JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Mr Zoltan Čemere: „Banatska Topola/ Töröktopolya“

Banatski kulturni centar, 2014.
280 strana, tvrdi povez, 17x24 cm
jezik: uporedo srpski i mađarski

Knjiga predstavlja vredan prilog u izučavanju prošlosti Banatske Topole od praistorije ovog kraja do savermenih vremena. Po sredi je, zapravo, prva originalna autorska monografija ovog banatskog naselja. Autor svoj diskurs bazira na osnovu arhivskih  i publikovanih istorijskih izvora i relevantne istoriografske literature, a njegovo izlaganje je praćeno adekvatnim naučnim aparatom što rukopisu daje referencu metodološki utemeljenog istoriografskog naučnog pristupa u sagledavanju istorijskih procesa i događaja iz istorije Banatske Topole i njene okoline.
Delo je podeljeno na više hronoloških celina u kojima se problematika mahom izlaže hronološki progresivnom metodom. U tom nizu istakli bi smo naslove poglavlja: Najstariji tragovi, Nastanak i razvoj naselja u 18 i 19 veku, Demografski i statistički podaci, Međuratni period, Selo u vreme okupacije, Posleratno razdoblje, dok je poslednje poglavlje rukopisa, koje želimo posebno da istaknemo, posvećeno kulturi, crkvenom i školskom životu naselja.
Kvalitet knjige potvrđuje metodološka okolnost da njegov autor faktografske činjenice zasniva na relevantnim izvorima pri čemu, one odabrane i najvažnije izvore iz bogate prošlosti Topole daje na uvid čitaocu i na taj način ih je sačuvao od zuba vremena. U ovom radu su takođe korišćeni i rezultati arheologije i statistički, odnosno demografski pregledi stanovništa naselja u novom veku.

prof. dr Đura Hardi


A bemutatásra kerülő könyv jelentős adalékként szolgál Töröktopolya múltjának kutatásában. Tulajdonképpen, ez az első eredeti szerzői monográfia erről a bánsági faluról. A szerző diszkurzusát a levéltári törzsanyagra, a már megjelentetett forrásgyűjteményekre és a releváns történelmi publikációkra alapozza. A szöveg megfelelő tudományos aparátussal van ellátva, amely részlet egy metodológiailag jól megalapozott munkáról vall, amely tudományos módon közelíti meg Töröktopolyának és környékének történelmi eseményeit és folyamatait. 
A mű több kronológiai részre tagolódik, melyekben az események jószerivel időrendi sorrendben vannak bemutatva. Ebből a sorból kiemelnénk az egyes fejezetek címeit: A legősibb nyomok; A falu keletkezése és fejlődése a 18-19. században; Demográfiai és statisztikai adatok; A két világháború közötti időszak; Falunk a megszállás idejében; A háború utáni időszak; s külön kiemelnénk a könyv utolsó fejezetét, amely a kultúrának, az egyházi és az iskolai életnek van szentelve.
A könyv magas színvonaláról vall az a körülmény is, hogy a szerző adatait releváns forrásokra alapozza, miközben az olvasónak betekintést is nyújt a legfontosabb fennmaradt források szövegébe, megőrizve ilyen módon ezeket az utókórnak is. A műben ezmellett a régészeti, a statisztikai és a demográfiai adatok is helyet kaptak.

részlet prof. Dr. Hardi Đura, recenziójából