JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Simon Grabovac: „Loža”

Edicija: POEZIJA
80 strana, broš povez, 19 cm, 2016 god.
ISBN 978-86-6029-299-7

Cena: 500
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Recenzenti
dr Zoran Đerić
Radovan Vlahović

Rade Drainac: „Inima la mezat”

Edicija: Prevodi
56 strana, broš povez, 2016. godina
ISBN 978-86-6029-296-6

Cena: 300
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


Rade Drainac:
„Inima la mezat”
Traducere din sârbă în română
Ivo Muncian

Rade Drainac 
„Srce na licitaciju”
Prevod sa srpskog na rumunski 
Ivo Munćan

Srđan Sivčev: „Bioskopi i filmski život u Velikoj Kikindi od 1905. do 1941. godine”

Edicija: PRVA KNJIGA
214 strana, broš povez, 21 cm, 2016 god.

Cena: 800
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Ova knjiga objavljena je na osnovu Konkursa za objavljivanje prvih knjiga mladih autora do 30 godina sa teritorije Opštine Kikinda i iz dijaspore. Konkurs su raspisali Opština Kikinda i Banatski kultu­rni centar u 2016. godini, a odluku je doneo žiri u sastavu: Marija Tanackov (predsednik), Stanislava Hrnjak i Radovan Vlahović. 


Velika Kikinda kao grad sa bogatom prošlošću i živim kulturnim životom, kako u Austro-Ugarskoj, tako i u Kralje­­­vini Jugoslaviji, imala je i bogatu kinematografsku is­­to­­riju, koja sama po sebi zaslužuje da bude osvetljena. Ova knji­ga nije uradila samo to: ona je uspela da prikaže ra­zvoj samih bioskopa, ali i da čitaocu približi tadašnje film­ske ukuse i kretanja, da se pozabavi prvim filmskim pro­jekcijama i da objasni razvoj filma kao umetnosti i u koli­koj meri je ova grana kulture bila prisutna u gradu. Na taj način je ovaj istriografski rad postao svojevrstan vodič kroz istoriju bioskopa, ali i filma u Velikoj Kikindi, i pokazao je sve uspone i padove „Uranije“ i „Olimpije“, ali i deo svakodnevnog života žitelja grada, njihove umetničke ukuse i preferencije. 

Marko Milošev


Poglavlja o istoriji filma, pa uže o istoriji filmskog živo­ta u Velikoj Kikindi, i naposletku programi i funkcio­ni­­sanje svakog bioskopa pojedinačno, u koncentričnim kru­go­vi­ma dovode nas do razumevanja mesta bioskopa u istoriji i živo­tu građanske klase. Ali Sivčeva ne interesuju velika pita­­nja poput sudbine filma; on istražuje i tumači živote ma­lih ljudi sa periferije ostarelog Austro-Ugarskog carstva, pa naposletku i iz kraljevine SHS/Jugoslavije; samo delić svih spomenutih tektonskih poremećaja. Pažljivo čitajući, pret­postavljajući, upoređujući i zaključujući, vešto koriste­ći naučnu aparaturu i dostupna dokumenta (spisak projekcija s kraja knjiga to potvrđuje), Sivčev uspeva na mahove da oživi društvenu poetiku jednog vremena i, sa njim, jednog prostora, kroz prizmu mesta i značaja filma u životima građana.

Viktor Škorić

Mile Klepić: „Iluzionisti”

Edicija PROZA
160 strana, broš povez, 21 cm, 2016. godina
ISBN 978-86-6029-293-5

Cena: 500 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


Nove priče Mileta Klepića još jedna su potvrda da nas kao čitaoce privlače i uzbuđuju mali životi lokalnih kafedžija, čudnog dobošara Rusa ili umetnika Save. Tragom nostalgije hodamo čitajući priču Iluzionisti vraćajući se kroz muziku i đačke vragolije u šezdesete, dok se pričom Đački vozimo danas zatvorenom prugom severne zevezde koja je značila i svet i život ljudima u selima duž granice. Nije, međutim, sve u Klepićevim pričama nostalgija i sentiment, lako je uvideti i dublju problemsku nit u Klepićevom pripovedanju koja vodi od naših večnih ideoloških raslojavanja, preko upornog pronalaženja identiteta krivice i obeležavanja žrtve, do neoprostivog greha isticanja u svetu jednakih i pakla neostvarene ljubavi. 

