JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Promocija romana „Službena beleška” Vojislava Milutina u Novom Sadu

Promocija romana „Službena beleška” Vojislava Milutina, u izdanju BKC-a, održana je 27. aprila 2017. u Čitaonici Gradske biblioteke u Novom Sadu. 

O knjizi govorili: prof. dr Predrag Jašović, recenzent, književnik Franja Petrinović, Radovan Vlahović, urednik i izdavač, i Vojislav Milutin, autor. Tekstove iz knjige govorio je prvak drame SNP-a Miodrag Petrović. Moderator: Monika Maširević. 

Novosadska publika u Gradskoj bibilioteci.

Autor knjige, pesnik i prozni pisac, Vojislav Milutin.

Posveta budućim čitaocima.

Više o knjizi na:

Održan „BookILL fest u fokusu”: otvorene dve izložbe ilustracija

NJ. E. Dagmar Repčekova, ambasadorka Republike Slovačke u Srbiji, 19. 4. 2017. godine otvorila je gostujuću izložbu „Nagrade dečjeg žirija Bijenala ilustracije u Bratislavi 1993-2015”, u okviru manifestacije BookILL fest u fokusu”.


Povodom izložbe koju je otvorila, ambasadorka Repčekova je izjavila: „U Novo Miloševo sam došla jer sam se jednog dana na „Bookill fest-u" srela sa direktorom Banatskog kulturnog centra, Radovanom Vlahovićem, koji tako utiče na vas da prosto ne možete da zaboravite na njega. Tada je rođeno mnogo ideja. Ovog puta nismo hteli da budu prikazane samo pobedničke ilustracije koje su deci teško razumlјive, jer su vrlo umetničke, već smo doneli ilustracije pobednika dečjeg žirija. To su radovi koje svako može da razume, jer kada pogledate te slike, odmah možete i da zamislite kakva se priča krije iza njih".


BookILL fest u fokusu” je manifestacija koju Banatski kulturni centar organizuje u okviru projekta „Gradovi u fokusu”, uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije i Opštine Novi Bečej, čiji je cilj da se ilustracije iz čitavog sveta sa novosadskog Festivala ilustracije knjige „BookILL fest” prikažu i u Novom Miloševu.

BookILL fest” tradicionalno organizuju Banatski kulturni centar i Novosadski sajam u okviru Salona knjige. Na ovom festivalu svake godine budu otvorene dve izložbe: izložba ilustracija odabranih na osnovu konkusa BookILL fest-a” i gostujuća izložba sa Bijelana u Bratislavi.

Bijenale ilustracije u Bratislavi, koju  organizuje Međunarodna ustanova kulture za decu Bibiana, je najznačajniji događaj u svetu iz oblasti vizuelne umetnosti i ilustracije za decu sa pedesetogodišnjom tradicijom. Najbolji autori iz sveta ilustracije sastaju se svake druge godine u jesen u Bratislavi.

Na BIB-u 2015. učestvovalo je 355 ilustratora iz 50 zemalja. Izloženo je 2426 ilustracija koje su objavljene u 441 knjizi.

Bibiana iz Bratislave, Galerija Babka iz Kovačice i Memorialni centar „Doktor Janko Bulik" iz  Kovačice, već godinama zajedno predstavljaju Bibianu u Srbiji.

O izložbi Bibiane govorili su Marian Potrok iz Bibiane iz Bratislave i Pavel Babka, direktor galerije Babka iz Kovačice.

Goste i publiku, u svojstvu domaćina, pozdravio je Radovan Vlahović, direktor i osnivač Banatskog kulturnog centra.

Predsednik Opštine Novi Bečej Saša Maksimović, takođe, je pozdravio prisutne.

Dušan Dejanac, publicista iz Kikinde, je govorio o vezama Srba i Slovaka u 18. i 19. veku.

Druga izložba pod nazivom „Nagrade Festivala ilustracije knjige BookILL fest 2012–2017 sadrži ilustracije svih nagrađenih autora u proteklih šest godina postojanja Festivala ilustracije knjige Bookill fest u organizaciji Banatskog kulturnog centra i Novosadskog sajma. Na proteklom festivalu izložene su ilustracije oko 150 autora iz 28 država sveta.


