JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Nikola Kitanović: „Moj anđele”

Edicija POEZIJA
96 strana, broš povez, 14x21 cm, 2016. god.
Cena: 400 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


Ako zamislimo ovu zbir­ku kao jedno duhovno putovanje, a putovanje zamisli­mo kao potragu za novim, preko potrebnim identitetom, onda bi Kitanovićeve pesme pokušale da odgovore na sle­deća pitanja: Ko sam ja? Odakle dolazim? Kuda idem? Ova poezija nameće nam se kao podsticajna identitet­ska igra, a navedena pitanja pokazuju se kao suštinska u povezivanju sadašnjeg trenutka sa prošlim i budućim stvarima. Tačku ovog spoja možemo nazivati različitim imenima, a na kraju ovog teksta nameće nam se jedno od njih: pesničko postojanje.

Iz Recenzije
Bojan Samson


Za pesnike dom je bio mnogo više od kuće, skrovi­šta, on je bio metafora, ontološki pojam, pa i svo­jevr­sna poetika. Nikola Kitanović je očigledan primer. Njegov pesnički rukopis Moj anđele, svojevrsna je oda domu i majci, koja je simbol doma, rodnog praga, po­rodičnog ognjišta, topline, bliskosti. U njenom odsustvu (samo fizičkom, zbog smrti), pesnik oseća njeno spi­ri­tu­alno, ili, kako ga on najčešće naziva, anđeosko prisustvo.

Nikola Kitanović je istinski udomljen pesnik, bez te udomljenosti on ne bi osećao smisao svoje egzisten­cije, ne bi mogao da peva i živi, a između pevanja i života za njega, ako i nije uvek znak jednakosti, onda je neraskidiva veza. 


Iz Pogovora 
prof. dr Zoran Đerić


Olga Jerinkić: „Mamutica Kika i druge priče za decu”

100 strana, broš povez, 14x21 cm, ilustr, 2016. god.
Cena: 400 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.comU svojoj knjizi priča za decu, koja još može bi­ti i mala zavičajna turistička de­čija čitanka, u ko­joj se kroz naraciju spajaju kra­tka priča, basna i baj­ka, Olga Jerinkić otvara pred očima malenih čitala­ca, a ponaj­pre slušalaca, svoj zavičajni kosmos i pre­no­si na mlađe naraštaje ljubav prema njemu, a uje­dno ga i po­dučava i vaspitava, na jedan pedago­ški prime­ren na­čin, kako da se u njega, što bolje, uključi. 


Radovan Vlahović, književnik

Priče o prijateljstvu među različitim ži­vo­ti­nja­ma ostavljaju utisak da takvo prijateljstvo treba pre­neti i među ljude, jer različitosti ne smeju biti prepreka, već stvar vredna poštovanja i uvažava­nja. Vredi se zamisliti nad lekcijama kojima nas uče ma­mutica Kika, gusan Gića, nestašna pčelica Lola, koza Belka i magarica Mušica, patak sa crvenim šalom, kao i svi drugi junaci ovih priča za decu. A možda ove priče nisu samo za decu. Možda su i odrasli čitaoci dužni da se podsete vrlina koje bi morale krasiti svakog čoveka.

Ivana Papeš Bogosavljev, master učitelj

Promocija knjige o Dušanu Vasiljevu u Novom Bečeju

Promocija knjige „MAGLE, NOĆI I ŽICE: Eseji o Dušanu Vasiljevu” Viktora Škorića održana je 29. juna 2016. godine u Narodnoj biblioteci u Novom Bečeju.O knjizi su govorili Marija Tanackov, Agneš Đukičin i autor.


Knjigu su objavli: Banatski kulturni centar, Novo Miloševo, Gimanzija Dušan Vasiljev, Kikinda i Narodna Biblioteka Novi Bečej, u 2016. godini.Viktor Škorić (25), književnik iz Novog Miloševa, osnovne i master studije književnosti zavšio je na Filizofskom fakultetu u Novom Sadu. Autor je dve knjige u izdanju BKC-a i urednik on-line časopisa REZ, takođe, u izdanju BKC-a. Piše prozu, esejistiku i kritiku; objavljuje u periodici. Dobitnik je više nagrada.