Izvod iz recenzije
Miloš Latinović

Nehajne naizgled, a bajne. Sočne ispod kore. Mirišu sećanjima i zavode slikovitošću. Priča Mile Klepić kroz redove svoje proze, a to se da i videti. Ljudina koja se rve sa rečima, pripovedač retke pojave, posmatrač i tumač, za mene uvek div predan dirljivoj nepredvidljivosti. U Iluzionistima je Mile sabrao manje prozne celine koje su nalik razmeđenom porodičnom albumu, njegov je rod i svat svaki koji mu je u oko dospeo (može li biti drugačije kad je reč o jednom divu?). Spojeni ilovačom i injem, razapeti od neolita do memorijskih kartica, junaci ovih priča odbijaju da budu svedeni ili čak do kraja opisani. U prostoru severnog Banata kosmička konstanta određuje samu sebe i ništa drugo. Pisac je to osetio na svojoj koži, iznutra. Urezala se kriva horizonta duboko u svest, i na njoj je sad topli odsjaj sutona, primirje dana i noći tu traje navek, može da se sluti i seća bez straha, da se krije večno ili kaže istog trena.

Izvod iz recenzije
Uglješa Šajtinac

Mile Klepić nam otkriva sloj po sloj vremena u severnobanatskom mikrosvetu, upoznaje nas sa ljudima, sa njihovim željama, htenjima, zabludama, ukazuje nam i otkriva svu ranjivost socijalističkog samoupravnog sistema i stalnu želju našeg čoveka da za sebe prigrabi što više materjalnih dobara kako bi se osećao bolje, kako bi imao iluziju da vredi više, i sam sebi u svojim očima izgleda značajnije. Njegovi junaci su običan svet koji srećemo po našim selima, a njihovi životi izgledaju, na Miletov način opričani, nekako drugačije, slikovitije, sažetije, jasnije i nekako fimski upečatljivije. Sa jednakom pažnjom, rečitošću i finim psihološkim nijansama Mile slika kako pozitivne, tako negativne junake svojih priča. On epski naširoko i nadugačko ispisuje njihove sudbine, stalno vodeći računa o složenoj ljudskoj prirodi gde se nijanse često prelivaju jedna u drugu i gde ništa nije crno-belo, kao ni sam život.

Izvod iz recenzije
Radovan Vlahović

Ana Kovačević: „Varovi moga broda”

Edicija: PRVA KNJIGA
80 strana, broš povez, 2016. god.
ISBN 978-86-6029-292-8

Cena: 400 din
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


Ova knjiga objavljena je na osnovu Konkursa za objavljivanje prvih knjiga mladih autora do 30 godina sa teritorije Opštine Kikinda i iz dijaspore. Konkurs su raspisali Opština Kikinda i Banatski kultu­rni centar u 2016. godini, a odluku je doneo žiri u sastavu: Marija Tanackov (predsednik), Stanislava Hrnjak i Radovan Vlahović. 


 
Duboko u naratorima ovih osamnaest priča, utkani su elementi autobiografskog. Stoga svaka od njih dobija na svojoj težini i osećajnosti.

Zbirka priča Varovi moga broda predstavlja potragu za duhovnim vrednostima izgubljenim u eri savremene tehnologije, uživanje u slobodi stečenoj skidanjem okova patrijarhata i o snovima, kao našim pokretačima.
Izvod iz recenzije
prof. Snežana Jerinkić, mast. filol.

Nataša Bundalo Mikić: „Lakovane bele cipele”

Edicija ROMAN
192 strana, broš povez, 21 cm, 2016. god.
ISBN 978-86-6029-290-4

Cena: 600 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Recenzenti
Ivana Stojić
mr Snežana Aleksić Stanojlović


https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifLakovane bele cipele svojevrstan su ŽENSKI familienroman, ali i uzbudljiva NOVOSADSKA priča ispričana na Natašin način: intiman, lirski a opet faktografski detaljan! Ovom poslednjem posebno doprinose fotodelovi romana, koji uz one „muzičke“ čitaocu nude malo sentimentalno putovanje kroz prohujale decenije i vraćaju neponovljivi duh novosadskog urbaniteta o kojem danas možemo samo sanjati. Pisan jednostavnim stilom, pitko, sa finim osećajem za psihološke nijanse i izvesnom dozom fatalizma kada je o životnim putanjama glavih likova reč, ovaj roman se čita prevashodno HEDONISTIČKI...