Povodom ove izložbe objavljena je dvojezična knjiga Ilustracija govori sve jezike: Nagrade Festivala ilustracije knjige BookILL fest 2012–2017” koju je priredila Senka Vlahović Filipov.

Iveta Galas i Emilija Jana Paleš, učenice Gimnazije „Jan Kolar” u Bačkom Petrovcu, govorile su na slovačkom jeziku pesmu Katarine Mosnak-Bagljaš, pobednice 8. evropskog fejsbuk pesničkog festivala u organizaciji Banatskog kulturnog centra i Novosadskog sajma.

U okviru muzičkog dela programa nastupilo je Građansko društvo „Obzorja na Tisi” iz Novog Bečeja.

Ambasadorka i gosti su nakon programa išli u obilazak dvorca „Karačonji" i muzeja „Kotarka”.

„Ilustracija govori sve jezike / Illustration speaks all languages” (Priredila Senka Vlahović / Edited by Senka Vlahović)


Edicija
ILUSTRACIJA

Edition
ILLUSTRATION

*
„ILUSTRACIJA GOVORI SVE JEZIKE: 
Nagrade Festivala ilustracije knjige BookILL fest 2012–2017”

„ILLUSTRATION SPEAKS ALL LANGUAGES: 
Awards of the Book Illustration Festival BookILL fest 2012–2017”

*
Priredila
msr Senka Vlahović

Edited by
M. A. Senka Vlahović

*
Recenzenti
Slobodan Ivkov
mr Sibila Petenji Arbutina

Reviewed by
Slobodan Ivkov

M. A. Sibila Petenji Arbutina

*
Povodom izložbe „Nagrade Festivala ilustracije knjige BookILL fest 2012–2017
Galerija Banatskog kulturnog centra, april 2017.
u okviru projekta Gradovi u fokusu
uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Opštine Novi Bečej

On the occasion of the exhibition
"Awards of the Book Illustration Festival BookILL fest 2012–2017"
Banat Cultural Center Gallery, April 2017
within the project Cities in focus
with support of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia and the Municipality of Novi Bečej

*


136 str, broš. povez, ilustr, 20 cm, 2017. god.

ISBN 978-86-6029-322-2


Cena: 2000 din
Cena za nagrađene autore zastupljene u knjizi: 1000 din

Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


*
Ilustracija početkom trećeg milenijuma doživljava svojevrsni procvat koji joj omogućavaju različiti faktori koje vreme u kojem živimo nosi: virtuelno okruženje koje je svakom segmentu ljudskog delovanja, pa i ilustrovanju, dalo potpuno nove mogućnosti za plasman i komunikaciju sa ciljnim grupama; okolnosti u samoj umetnosti gde se brišu granice visoke i popularne umetnosti a umetničko delo se već odavno tretira kao tekst i deo komunikacijskog procesa (a ilustracija, kao vekovima razrađivan odnos slike i reči, koristeći moćan komunikacijski kod – vizuelni kod, predstavlja vizuelni tekst okružen različitim kontekstima); zatim povećanje broja izdanja svake vrste izdavašta, naročito on-line izdavašta; povećanje ponude na tržištu svih vrsta roba, gde i ilustracija nalazi svoje mesto na svakodnevnim upotrebnim predmetima, ambalaži i sl. na vrhuncu ideologije potrošačkog društva; medijska ekspanizija gde je ilustracija itekako zastupljena; svet marketinga, PR-a, brendiranja, kreiranja imidža, nezamisliv bez ilustracije, bije svoju surovu bitku na tržištu svakovrsne ljudske delatnosti.

... ilustracija danas kod pojedinih umetnika i teoritičara biva daleko šire definisana – da je ilustracija svaka vizuelna poruka oko nas, da je svaka slika ilustracija, pa čak i pokretna slika u okviru audio-vizuelne forme, da ona može biti potpuno nezavisna od reči, da sama u sebi sadrži poruku, i da je ravnopravna sa drugim umetničkim oblicima. Ovakvu poziciju ilustracija nije imala ranije, npr. polovinom prošlog veka.

U kontekstu svega navedenog javlja se i fenomen da Festival ilustracije knjige BookILL fest, osnovan u jednoj skromnoj ekonomski, ali ne i duhom, evropskoj državi Srbiji, za veoma kratko vreme dostigne ozbiljne razmere u svakom smislu: teritorijalne rasprostranjenosti, broja autora iz velikog broja zemlja, kvaliteta ilustracija...
  
