JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

„BookILL fest” award ceremony

Pročitaj ovo na srpskom.

"BookiILL Fest" award ceremony and opening of the exhibition of selected and awarded illustrations, and opening of the exhibition from "Bibiana" Bratislava were held on 25th May 2019 at the Gallery of the Banat Cultural Center in Novo Miloševo (Serbia).

Pavel Babka, Tijana Knežević, Aleksa Jovanović, Ana Petrović, Slobodan Ivkov, Peter Tvrdonj, Mihal Hrušik, Anamarija Vartabedijan and Senka Vlahović.

Awards and special prizes were personally received by Aleksa Jovanovic, Anamarija Vartabedijan, Ana Petrovic and Tijana Knezevic (Pavel Babka received the award on behalf of Miroslav Hrasak). Other winners are Stefan Georgescu (Romania), Victoria Fomina (Russia), Milena Vasojević, Jefimija Kocić, Kristof Devos (Belgium), Alekos (Alexis Forero), (Colombia).

Slobodan Ivkov, president of the jury awarded the awards and opened the exhibition of "BookILL fest". Senka Vlahovic, the founder and director of BookILL fest, spoke about the festival.

About "Bibiana" from Bratislava were spoken by its director Peter Tvrdon and Pavel Babka, director of the "Babka" Gallery from Kovačica. Michal Hrušik, 3rd Secretary of the Embassy of the Republic of Slovakia in Serbia, opened the exhibition "Bibiane" from Bratislava.


Radovan Vlahovic, director of the Banat Cultural Center, greeted the guests as hosts and organizers. Sasa Maksimovic, president of Novi Becej Municipality, greeted the guests and welcomed them.

  
Both "BookiILL Fest" and "Bibiana" exhibitions will be available to visitors of the Gallery of the Banat Cultural Center in Novo Miloševo until 16th June 2019.

Book Illustration Festival "BookILL Fest" is held for the eighth time organized by the Banat Cultural Center and the Novi Sad Fair. The first part of the festival program was held in March this year at the International Book Fair in Novi Sad, while the second part is held in Novo Miloševo. The program of The 8th Book Illustration Festival "BookILL Fest", which is being held in Novo Miloševo, was co-financed by the Municipality of Novi Bečej.


"BookILL Fest" exhibition and awards

"BookILL Fest" exhibition contains selected and awarded illustrations based on an international competition. About 1700 illustrations from 27 countries of the world, including Serbia, arrived at the online illustration contest of the Book Illustration Festival BookILL Fest. The jury composed of Slobodan Ivkov (president), Sibila Petenji Arbutina and Senka Vlahović selected the illustrations by 120 authors for the exhibition and awarded authors from five countries.

AWARDS

AWARD FOR THE BEST ILLUSTRATION OF THE BOOK FOR CHILDREN
Aleksa Jovanović (Serbia)
AWARD FOR THE BEST ILLUSTRATION OF THE POETRY BOOK
Anamarija Vartabedijan (Serbia)
AWARD FOR THE BEST ILLUSTRATION OF THE FICTION BOOK
Stefan Georgescu (Romania)
AWARD FOR THE BEST FOTO-ILLUSTRATION OF THE BOOK
Ana Petrović (Serbia)

SPECIAL PRIZES
Victoria Fomina (Russia)
Kristof Devos (Belgium)
Alekos (Alexis Forero) (Colombia)
Tijana Knežević (Serbia)
Milena Vasojević (Serbia)
Jefimija Kocić (Serbia)
Miroslav Hraško (Serbia)

More details about the results of the competition you can see here.


Exhibition from „Bibiana” Bratislava

Exhibition of illustrations Serbian Illustrators at the Biennial of Illustrations Bratislava 2003–2017 is a guest exhibition of the Festival and it is organized by the Banat Cultural Center and Novi Sad Fair, in cooperation with Bibiana, International House of Art for Children from Bratislava (Slovakia), and Foundation Babka Gallery from Kovačica (Serbia). The exhibition contains illustrations of 19 Serbian illustrators whose works were featured at the Biennale in Bratislava in the period from 2003 to 2017, according to the selection of the Biennale Secretariat.

Authors: Rastko Ćirić, Nebojša Đuranović, Tihomir Čelanović, Eugen Slavik, Marija Dokmanović, Vladimir Bursać, Siniša Banović, Nikola Vitković, Mihailo Pisanjuk, Asja Vasiliev, Predrag Todorović, Manja Stojić, Suzana Kubinec, Rade Marković, Dušan Pavlić, David Vartabedijan, Ana Grigorjev, Aleksandar Zolotić


Awarded books.

Senka Vlahović, Slobodan Ivkov, Anamarija Vartabedijan.

Aleksa Jovanović.

Tijana Knežević.
     
Slobodan Ivkov, Ana Petrović

Senka Vlahović.

Radovan Vlahović.

Saša Maksimović.

Peter Tvrdonj.

Pavel Babka.

Mihal Hrušik.

Slobodan Ivkov.
  
    
The winners of the competition.


More photos you can see here. 

  

TV Novi Bečej.

Uručene nagrade „BookiILL fest-a”

Read this in English.

Dodela nagrada i otvaranje izložbe selektovanih i nagrađenih ilustracija 8. festivala ilustracije knjige „BookILL fest”, kao i otvaranje gostujuće izložbe iz „Bibiane” iz Bratislave, održani su 25. maja 2019. u Galeriji Banatskog kulturnog centra u Novom Miloševu.

Pavel Babka, Tijana Knežević, Aleksa Jovanović, Ana Petrović, Slobodan Ivkov, Peter Tvrdonj, Mihal Hrušik, Anamarija Vartabedijan i Senka Vlahović.