Sava Damjanov

Sasvim je jasno da je ovo jedna intimna porodična hronika, tekst nastao iz čiste autorkine potrebe da se od zaborava sačuva jedno vreme, priča o jednoj porodici i pre svega o jednoj ženi, malom velikom heroju. Ovo je knjiga o neskladu, o nasilju, o lepotama i mukama odrastanja, pa na kraju i roman o Novom Sadu i osamdesetak godina njegovog burnog života...Po svojoj strukturi Lakovane bele cipele su niska fragmenata u kojoj se naizmenično smenjuju proza, fotografija i poezijom sugerisana muzika. Na kraju te niske imamo doživljaj zanimljive celine koja ne može da ne probudi emociju čitaoca.

Miroslav Aleksić

Marina Bogdanović: „Kruženja bez obličja”

Edicija PRVA KNJIGA
64 strane, broš povez, 21 cm, 2016. god.
ISBN 978-86-6029-297-3 

Cena: 300 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


Pred tobom je, poštovani čitaoče, prva knji­ga pesama Marine Bogdanović iz Beograda pod nazivom Kruženja bez obličja. Marina se knjiže­vnoj javnosti predstavlja jednom pesni­čki zrelom i poetski zaokruženom celinom, koju svet svojim užasima nije uspeo da pokoleba i da je natera da ustukne i poleti u zagrljaj nekim od savremenih tokova poezije. Pesme naše autorke su isuviše prefinjene i jezički čiste da bi pred čitaoce prosipale otrov, kalež, smrad i blato sva­ko­dnevnih pomračenja, ludila i destrukcija koje nas okružuju. Toga je i previše, i savremeni čo­vek, kao u njenoj pesmi Susret, može da se pre­po­zna u stihovima:


„Obitavam u tri čestična sloja
I sve mi je srodno u aminu 
Koji krstim Lepotom”

Izvod iz recenzije
Radovan Vlahović

Ivana Papeš Bogosavljev: „Mama, slušaj! : razgovori sa Lanom” (Drugo dopunjeno izdanje)

Edicija KNJIŽEVNOST ZA DECU
96 strana, broš povez, 15 cm, 2016. god.
ISBN 978-86-6029-291-1

Cena: 300 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


U ovoj knjizi Ivana Papeš Bogosavljev je u ulozi mame koja je ujedno i učiteljica, ali je i zapisničar i sekretar Laninih duhovitih izjava, bar do onog trenutka dok Lana ne nauči da čita i piše, pa da ih, ako poželi, zapisuje sama. Lana, u želji da o svemu ima svoj sud, pokazuje da ume da misli i da to o čemu misli iskaže na svoj veoma originalan način. Dakle, Lana je kao mali Sokrat koji filozofira, a drugi to zapisuju i objavljuju. I na kraju, Lana, dobro došla i kao junak i kao pripovedač u dečju književnost! 

Izvod iz recenzije 
Radovan Vlahović

Snežana Aleksić Stanojlović: „Oranica” (srpski, makedonski, mađarski)

Ораница / Снежана Алексић Станојловић = 
Ораница /Снежана Алексиќ Станојловиќ = 
Szántóföld / Sznezsana Aleksity Sztanojlovity

Edicija PREVODI
272 strane, tvrdi povez, 20 cm, 2016. god.
ISBN 978-86-6029-288-1

Cena: 1200 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Recenzenti
Pero Zubac
prof. Stanislava Bakiќ-Jokaniќ
prof. d-r. Vasil Tocinovski
Maria Habram

Prepev na mekedonski
Snežana Aleksić Stanojlović

Prepev na mađarski
Ivan Stanojlović
Pribila Agneš


Semantičko značenje ključnog pojma i osnovnog simbola ove knjige je u njenom naslovu. I to simboličko značenje je lako dešifrovati u nakani pesnikinje da oranicu posmatra kao izvor života i kao amalgam trajnosti. U jednoj od uvodnih pesama („U svitanje“) skoro da je i naznačena programska osnova knjige:

„...Pregršt molitvi
za
još jednu žetvu,
za
još jednu pesmu,
za
još jednu ljubav
opet...”

Odistinski, svako čitanje i tumačenje ove knjige, u osnovi refleksivne poezije, navešće onoga koji čita na jasnu poruku pesnikinje da ćeš požnjeti samo ono što si posejao, bile to reči, molitve, zrnevlje dobrote i darivanja, ljubav ka bližnjem i ljubav u osnovi opstanka sveta; bilo to zrnevlje koje daje plod od kojeg se hrani duša i sama oranica u ponovnom zasejavanju.

Pero Zubac