Festival ilustracije knjige BookILL fest je statistički gledano za šest godina postojanja zabeležio sledeće vrednosti. Prve 2012. godine na konkurs je pristiglo oko 400 ilustracija od 61 autora, a za izložbu je izabrano oko 150 radova od 47 autora iz Srbije i 10 drugih država. 2017. godine na poslednjem šestom festivalu, vrednosti su sledeće: oko 2000 ilustracija od 188 autora, za izložbu je izabrano 180 radova od oko 150 autora iz Srbije i čak 27 država! Iz navedenog vidimo da se broj pristiglih radova povećao 5 puta, da se broj autora povećao 3 puta, a da se broja država povećao skoro 3 puta.

Sigurno da kvantitet nikada nije važniji od kvaliteta, ali se u ovim ciframa ipak očituje taj fenomen ilustracije, njena mnogostruka polivalentna priroda, njego bogatstvo i moć da prevazilazi barijere, naročito u doba internet komunikacija i digitalne multimedije.

Pogledajte nagrađene ilustracije u ovoj knjizi i doživite nedvosmislenu vizuelnu komunikaciju sa autorima iz Srbije, Engleske, Rusije, Meksika, Portugalije, Francuske, Slovenije, Hrvatske, Rumunije, Kine, Španije... Osetite duh knjiga u kojima su objavljene, doživite emocije njihovih junaka, drame pesničkih subjekata i nevinost dečijih snova, i shvatićete da i vi, kroz ilustraciju, razumete sve jezike sveta!


izvod iz uvodnog teksta Ilustracija šalje moćan komunikacijski kod
msr Senka Vlahović, osnivač i direktor festivala


*

 At the beginning of the third millennium, illustration is experiencing a unique boom made possible by different factors borne by the time in which we are living: virtual surroundings which provided every segment of human action, and therefore illustration as well, with entirely new possibilities for placement and communication with target groups; circumstances in art itself, in which the boundaries between fine and popular art are being erased, with artwork already being treated as text and as part of the communication process for a long time (and with illustration, as a relationship between images and words that was elaborated for centuries, by using a powerful communication code – the visual code, representing visual text surrounded by various contexts); followed by an increase in the number of editions of every type of publication, especially on-line publication; an increase in the market supply of all types of merchandise, with illustration also finding its place on everyday household items, packaging and the like, on the apex of the ideology of the consumer society; the media expansion within which illustration is unquestionably present; the world of marketing, PR, branding, brand creation, unimaginable without illustration, fights its harsh battle on the market of various human activity.

... illustration is, today, defined in a far wider manner when it comes to certain artists and theorists – illustration is every visual message surrounding us, every image is an illustration, even an animated image within the audio-visual form, it can be completely independent from words, it can contain a message inside its very self and it is equal to other art forms. This position did not belong to illustration at an earlier time, for example in the middle of the last century.

In the context of everything that was said above appears the phenomenon of the Festival of Book Illustration BookILL fest, founded in the economically, but not spiritually, modest, European state of Serbia, that reached, for a very short time, serious proportions in every sense: in territorial distribution, the number of authors from a large number of countries, the quality of illustrations...

The Festival of Book Illustration BookILL fest has, statistically speaking, achieved the following numbers during its six years of existence. In the first year, 2012, the competition has received around 400 illustrations by 61 authors, and around 150 works by 47 authors from Serbia and 10 other countries were selected for the exhibition. In 2017, during the last, sixth Festival, these numbers are as follows: around 2000 illustrations by 188 authors, with 180 works by around 150 authors from Serbia and as much as 27 countries selected for the exhibition! It is obvious from the above that the number of submitted works has increased 5 times, that the number of authors has increased 3 times and that the number of countries has increased nearly 3 times.

Quantity is certainly never more important than quality, but these figures still do reflect this phenomenon of illustration, its multiple polyvalent nature, its wealth and power to overcome barriers, especially in the era of internet communications and digital multimedia.

