviru 22. međunarodnog salona knjige u Novom Sadu. Salon knjige će se održati od 12. do 18. aprila 2016. godine, a sam Festival ilustracije knjige 13. aprila 2016. na Novosadskom sajmu.
„BookILL Fest” podrazumeva internet konkurs za najbolje ilustracije knjiga, izložbu printova izabranih i nagrađenih radova, proglašenje pobednika i prateće programe.

Cilj Festivala
Ilustrovanje knjiga je važna, ali i specifična oblast u procesu dizajniranja i grafičkog oblikovanja knjiga, zbog čega „BookILL Fest” teži da skrene pažnju na ilustraciju i ilustratore u javnosti, ali i na izdavače koji brinu o opremi svojih knjiga.
Ilustrovana knjiga je umetnički objekat koji potpisuju koautori: pisac i ilustrator. Organizator konkursa već godinama pokušava da afirmiše princip po kojem su u njoj tekstualni deo i njena vizuelna komponenta (ilustracija) podjednako važni, pri čemu bi i pisac i ilustrator trebalo da budu podjednako vrednovani, poštovani i uvažavani.
Konkursi za ilustraciju knjige su retki u svetu, a time je značaj ovog Festivala veći.

Propozicije konkursa
Konkurs je otvoren za autore iz celog sveta.
Svaki autor šalje najmanje 4 ilustracije jedne knjige i to: ilustraciju naslovne strane knjige i, po sopstvenom izboru, ilustracije iz knjige, u digitalnoj formi  (JPG ili TIFF formatu, RGB modu, 300-600 dpi, do formata A4) na e-mail adresu bookillfest@gmail.com najkasnije do 20. marta 2016. godine.
Mogu se slati ilustracije rađene u svim likovnim i grafičkim tehnikama ili kompjuterskim doradama. Dolazi u obzir i fotografija koja je u funkciji ilustracije knjige.
Ilustracije se mogu, po izboru autora, slati uklopljene u dizajn sa tekstom, ili kao izdvojena dela.
Autori mogu slati i više ilustracija nastalih za različite knjige. Takođe, mogu se slati samo ilustracije korica, ukoliko unutrašnjost knjiga nije ilustrovana.
Mogu se slati i neobjavljeni radovi, koji su u projektu, jednako kao i objavljeni.
Autori, takođe, treba u e-mailu da pošalju svoje podatke: ime, prezime, adresa, telefon, kratka profesionalna biografija, kao i u okviru koje, od dole navedenih, kategorija šalju svoje radove. Potrebno je navesti i naziv i ime autora knjige za koju su ilustracije nastale, kao i nazive pojedinačnih radova. Takođe, potrebno je navesti da li je knjiga objavljena (kod kog izdavača i koje godine) ili je još u projektu.
Ukoliko autor želi, može klasičnom poštom poslati i knjigu, eventualno i CD sa narezanim radovima i podacima, na sledeću adresu: Banatski kulturni centar, JNA 35, 23273 Novo Miloševo. Konkursni materijal poslat poštom se ne vraća.

Kategorije za slanje radova:
1. Ilustracija pesničke knjige
2. Ilustracija prozne knjige
3. Ilustracija knjige za decu
4. Foto-ilustracija knjige

U obzir dolaze i ilustracije knjiga van navedenih kategorije, koje će žiri posebno razmatrati.

Žiri/Umetnički savet
Žiri, koji će selektovati ilustracije za izložbu i nagraditi ilustracije (dodeljuje se po jedna nagrada za svaku od navedenih kategorija, kao i posebna priznanja), radiće u sastavu: Slobodan Ivkov, predsednik, mr Sibila Petenji Arbutina i Senka Vlahović Filipov.

Proglašenje pobednika i izložba
Proglašenje pobednika i dodela nagrada održaće se 13. aprila 2016. godine na Novosadskom sajmu, kao i otvaranje izložbe printova selektovanih i nagrađenih radova.
Detaljan program Festivala biće objavljen po završetku konkursa.

* Organizator zadržava pravo da radove sa ovogodišnjeg i prethodnih konkursa i izložbi predstavi i u drugim gradovima i zemljama. Takođe zadržava pravo da štampa tematsku publikaciju (katalog, monografiju, flajer i sl.) sa pristiglim radovima u propagandnu ili retrospektivnu svrhu izložbe, odnosno za afirmaciju projekta konkursa „BookILL Fest”, te u svrhu eventualne naučnoistraživačke analize ilustracije kao likovne discipline u svetlu ovog projekta. Slanjem radova, autori prihvataju gore navedene stavke.

