JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Kritičari o „Bapi” (priredio Simon Grabovac)

Edicija PALEJA
132 str, broš. povez, 20 cm, 2018. god.
ISBN 978­-86-­6029­-400-7

Cena: 800 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:

banatskikulturnicentar@gmail.com


Samo uspela dela mogu pokrenuti su­štinska i formalna i značenjska pitanja. Roman „Bapa” Radovana Vlahovića izazvao je kod mene već pri prvom čitanju izvesne di­leme. Sa jedne strane građenje njegovog si­žea, što se postupka tiče, svedeno je do krajnjih granica i reklo bi se da je ono do­vedeno do svoje nulte tačke. Međutim, kada bi trebalo da se donese konačna odluka o in­terpretativnom pristupu koji bi bio naj­bliži njegovoj suštini onda se odmah na­đemo u velikim dilemama. I zbog toga ova knjiga kritičkih tekstova i prikaza ima poseban nivo važnosti zato što više nego jasno ukazuje na složenost problema. Prvi pokazatelj je to što se kod većine autora surećemo sa raznovrsnim pokušajima žan­rovskog određenja njegovog bića. I ona se kre­ću od imenovanja njegove suštine kao re­a­li­stičke, pa do porodične, i na kraju aktant­ske. Drugo, njegovo smeštanje u kon­tekst dru­gih tekstova i romana sa istom ili sli­čnom tematikom takođe potvrđuje osnovnu te­zu da, iako ga možemo uklopiti u njihov kon­tekst on se, ipak, po nečemu izdvaja. I, treće, njegova značenjska linija je, iako jednosta­­vna, vremenski i prostorno određena, neis­cr­pna je, u smislu mogućnosti interpreta­cija. Ova zapažanja nisu plod samo mojih recepcijskih dilema, nego ih potvrđuje i bogatstvo ponuđenih pristupa razumevanja ovde prisutnih tekstova. Ali, ta njihova raz­novrsnost, vrlo često dobro izvedni i pot­krepljeni dokazi, dobra su osnova za ne­ka buduća, nadamo se, i sveobuhvatnija i teo­rijski potkrepljenija tumačenja. 

Simon Grabovac 

Autori tekstova u knjizi: 
Marija Tanackov, mr Snežana Aleksić Stanojlović, dr Dragana V. Todoreskov, prof. dr Nikola Strajnić, prof. dr Tihomir Petrović, Milutin Ž. Pavlov, prof. dr Spasoje Grahovac, prof. dr Miomir Milinković, Danica Vujkov, Gordana Maletić, Dušan Kovačev, Jovan Veljin Mokrinski, Marija Prgomelja, Nataša Bundalo Mikić, Rajko Blagojević.