JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

U NOĆI MUZEJA: film i knjiga o tri crkve u Novom Miloševu

Predstavljanje trojezične knjige Tri crkve u Novom Miloševu“ i projekcija istoimenog filma autora Dragana Rauškog, u izdanju i produkciji BKC-a i Udruženja za negovanje tradicije Novi Bečej, održano je 20. 05. 2017. u okviru manifestacije Noć muzeja“ u Zavičajnom muzeju „Kotarka” (Žitni magacin) u Novom Miloševu. Noć muzeja“ se po četrnaesti put održava u preko 150 ustanova kulture širom Srbije, a po osmi put u Muzeju Kotarka“.

 O knjizi i filmu Tri crkve u Novom Miloševu“ govorili su Dragan Rauški, autor knjige i filma, i Senka Vlahović Filipov iz Banatskog kulturnog centra.

Specijalni gosti programa bili su Ilija Šaula, pesnik, i počasni konzul Pesničke republike za Njujork, SAD i Milica Jeftimijević Lilić, koja je govorila o pesniku Iliji Šauli. 

Pored predstavljanja knjige, program Noći muzeja ponudio je brojnim posetiocima i svečano otvaranje izložbe Obnova žitnog magacina - rad studenata arhitektonstkog fakulteta u Novom Sadu, muzički program,  izložbu domaćih kolača i peciva, kao i otvorena vrata muzeja za razgledanje stalne postavke.

 Ilija Šaula, pesnik, i počasni konzul Pesničke republike za Njujork, SAD i Milica Jeftimijević Lilić, u Banatskom kulturnom centru.

Noć muzeja“ u Novom Miloševo je svake godine izuzetno posećena.

Više o knjizi:


Dragan Rauški: „Tri crkve u Novom Miloševu” (srpski, engleski, mađarski)


Edicija Baština
128. str, tvrdi povez, fotogr, 25cm, 2017. god.
ISBN 978-86-6029-314-7

Cena: 1500 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.comTri crkve u Novom Miloševu / Dragan Rauški =
Novo Miloševo (Beodra és Karlova) : Harom temploma / Dragan Rauški
Three churches in Novom Miloševo / Dragan Rauški

Prevod na mađarski
Zoltan Čemere

Prevod na engleski
Sonja Aleksandrovski

Redosled tekstova u knjizi je dat po vre­menu nastanka svake bogomolje, to jest po vremenu osnivanja svake crkvene opšti­ne. Kod pripreme tekstova, poseban akcenat je stavljen na zanimljivosti vezane za svaku crkvu, na priče i legende koje su se prenosi­le među meštanima, na zapise koji se nalaze u arhivama, kao i na prikaz umetničkih dela i dela primenjene umetnosti koja se nalaze u crkvama. Mnoštvo fotografija će svakako do­pri­neti boljem prikazu sve tri bogomolje, a pojedini detalji koji su dostupni svakom verniku i posetiocu, biće posebno istaknuti i pojašnjeni. Trojezičnost tekstova (srpski, mađarski, engleski) će približiti knjigu širokom krugu čitalaca.

Istovremeno sa izradom knjige, zavr­šeno je i snimanje dokumentarnog filma koji je obradio istu temu i prikazao je, takođe, na tri jezika. U filmu su crkve pri­kazane po lokaciji, počevši od juga prema severu.

Dragan Rauški


Knjiga i film „Tri crkve u Novom Miloševu” Dragana Rauškog, u svakom smislu čine celinu i prenose jednu istu poruku na tri jezika u dva različita medija: kroz knjigu – pisanu reč i fotografiju – i kroz dramsku i audiovizuelnu formu – dokumentarni film. Ta poruka je sledeća: Novo Miloševo ima veliko bogatstvo u svoja tri hrama, oni su simboli života, borbe i trajanja naših predaka, simoboli njihovnih duhovnih i opšte ljudskih spremljenja i želje za napretkom, potvrdom i uzdizanju ka visinama. Ta poruka znači i ovo: Naši preci su činili velike napore i značane podvige, u vremenima koja su bile jednako teška kao i danas. Ako su oni to mogli, zašto ne bismo mogli i mi? To je naša obaveza. Ovu parafrazu poruke filma i knjige prenose različiti komunikacijski kodovi koje Dragan Rauški koristi da zabelieži, predstavi, prikaže i osvetli značaj i lepotu naših hramova svima onima koji čine publiku kojoj se Dragan Rauški kao autor obraća.

Dragan Rauški na jedan edukativan, jednostavan način, a bogat podacima i informacijama koji nisu preopterećujući, iznosi pisane i slikovne podatke do kojih je u svojim istraživanjima došao o našim trima crkvama. On želi da običnom čoveku približi istoriju, umetničko  blago hramova i crkveni život vernika na jedan publicistički način, tačan i precizan, čistim jezikom, ali ne koristeći naučnu aparaturu i pristup pisanju koji bi opteretio prosečnog konzumenta. Dragan Rauški, kao čovek iz naroda, piše – za narod – knjigu i scenario za film o tri crkve.

Senka Vlahović