Gostujuća izložba
Izložba „Ilustracije nagrađene na Bijenalu ilustracije u Bratislavi 2015” biće, takođe, otvorena 13. aprila, kao gostujuća izložba, u organizaciji Banatskog kulturnog centra i Novosadskog sajma, u saradnji sa Međunarodnom ustanovom kulture za decu Bibiana iz Bratislave i Galerijom Fondacije Babka iz Kovačice.

„BookILL Fest” 2015. godine
Na konkurs „BookILL Fest-a” 2015. godine, stiglo je oko 700 radova. Žiri je selektovao oko 150 radova 97 autora iz zemlje i inostranstva, koji su bili izloženi na Novosadskom sajmu. Više informacija o prošlogodišnjem Festivalu možete pogledati ovde: BookILL Fest 2015.

Kontakt
Za sve dodatne informacije javiti se na e-mail: bookillfest@gmail.com ili telefon: 023/783-155.

INVITATION FOR POETS; THE 7th EUROPEAN FACEBOOK POETRY FESTIVAL


Poets from all European countries are invited to participate in the 7th EUROPEAN FACEBOOK POETRY FESTIVAL which will take place on the 15th, 16th and the 19th of April 2016 in Master Hall of Novi Sad Fair, during the 22nd  International Book Fair. The festival is organized by Banat's Cultural Center (BKC) and Novi Sad Fair.
EUROPEAN FACEBOOK POETRY FESTIVAL wants to prove that poetry is an universal creation of human spirit which does not recognize borders and barriers among poets, nations, countries and languages.
The aim of the festival is the gathering of the poets who cooperate on Facebook (by publishing their poems, reading and commenting on each other's poetry), and we want them  to meet, to get to know each other in person at the Festival, to hear each other reciting their verses and transform their virtual literary communication into communication in the real world. If anyone is unable to attend, they can still participate at the Festival by posting their poems on the wall of the Festival's Facebook profile: European Facebook Poetry Festival.
How to register: Send one unpublished poem written in your native language and your personal data (name, surname, address, phone number) on the following email address: fejsbukfestival@gmail.com The deadline for submission is the 15th of March. We kindly ask the poets to state in their application whether they will be attending the festival or taking part via Facebook. The poets' participation schedule for the 16th  and  17th of April  and the exact program of the Festival will be announced in due time.
Judging poems that are received at this year's competition will be conducted in two steps. The winners of the previous six festivals will select the poems that will be shortlisted (each member of the first instance jury selects 5 poems), while the second instance jury, from a short list, chooses the main winner of the festival.
Members of the first instance jury:  Branka Korać (Netherlands), Ines Peruško Rihtar (Croatia), Vesna Konc Marjanović (Serbia), Jelena Ćirić (Czech Republic), Maja Korolija (Serbia), Mitko Gogov (Macedonia), Bogdanka Rakić (Germany), Igor Varga Group Poeziranje (Montenegro), Dejan Popovoć, Group Poeziranje (Montenegro), Elena Askarova (Russia), Mensur Ćatić (Bosnia and Herzegovina), and Boris Lazic (France).
Members of the jury of second instance: Simon Grabovac (chairman), dr Zoran Djeric, Franja Petrinović, Goran Ibrajter and Radovan Vlahović.
Poems that will be shortlisted will be printed in a special anthology. The author of the best poem will be awarded with a publication of her/his new book of poetry. All the poems submitted for the contest will be published in the same anthology.
 All the people who write poetry, regardless of their age, gender, religion, nationality or profession have the right to participate at the festival. 
Approximately 500 poets from about 20 countries applied for the 6th EUROPEAN FACEBOOK POETRY FESTIVAL that took place at The Book Fair in Novi Sad and about 150 poets made an appearance at the Festival, while others participated via Facebook.
For all information call +381 (0) 23/783 – 155, or send your questions to an email address: fejsbukfestival@gmail.com

IZ VIRTUELNOG U STVARNI PESNIČKI SVET: Poziv za učešće na 7. Evropskom Fejsbuk pesničkom Festivalu


Pozivamo pesnike iz Evrope i celog sveta da uzmu učešće na ovogodišnjem 7. Evropskom Fejsbuk pesničkom Festivalu slanjem jedne svoje neobjavljene pesme na maternjem jeziku i time steknu mogućnost da

  • govore svoje stihove na novosadskom Salonu knjige,
  • sretnu svoje Fejsbuk prijatelje pesnike i upoznaju nove iz raznih gradova i država,
  • osvoje nagradu koja je objavljivanje zbirke pesama,
  • učestvuju na Festivalu putem Fejsbuka, ako su sprečeni da dođu u Novi Sad
  • i budu objavljeni u zbornicima.