Nagrade i priznanja su lično primili Aleksa Jovanović, Anamarija Vartabedijan, Ana Petrović i Tijana Knežević (Pavel Babka primio je priznanje u ime Miroslava Hraška). Ostali dobitnici su: Stefan Georgesku (Rumunija), Viktoria Fominia (Rusija), Milena Vasojević, Jefimija Kocić, Kristof Devos (Belgija), Alekos (Aleksis Forero),(Kolumbija).

Slobodan Ivkov, predsednik žirija uručio je nagrade i otvorio izložbu „BookILL fest-a”. O festivalu govorila je Senka Vlahović, osnivač i direktor „BookILL fest-a”.  

O „Bibiani” iz Bratislave govorili su njen direktor Peter Tvrdon i Pavel Babka, direktor Galerije „Babka” iz Kovačice. Gostujuću izložbu iz „Bibiane” iz Bratislave otvorio je Michal Hrušik, 3. sekretar Ambasade Republike Slovačke u Srbiji.

Radovan Vlahović, direktor Banatskog kulturnog centra, pozdravio je goste u svojstvu domaćina i organizatora. Saša Maksimović, predsednik Opštine Novi Bečej, pozdravio je goste i poželeo im dobrodošlicu.

  
Izložbe „BookILL fest-a” i „Bibiane” biće dostupne posetiocima Galerije Banatskog kulturnog centra do 16.6.2019.

Festival ilustracije knjige „BookILL fest” održava se po osmi put u organizaciji Banatskog kulturnog centra i Novosadskog sajma. Prvi deo programa festivala održan je marta ove godine na Sajmu knjiga u Novom Sadu, dok drugi deo u Novom Miloševu. Program 8. festivala ilustracije knjige „BookILL fest” koji se održava u Novom Miloševu sufinansirala je Opština Novi Bečej.


Nagrade i izložba „BookILL festa”

Izložba „BookILL fest-a” sadrži selektovane i nagrađene ilustracije na osnovu međunarodnog konkursa. Na internet konkurs festivala pristiglo oko 1700 ilustracija iz 27 država sveta, uključujući i Srbiju. Žiri u sastavu Slobodan Ivkov (predsednik), Sibila Petenji Arbutina i Senka Vlahović odabrao je ilustracije oko 120 autora za izložbu i nagradio autore iz pet država u kategorijama pesničkih i proznih knjiga, knjiga za decu i knjiga ilustrovanih fotografijom.

Žiri je za najbolju ilustraciju knjige za decu nagradio Aleksu Jovanovića (Srbija), za ilustrovanje knjige „Prijatelji iz savane”. Za najbolju ilustraciju pesničke knjige nagradu je dobila Anamarija Vartabedijan (Srbija), za knjigu „Zvijezda moga sna – Neno Belan”. Nagrada za najbolju ilustraciju prozne knjige pripala je Stefanu Georgesku (Rumunija), za knjigu „Kuća kafe”. Za najbolju foto-ilustraciju knjige naradu je dobila Ana Petrović (Srbija), za knjigu „Kowloon/Kowloon.

Priznanja je žiri dodelio: Viktoriji Fominioj (Rusija), za originalno ilustrovanje knjige za decu „Alisine avanuture u zemlji čuda”; Tijani Knežević (Srbija), za ilustrovanje knjige „Kućica na drvetu”; Mileni Vasojević (Srbija), za inovativni pristup ilustrovanju knjige-kalendara „Mala priča o velikom Mesecu”; Jefimiji Kocić (Srbija), za inovativne ilustracije u obliku QR kodova za knjigu „Vila Rosa”; Miroslavu Hrašku (Srbija), za originalni naivno- slikarski pristup ilustrovanju knjige za decu „Dečak iz graška: Mirko Hraško slika Janka Hraška”; Kristofu Devosu (Belgija), za originalne ilustracije knjige za decu „Mak pronalazi prijatelja”; i Alekosu (Aleksis Forero),(Kolumbija), za inovativne ilustracije, u obliku otiska prsta, za njegovu knjigu za decu „Rapito i Sapon”.

Više detalja o rezultatima konkursa možete videti ovde.


Izložba „Bibiane” iz Bratislave

Gostujuća izložba „Srpski ilustratori na Bijenalu ilustracije u Bratislavi 2003–2017.” oraganizovana je u saradnji sa Međunarodnom ustanovom umetnosti za decu „Bibiana” iz Bratislave i Galerijom Fondacije „Babka” iz Kovačice.

Izložba sadrži ilustracije 19 srpskih ilustratora čiji su radovi bili zastupljeni na Bijenalu u Bratislavi u periodu od 2003. do 2017. godine, po izboru sekretarijata bijenala.

Autori zastupljeni na izložbi: Rastko Ćirić, Nebojša Đuranović, Tihomir Čelanović, Eugen Slavik, Marija Dokmanović, Vladimir Bursać, Siniša Banović, Nikola Vitković, Mihailo Pisanjuk, Asja Vasiliev, Predrag Todorović, Manja Stojić, Suzana Kubinec, Rade Marković, Dušan Pavlić, David Vartabedijan, Ana Grigorjev, Aleksandar Zolotić.


Nagrađene knjige.

Senka Vlahovi, Slobodan Ivkov, Anamarija Vartabedijan.

Aleksa Jovanović.

Tijana Knežević.
     
Slobodan Ivkov, Ana Petrović

Senka Vlahović.

Radovan Vlahović.

Saša Maksimović.

Peter Tvrdonj.

Pavel Babka.

Mihal Hrušik.

Slobodan Ivkov.
  
    
Dobitnici nagrada.


Više fotografija sa dodele možete videti ovde.


 
  

TV Novi Bečej.