See the award-winning illustrations in this book and experience the unequivocal visual communication with authors from Serbia, England, Russia, Mexico, Portugal, France, Slovenia, Croatia, Romania, China, Spain... Feel the spirit of the books in which they were published, experience the emotions of their characters, the drama of the subjects of poetry and the innocence of children's dreams, and you will realize that you too, through illustration, understand every language of the world!


excerpt from the introductory text Illustration sends a powerful communication code
M.A. Senka Vlahović, Director and Founder of the Festival

Ambasadorka Slovačke otvara izložbu ilustracija u Banatskom kulturnom centru u Novom Miloševu

NJ. E. Dagmar Repčekova, ambasadorka Republike Slovačke u Srbiji, otvoriće izložbu „Nagrade dečjeg žirija Bijenala ilustracije u Bratislavi 1993-2015” u Banatskom kulturnom centru 19. aprila u 13 časova u okviru programa „BookILL fest u fokusu”.BookILL fest u fokusu” je manifestacija koju Banatski kulturni centar organizuje u okviru projekta „Gradovi u fokusu”, uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije i Opštine Novi Bečej, čiji je cilj da se ilustracije iz čitavog sveta sa novosadskog Festivala ilustracije knjige BookILL fest” prikažu i u Novom Miloševu.

Festival ilustracije knjige BookILL fest” tradicionalno organizuju Banatski kulturni centar i Novosadski sajam u okviru Salona knjige. Na ovom festivalu svake godine budu otvorene dve izložbe: izložba ilustracija odabranih na osnovu konkusa BookILL fest-a” i gostujuća izložba sa Bijelana u Bratislavi. 19. aprila će obe izložbe biti otvorene u Novom Miloševu.

O izložbi Nagrade dečjeg žirija Bijenala ilustracije u Bratislavi 1993-2015 koju otvara ambasadorka Dagmar Repčekova, će govoriti i Marian Potrok iz Bibiane iz Bratislave i Pavel Babka, direktor galerije Babka iz Kovačice. Goste će pozdraviti predsednik Opštine Novi Bečej Saša Maksimovića prisutnim će se obratiti i Radovan Vlahović, direktor Banatskog kulturnog centra, publicista Dušan Dejanac i drugi...

Međunarodna ustanova umetnosti za decu Bibiana organizuje prestižno Bijenale ilustacije u Bratislavi, koje postoji već 50 godina i ima svetski renome u svetu ilustracije. Na poslednjem proteklom BIB-u 2015. učestvovalo je 355 ilustratora iz 50 zemalja. Izloženo je 2426 ilustracija koje su objavljene u 441 knjizi.

Ilustracije sa ovog bijenala koje je od 1993. do 2015. nagrađivao žiri koji čine deca ‒ upravo oni kojima su ilustracije i namenjene – biće stavljene javnosti na uvid uporedo sa ilustracijama BookILL fest-a” koje bira stručni žiri. Na posetiocima ovih izložbi ostaje da procene kako ilustracije za decu vrednuju odrasli, a kako sama deca... 


Na drugoj izložbi „Nagrade Festivala ilustracije knjige BookILL fest 2012–2017 mogu se videti preko 100 ilustracija iz Srbije i brojnih država sveta koje je odabrao žiri BookILL fest-a” u proteklih 6 godina. Povodom ove izložbe objavljena je knjiga Ilustracija govori sve jezike: Nagrade Festivala ilustracije knjige BookILL fest 2012–2017” koju je priredila Senka Vlahović Filipov.

Promocija knjige „Duh tišine" Igora Trpčeskog u Makedoniji

Promocija knjige „Духот на тишината" („Duh tišine") Igora Trpčeskog, u izdanju BKC-a, održana je 1. 4. 2017. godine u Gradskog biblioteci „Borka Taleski" u Prilepu u Makedoniji. Ova knjiga objavljena je kao nagrada autoru na osnovu konkursa 7. evropskog Fejsbuk pesničkog festivala u Novom Sadu u organizaciji Banatskog kulturnog centra i Novosadskog sajma.


U programu učestvovali: Igor Trpčeski, Dimitar Gjorgijevski i Petar Petreski.

Igor Trpčeski, glumac Narodnog pozorišta Vojdan Černodrinskiu Prilepu i pesnik, je i ambasador Pesničke republike osnovane 26. novembra 2016. godine u Banatskom kulturnom centru u Novom Miloševu.

Knjiga je premijerno predstavljena na ovogodišnjem 8. evropskom Fejsbuk pesničkom festivalu početkom marta 2017. godine u Novom Sadu.