O Festivalu
7. Evropski Fejsbuk pesnički festival održaće se od 15. do 17. aprila 2016. godine na Novosadskom sajmu, u okviru 22. međunarodnog Salona knjiga, u organizaciji Banatskog kulturnog centra i Novosadskog sajma.
Festival  svake godine okuplja, u virtuelnom i stvarnom svetu, oko 500 pesnika iz 20-ak država sveta, koji svoje stvaralaštvo predstavljaju na Fejsbuku, sa ciljem da njihovu virtuelnu pesničku komunikaciju pretvori u stvarnu gostovanjem na Novosadskom sajmu. Pesnici koji nisu u mogućnosti da prisustvuju festivalu učestvuju virtuelnim putem preko Fejsbuka postavljanjem svoje pesme na Fejsbuk stranici Festivala.
Evropski Fejsbuk pesnički festival pokazuje da je poezija univerzalna tvorevina ljudskog duha koja ne priznaje granice i barijere između pesnika, nacija, država i jezika.

Način prijavljivanja
Poslati jednu neobjavljenu pesmu na maternjem jeziku i lične podatke (ime, prezime, adresa, telefon) do 15. 03. 2016. godine na e-mail: fejsbukfestival@gmail.com
Neobjavljena pesma podrzumeva pesmu neobjavljenu u zvanično registrovanoj publikaciji u štampanoj ili elektronskoj formi (knjiga, časopis), a ne podrazumeva pesmu objavljenu na Fejsbuku, ličnom blogu i sl.
Slanjem pesme, autor se prijavljuje za učešće i istovremeno konkuriše za nagradu i objavljivanje u zbornicima.
Molimo pesnike da u prijavi navedu da li će prisustvovati Festivalu lično ili će učestvovati preko Fejsbuka postavljanjem svoje pesme na stranici Festivala koja glasi: Evropski Fejsbuk pesnički festival.
Pesnici će putem e-maila biti blagovremeno obavešteni o rasporedu učešća 16. i 17. aprila, kao i o tačnom programu Festivala.

Nagrada
Najbolji pesnik će, kao glavnu nagradu, dobiti štampanje samostalne zbirke pesama. Pesme koje uđu u uži izbor biće objavljene u zborniku u štampanoj formi, dok će sve pesme pristigle na konkurs biti objavljene zborniku u elektronskoj formi na CD-u.

Žiriranje
Žiriranje pesama se vrši dvostepeno. Pobednici prethodnih šest Festivala će odabrati pesme koje će ući u uži izbor (svaki član prvostepenog žirija odabira po 5 pesama), dok će drugostepeni žiri iz užeg izbora odabrati glavnog pobednika Festivala.
Članovi prvostepenog žirija: Branka Korać (Amster­dam, Holandija), Ines Peruško Rihtar (Za­greb, Hrvat­ska), Ve­sna Konc Ma­rja­nović (Beograd, Srbija), Jelena Ći­rić (Prag, Češka), Ma­ja Koro­lija (Novi Sad, Srbija), Mitko Go­gov (Skoplje, Ma­kedonija), Bogdanka Rakić (Bul, Ne­ma­čka), Igor Var­ga, Gru­­pa Poeziranje (Herceg Novi, Crna Gora), Dejan Popović, Gru­­pa Poeziranje (Podgorica, Crna Gora), Elena Askarova (Habarovsk, Rusija), Mensur Ćatić (Visoko, BIH), Boris Lazić (Nica, Francuska).
Članovi drugostepenog žirija: Simon Grabovac (predsednik), dr Zoran Đerić, Franja Petrinović, Goran Ibrajter i Radovan Vlahović.

Ko može da učestvuje
Pravo učešća na Festivalu imaju svi koji pišu poeziju bez ograničenja – starosnog, polnog, verskog, nacionalnog, profesionalnog...

Program
15. april predviđen je za Okrugli sto na temu FEJSBUK (I) KNJIŽEVNOST, dok će se čitanje pesama na bini održati 16. i 17. aprila, kao i ostali prateći programi (promocije knjiga, tradicionalni „Otvoreni štand”...). Tačna satnica programa će biti blagovremeno objavljena.

Novina
Nakon šest godina održavanja Festivala, organizuje se Okrugli sto na temu FEJSBUK (I) KNJIŽEVNOST kako bi se evaluirali dosadašnji dometi Festivala i promene koje je Fejsbuk uneo u književnost uopšte.

Kontakt
Za sve informacije možete zvati na telefon +381 (0) 23/783-155 ili postaviti pitanje putem e-mail: fejsbukfestival@gmail.com