JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

The Exhibition “Contemporary Serbian Children’s Book Illustrators” in “Bibiana” Bratislava (curator: Senka Vlahović)

Read this in Serbian.

The illustration exhibition “Contemporary Serbian Children’s Book Illustrators” by Senka Vlahović will be held at the International House of Art for Children "Bibiana" in Bratislava, Slovakia, from August 1 to September 15, 2019, at the "Dušan Rol" Gallery as a cooperation of this institution and Banat Cultural Center, Novo Miloševo (Serbia). 

The Ambassador of the Republic of Serbia in Slovakia, prof. Dr. Momčilo Babić will open the exhibition on August 1, at 4 pm.
The exhibition includes the illustrations of 25 contemporary Serbian illustrators of books for children, according to the selection of M.A. Senka Vlahović, curator of the exhibition. The exhibition will include exclusively illustrations of published books for children.

Senke Vlahović is the author of several theoretical books in the field of illustration, is the ULUPUDS prize winner at the book fair in Belgrade, is the founder and director of the Book illustration festival „BookILL Fest”, and a frequent participant in several international symposiums as well as a member of several juries in Serbia and abroad.


About the exhibition

The collective creative spirit is like a mosaic made out of parts that represent each of the 25 Serbian illustrators of children’s books, which have been published in the last 10 or so years by domestic and foreign publishers and collected at the exhibition “Contemporary Serbian Children’s Book Illustrators”.

The following illustrations are present at the exhibition: from the bards of Serbian illustration, namely professors Rastko Ćirić and Dušan Petričić, to the youngest authors whose books have been well-received in the last few years – Marica Kicušić, Tanja Stevanović, Milica Radenković, Manja Ćirić, Luka Tilinger, Stefan Katanić; through the authors of the younger and middle generation, such as Aleksa Gajić, Dušan Pavlić, Tihomir Čelanović, Aleksa Jovanović, Maja Veselinović, Aleksandar Zolotić, Kosta Milovanović, Ivica Stevanović, Ana Grigorjev, Jovana Ukropina, Bojana Dimitrovski, Mladen Anđelković, who have very serious bibliographies and prizes in their professional histories, to the “stars” among illustrators, like the witty and humorous master of Serbian illustration Bob Živković. Painters, who occasionally turn to the world of illustrations, can also be found here, as is the case with Nebojša Đuranović, as can authors who are not primarily or dominantly engaged in illustration for children, but who occasionally dabble in it, like Marija Jevtić, David Vartabedijan or Boban Savić Geto with books that can be intended for all ages. Many of them parallelly deal with comics, animations, caricatures, video games, design, which is also reflected in their work.

The contemporary children’s hero, tomcat Marko Mrnjavčević*, through the very cover illustration of the picturebook, but also cover illustration of this entire exhibition, brings light to the modern alienated man, and the alienated child, and offers renewed love and affection as the brightest humanistic value, overly-needed in a cold, digital world. A good children’s book teaches “what it means to be human” and brings about a “recognition of what the truth is” (Andrew Hall).

(from the catalog)
M.A. Senka Vlahović, Exhibition Curator* Pop D. Đurđev, Kosta Milovanović, “The Mrnjavčević Cats” [orig. Mrnjavčevići], Pčelica, Čačak, Serbia 2016.


Izložba ilustracija „Savremeni srpski ilustratori knjiga za decu” Senke Vlahović u „Bibiani” u Bratislavi

Read this in English.

Izložba „Savremeni srpski ilustratori knjiga za decu” autorke Senke Vlahović održaće se u Međunarodnoj ustanovi umetnosti za decu „Bibiana” u Bratislavi u Slovačkoj od 1. avgusta do 15. septembra 2019. godine u Galeriji „Dušan Rol”, u saradnji ove ustanove sa Banatskim kulturnim centrom.