Više o knjizi na:

KONKURS za Književnu nagradu „Stevan Sremac“


Mesna zajednica Elemir i Banatski kulturni centar
u okviru kulturne manifestacije
BAL U ELEMIRU – SREMČEVI DANI
raspisuju

KONKURS
za Književnu nagradu „Stevan Sremac
za dela humorističko-satiričnog žanra
(proza, poezija, aforizmi)


Obim svakog ostvarenja kojim se konkuriše za nagradu ne sme prevazići više od 12 strana teksta (slova veličine10pt) kod proze i aforizama, dok se poetska ostvarenja, sem pojedinačnog naslova, mogu slati i u ciklusu do deset pesama.

Radovi moraju biti neobjavljeni, potpisani imenom i prezimenom autora sa naznačenim podacioma o adresi i broju telefona autora. Pravo učešća imaju svi autori iz zemlje i inostranstva, a ponovo mogu učestvovati i autori nagrađeni na ranijim konkursima.

Rok prijema radova za konkurs je 10. jun 2017. godine. Radove slati u štampanoj formi na adresu: Mesna zajednica Elemir, ul. Žarka Zrenjanina br. 49, 23208 Elemir, sa naznakom „Za književni konkurs BAL U ELEMIRU 2017“.


Dodeljuje se ukupno tri nagrade: prva u iznosu od 50.000,00 dinaradruga u iznosu od 30.000,00 dinara treća u iznosu od 20.000,00 dinara. Odluku o nagradama donosi žiri u sastavu: Srđan TešinUglješa Šajtinac i Jelena Blanuša, a uručenje nagrada obaviće se 23. juna 2017. godine u okviru programa manifestacije „Bal u Elemiru – Sremčevi dani“ u Elemiru.

„SUNČAN DAN” ‒ FESTIVAL UMETNIČKOG STVARALAŠTVA OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU I INVALIDITETOM: Konkurs za likovne i literarne radove


Banatski kulturni centar u saradnji sa Centrom za pružanje usluga socijalne zaštite iz Kikinde po prvi put organizuje međunarodni Festival umetničkog stvaralaštva osoba sa smetnjama u razvoju i invaliditetom pod nazivom „Sunčan dan” koji će se održati u maju mesecu u Banatskom kulturnom centru u Novom Miloševu.

Povodom ovog festivala, organizatori raspisuju

KONKURS
za najbolje likovne i literarne radove
osoba sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Likovni konkurs
Na konkursu mogu učestvovati pojedinci ili institucije koje će slati radove svojih korisnika starijih od 18 godina.
Tema, tehnika i format su slobodni.
Slati najviše po tri rada jednog autora, sa kontakt podacima, poštom na adresu: Banatski kulturni centar, JNA 35, 23273, Novo Miloševo.
Rok za slanje radova: 1 maj 2017.
Na konkursu mogu učestvovati autori iz zemlje i inostranstva.
Radovi se ne vraćaju.

Literarni konkurs
Na konkursu mogu učestvovati pojedinci ili institucije koje će slati radove svojih korisnika starijih od 18 godina.
Tema i forma su slobodne, a radovi se šalju na maternjem jeziku.
Slati najviše tri rada jednog autora, sa kontakt podacima, poštom na adresu: Banatski kulturni centar, JNA 35, 23273, Novo Miloševo.
Rok za slanje radova: 1 maj 2017.
Na konkursu mogu učestvovati autori iz zemlje i inostranstva.
Radovi se ne vraćaju.

Žiri za oba konkursa radiće u sastavu: Vesna Stanaćev, direktor Centra za pružanje usluga socijalne zaštite Kikinda, Silvija Vlahović iz Banatskog kulturnog centra i Adrijana Blagojević iz Centra za pružanje usluga socijalne zaštite Kikinda.

Na dan samog održavanja festivala u maju mesecu (termin će biti blagovremeno objavljen) u Banatskom kulturnom centru održaće se izložba selektovanih likovnih radova, dodela nagrada za najbolje radove oba konkursa, nastup autora nagrađenih literarnih radove, kao i prateći programi.

Organizatori će štampati u posebnom zborniku nagrađene literarne i likovne radove.

Festival umetničkog stvaralaštva osoba sa smetnjama u razvoju i invaliditetom „Sunčan dan” se održava u okviru projekta Gradovi u fokusu Ministarstva kulture Republike Srbije i Opštine Novi Bečej.