JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Radovan Vlahović: „Bdenje nad smislom”

Edicija POEZIJA
112 str, broš. povez, 20 cm, 2019. god.
ISBN 978-­86-­6029-­455-7

Cena: 500 din
Knjigu možete poručiti pouzećem 
na mejl banatskikulturnicentar@gmail.com
ili telefon 069/793-155

Najuži izbor za nagradu DKV za knjigu godine.

Vlahovićeva pesnička umetnost realizuje se kao vera u smisao, u životnu i spasonosnu dijalogičnost, u molitveni razgovor sa Bogom, gde pred sobom iskušava čvrstinu svoje vere u dobro, u Božije poslanje, u razumevanje čoveka i njegovih nagrada i grehova. I sve se to iscenira sa stanovišta proživljenosti i razaznavanja života kao ogledala prolazne i neprolazne čovekove sudbine, kao neponovljiva istorija života u geografiji i govoru jednog jezika u kojem Vlahović iz pesme u pesmu traga za tajnom Boga, tajnom smisla. 

Jovan Zivlak 

Radovan Vlahović kenoovski varira temu Prometejeve pesničke ljubavi, vatre koju pesnik daje ljudima kako bi ih grejala u vremenima zebnje ili očaravala sjajem. U ovom vremenu, kada malo ima ljubavi i istinske poezije, takva žrtva deluje mazohistički. Pa ipak, sada i uvek, samo istinske vrednosti traju jer nema velike poezije bez žrtve, požrtvovanja. 

Vlasta Mladenović

Svetozar Ml. Bajić: „Srpske narodne pripovetke iz Banata”

Edicija BAŠTINA
96 str, broš. povez, 21 cm, 2019. god.
ISBN 978-­86-­6029-­453-3

Cena: 500 din
Knjigu možete poručiti pоuzećem: 
na mejl banatskikulturnicentar@gmail.com 
ili telefon 069/783-155

Prvo izdanje 
SRPSKE NARODNE PRIPOVETKE IZ BANATA 
Sakupio ih: Svetozar Ml. Bajić 
Knjige za narod, Izdaje Matica srpska 
Iz zadužbine Petra Konjevića, Sveska 115. 
U Novom Sadu, 1905. 

Objavljivanje ove knjige podržala je Mesna zajednica Novo Miloševo.

Za narodne pripovetke, kao i za ostale vrste narodnih umotvorina, nikad se ne može pod jamačno kazati ko ih je smislio, izumeo. Kad pripovedača zapitamo od koga je čuo svoju pripovetku, on nam odgovori da se sad već ne seća; štaviše, ima slučajeva da će se začuditi našem pitanju, pa reći: „Za Boga, to ceo svet zna; i ja sam je od drugoga čuo.”

Svetozar Ml. Bajić, priređivač

Nova izdanja, 2019, press clipping, izbor

Politika, Kultura, 13. 12. 2019.

Dnevnik, 20. 10. 2019.

Alo, oktobar 2019.

Politika, Kultura, 1. 7. 2019.

Danas, decembar 2019.

Zrenjanin, januar 2020.