Otvaranje izložbe održaće se 1. avgusta od 16 časova uz prisustvo ambasadora Republike Srbije u Slovačkoj prof. dr Momčila Babića. 


Izložba obuhvata ilustracije 25 savremenih srpskih ilustratora knjiga za decu po izboru msr Senke Vlahović, kustosa izložbe. Na izložbi će se naći isključivo ilustracije objavljenih knjiga za decu. Ovaj izbor naše trenutne ilustratorske scene, predstavljen u inostranstvu, u svojevrsnoj „Meki” evropske i svetske ilustracije kakva je „Bibiana”, daje još jednu mogućnost srpskim ilustratorima da budu viđeniji i zastupljeniji na stranom tržištu, ali i da srpsku ilustraciju knjige za decu predstave u inostranstvu u najboljem svetlu.

Senke Vlahović je autorka više stručnih knjiga u oblasti ilustracije, dobitnica nagrade ULUPUDS-a na sajmu knjiga u Beogradu, osnivač i direktor Festivala ilustracije „BookILL fest”, učesnik više međunarodnih simpozijuma i član više žirija u Srbiji i inostranstvu.

O izložbi

Kolektivni kreativni duh je kao mozaik sačinjen od delova koji predstavlju svakog od 25 srpskih ilustratora knjiga za decu, koje su objavljene u poslednjih 10-ak godina za domaće i za strane izdavače, sabranih na izložbi „Savremeni srpski ilustratori knjiga za decu”.

Na izložbi su prisutne ilustracije: od bardova srpske ilustracije poput profesora Rastka Ćirića i Dušana Petričića do najmlađih autora koji su poslednjih godina imali lepo zapažene knjige Marice Kicušić, Tanje Stevanović, Milice Radenković, Manje Ćirić, Luke Tilingera, Stefana Katanića; preko autora mlađe i srednje generacije poput Alekse Gajića, Dušana Pavlića, Tihomira Čelanovića, Alekse Jovanovića, Maje Veselinović, Aleksandra Zolotića, Koste Milovanovića, Ivice Stevanovića, Ane Grigorjev, Jovana Ukropine, Bojane Dimitrovski, Mladena Anđelkovića, koji imaju ozbiljne bibliografije i nagrade za sobom, do ilustratora „zvezda” poput dovitljivog i duhovitog majstora srpske ilustracije Boba Živkovića. Ima tu i slikara koji se povremeno odmetnu u svet ilustracije poput Nebojše Đuranovića ili onih kojima ilustracija za decu nije primarna ili dominantna oblast kojim se bave ali se povremeno u njoj javljaju poput Marije Jevtić, Davida Vartabedijana ili Bobana Savića Getoa sa knjigama koje mogu biti za sve uzraste. Mnogi se paralelno bave stripom, animacijom, karikaturom, video igrama, dizajnom, što se odražava i na njihove radove.

Savremeni dečji heroj mačak Marko Mrnjavčević upravo naslovnom ilustracijom knjige*, ali i čitave ove izložbe, donosi svetlost savremenom otuđenom čoveku, pa i otuđenom detetu, i nudi iznova ljubav i bliskost kao najsvetliju humanističku vrednost preko potrebnu u hladnom digitalnom svetu. Dobra dečja knjiga podučava „kako biti čovek” i donosi „prepoznavanje onoga što je istina” (Andrew Hall)

(Izvod iz teksta kataloga)
msr Senka Vlahović, kustos izložbe


* Pop D. Đurđev, Kosta Milovanović, „Mrnavčevići”, Pčelica, Čačak 2016.Zorana Košpić: „Ne zaklanjajte mi Sunce”

Edicija ZAVIČAJ
64 str, broš. povez, 20 cm, 2019. god.
ISBN 978-86-6029-421-2

Cena: 400 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


U svojevrsnom kolopletu pripovedačkih i pesni­čkih varijacija, upoznajemo književnicu Zoranu Koš­pić, obasjanu svetlima njenog čistog i prozračnog sve­ta. Njene su priče i pesme satkane tako da njihovim iš­čitavanjem ponovo upoznajemo sebe na onaj najplemenitiji način: očima večitog deteta zagledanog u svet odraslih, istovremeno bežeći od zamki odrastanja i po­niranja u beznađa nedosegnutog smisla postojanja. 

Ova zbirka je i svojevrsna apoteoza ljubavi kao i kul­minacija znatiželje za upoznavanjem egzotičnih gra­dova, na način dobronamernih hodočasnika koji sva­­ku nedokučivost prirode i njenih, ponekad surovih za­­ko­nitosti, objašnjava time da je Tvorac tako odabrao i da za to, sigurno, postoji dobar razlog, a da je na nama da se prepustimo radosti života. 

Toni Perdić


Naizmenično de­tinje naivna i surovo realna, ona teži da osvoji svojom iskrenošću i neposrednošću. Iz svakog reda, iz svakog stiha izbija sva silina sete, želje, saosećanja, nedostajanja, poistovećenja, prkosa, čežnje, zapitanosti nad sobom, potrage za sobom i zagledanosti u sebe.

Uprkos rupi u grudima, u inat svim odlascima, ne­stajanjima, ostavljanjima, uprkos pitanjima bez od­govora i nezasluženom osećanju krivice, autorka pri­ziva i slavi sunce, svetlost, unutrašnji sjaj. Pronaći dobrotu u sebi, staviti se u tuđu kožu, darovati drugima svoje vreme, svoju nesebičnost, disati punim plućima, činiti dobro drugima – to su njene osnovne poruke.

Željka Avrić

Klaudija Baloš: „Život je talas”

96 str, broš. povez, 20 cm, 2019. god.
ISBN 978-86-6029-417-5

Cena: 500 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


Svet oko nas zrači i prepun je talasa koji su ili pozitivni ili pak negativni, a u ovoj knjizi autorka nas podučava da umemo da ih delimo, i ne samo to, već i da ih razumemo i da kroz život naš nasušni, u običnoj svakodnevici, umemo da ih prepoznajemo i da se pomoću ove knjige, kao podsetnika, sa njima nosimo tako da uvek radimo na dobrobit nas samih u ovom svetu koji je sa svojim tehnološkim izumima često okrenut protivu čoveka.

Knjiga koja je pred tobom, poštovani čitaoče, nema pretenzije da bude naučna, ali može da bude jedan kreativno-filozofski priručnik kako da kroz mnoštvo talasa nađete onaj koji je vaš i da na njemu nastavite, u ovom teskobnom vremenu, da surfujete kroz život.

Radovan Vlahović, književnik

Promocija knjige „Dnevna doza muškarca” Živke Torbice u Mokrinu

Promocija knjige „Dnevna doza muškarca” Živke Torbice, u izdanju BKC-a, održana je 4. jula 2019. godine u Galerije Doma kulture u Mokrinu.


Učestvovali su: Živka Torbica, autorka, Radovan Vlahović, urednik i recenzent, Darinka Maljugić, moderator, stihove govorila Maja Beloš, Zoran Tenkeš, gitara.


Više o knjizi:

Konkurs za Književnu nagradu „Beskrajni plavi krug” za najbolji roman

U okviru novoosnovane manifestacije Dani Miloša Crnjanskog, organizatori pozivaju zainteresovane da se jave na konkurs za Književni nagradu „Beskrajni plavi krug” Matice srpske za najbolji roman.


Banatski kulturni centar iz Novog Miloševa i Udruženje „Sumatra“ iz Novog Sada, uz podršku Matice srpske iz Novog Sada, Zadužbine „Miloša Crnjanskog“ iz Beograda i Kulturnog centra Vojvodine „Miloš Crnjanski“ iz Novog Sada, osnovali su manifestaciju Dani Miloša Crnjanskog koja će se po prvi put održati krajem novembra 2019. godine u Novom Sadu i Novom Miloševu.

U okviru manifestacije Dani Miloša Crnjanskog, a u spomen na Miloša Crnjanskog i njegovo delo, u želji da se nagrađivanjem književnih dela objavljenih na srpskom književnom prostoru da podstreka razvoju naše književnosti, Matica srpska je osnovala stalnu godišnju književnu nagradu pod imenom „Beskrajni plavi krug“, koja će se dodeljivati za najbolji roman napisan na srpskom jeziku.

Prvi mandat od 4 godine poveren je žiriju koji će raditi u sastavu: 
prof. dr Aleksandar Jovanović, prof. dr Mladen Šukalo, prof. dr Goran Radonjić, prof. dr Nebojša Lazić i dr Jelena Marićević.

Zainteresovani izdavači i autori mogu da konkurišu sa romanima objavljenim od 1. novembra 2018. Rok za slanje knjiga je 1. novembar 2019. Knjige slati u 5 primeraka na adresu: Matica srpska, ul. Matice srpske 1, 21000 Novi Sad, sa naznakom: za Književni konkurs „Beskrajni plavi krug”. 

Četrnaesti „Bal u Elemiru – Sremčevi dani”

„Bal u Elemiru – Sremčevi dani” održani su po četrnaesti put 28. i 29. juna 2019. godine u Elemiru kada su uručene Nagrade Stevan Sremac (dobitnici Aleksandar Baljak, Bojan Babić i Milan Micić), predstavljena knjiga Lasla Blaškovića, održana kolonija karikature i drugi kulturni i zabavni programi.

Od preko 100 radova iz zemlje i inostranstva pristiglih na ovogodišnji literarni konkurs „Bal u Elemiru – Sremčevi dani” za najbolja humoristično-satirična dela, žiri u sastavu: Uglješa Šajtinac (predsednik), Srđan Tešin i Jelena Blanuša doneo je jednoglasnu odluku da se prve tri nagrade dodele sledećim autorima:

1. Prva nagrada – Aleksandar Baljak (Beograd)
2. Druga nagrada –  Bojan Babić (Beograd)
3. Treća nagrada – Milan Micić (Novi Sad)
Dodela književnih nagrada „Stevan Sremac”: Srđan V. Tešin, Jelena Blanuša, prvonagrađeni Aleksandar Baljak i Uglješa Šajtinac.

Predstavljanje knjige pesama Bogzna Lasla Blaškovića, upravnika Narodne biblioteke Srbije 28.6. Govorili Laslo Blašković i Radovan Vlahović. Pozdravna reč: Milan Poučki, predsednik Mesne zajednice Elemir. Voditelj programa: Jovica Jašin, glumac.

 Laslo Blašković


Predstavljanje knjige „Suđenje Jevremovo” Gordane Svilengaćin 29.6. Govorili autorka i Radovan Vlahović. Gost iznenađenja: Bogdanka Rakić, pesnikinja iz Nemačke. Voditelj programa: Jovica Jašin, glumac.

Otvaranje izložbe kolonije karikature 29.6. Na izložbi predstavljeni radovi sledećih autora: Jugoslava Vlahovića, Jakše Vlahovića, Tihomira Čelanovića, Marije Vlahović, Konstantina Grosua, Nikole Štiklice, Vladana Nikolića, Kireta Radenkova...  
 Više fotografija možete videti ovde:
  

Manifestaciju „Bal u Elemiru – Sremčevi dani” organizuje Mesna zajednica Elemir u saradnji sa Banatskim kulturnim centrom, uz podršku Grada Zrenjanina.

Manifestaciju je osnovala Mesna zajednica Elemir u čast velikana srpske književnosti Stevana Sremca koji je u Elemiru, čekajući na prijem u dvorac porodice Kiš, napisao epos u deset pesama po istinitom događaju pod nazivom „Bal u Elemiru”.