JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Slobodan Panić: „Tamo gde nemiri prestaju: Osvajanje slobode”

Edicija PROZA
200 strana, boš povez, 14x21 cm, 2016. god.
Cena: 1000 dinara

Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Foto-ilustracija naslovne strane
Dragan Belić


Prateći godinama izdavačku produkciju u našem kulturološkom sazvežđu, već sada vidim da se knji­ga Slobodana Panića pod nazivom „Tamo gde nemiri pre­staju: Osvajanje slobode” javlja kao reciklirana esencija egzisten­cija­lističkih filozofa, koji su u mno­­gome uticali na razvoj duhovnog promišljanja sveta čitavog čovečanstva, i tako sublimirana na jednom mestu – na Fejsbuk stra­ni­ci autora ili u štampanoj knjizi – predstavlja pravi du­­hovni energetski napitak koji vas može osnažiti, oja­čati i učiniti dostojan­stve­­nim da nastavite da živite svoj i samo svoj život, 

pošto­va­ni čitaoče.
Radovan Vlahović, književnik

Slaviša Krstić: „Nadrealni foto-album”


Edicija PROZA
224 strane, boš povez, 14x21 cm, 2016. god.
Cena: 600 dinara

Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Foto-ilustracija naslovne strane
Slaviša Krstić


U svojoj knjizi ,,Nadrealni foto-album“ Slaviša Krstić, pesnik, esejista, umetnički fotograf, roker, književni kritičar i kreativni čovek, spaja sve svoje talente i kroz jedno lagano kamerno pripovedanje, sa mnoštvom odličnih kadrova, slika nam svoje junake i njihove duše, koje se prelivaju iz sveta snova u svet zbilje, i kao kamerom sa rembrantovskim svetlom, vodi nas prostorima ove knjige, sa svešću da je teško sklopiti, kako u životu tako i u literaturi, jednu celovitu priču, a da ona ne bude narušena (kao u umetničkom postupku) drugim pričama koje se same nameću, samoživo i svojeglavo, sa željom da budu viđene i čitane. Analitički raspoložen čitalac može ih ulančavati u roman, ali ja ih prihvatam kao lepe, tihe, razbarušene i nadrealne flešbekove koji su kao melodične slike ušle u moj čitalački vidokrug. 

Radovan Vlahović, književnik

Časopis REZ, Broj 2, 2016.


Drugi broj
Elektronskog časopisa 
za književnost i umetnost mladih 
REZ
možete pročitati na adresi:

Impresum

REZ
Elektronski časopis
za književnost i umetnost mladih

Izdavač
BANATSKI KULTURNI CENTAR
Novo Miloševo
banatskikulturnicentar@gmail.com

Za izdavača

Glavni urednik časopisa
Viktor Škorić

Uredništvo
Isidora Bobić
Viktor Škorić

Lektura
Isidora Bobić
Viktor Škorić

Likovno i tehničko uređenje

ISSN (Online) 2466-362X

Časopis izlazi tromesečno.

Pozivamo mlade autore do 35 godina da pisane i vizuelne radove
za objavljivanje šalju na mejl: rezurednistvo@gmail.com

_____________________________________________________________

CIP - Каталогизација у публикацији 
Библиотека Матице српске, Нови Сад 


82+7
 

       
 РЕЗ [Електронски извор] : часопис за књижевност
и уметност младих / главни уредник Виктор Шкорић. –
Онлајн изд. - Електронски часопис. - 2016, бр. 1. –
Ново Милошево : Банатски културни центар, 2016-

Tromesečno. - Način dostupa (URL):
 http://casopisrez.blogspot.rs/

ISSN 2466-362X = Рез (Online)
 
COBISS.SR-ID 220719372

Održan Okrugli sto na temu „Fejsbuk (i) književnost“

Okrugli sto na temu Fejsbuk (i) književnost održan je u 15. aprila 2016. na 22. međunarodnom Salonu knjige na Novosadskom sajmu, u okviru 7. Evropskog Fejsbuk pesničkog festivala koji organizuju Banatski kulturni centar i Novosadski sajam.

Viktor Škorić i Isidora Bobić.


Okrugli sto je imao za cilj da otvori i rasvetli neistraženo polje odnosa književnosti i Fejsbuk društvene mreže odgovaranjem na pitanja:

- na koji način je Fejsbuk uticao na književnost,
- da li Fejsbuk podstiče pisce na stvaralaštvo i kako,
- da li Fejsbuk afirmiše književnost i kako,
- da li Fejsbuk menja kulturu čitanja, pisanja i objavljivanja književnih dela i na koji način,
- da li Fejsbuk menja recepciju književnih dela,
- da li postoji Fejsbuk književnost kao nova forma i kako bismo je definisali, koja su njena obeležja,
- ko su savremeni Fejsbuk stvaraoci i kakvi su oblici njihovog delovanja na mreži,
- da li i kako Fejsbuk utiče na klasične forme književnosti,
- kako Fejsbuk utiče na književni život,
- Fejsbuk književnost kao planetarna pojava,
- uloga i značaj Evropskog Fejsbuk pesničkog festivala,
- kakav je uopšte odnos društvenih mreža i interneta i literature
- i slično.


Na Okruglom stolu su učestvovali:

- goste su pozdravili orgaizator Radovan Vlahović, direktor BKC-a, i gosti iz Rumunije: prof. dr Slavomir Gvozdenović, Ivo Munćan i Ljubinka Perinac Stankov

- mladi autori temata Fejsbuk (i) književnost objavljenog u Elektronskom časopisu za književnost i umetnost mladih REZ u izdanju BKC-a (Stefan Basarić,  Tijana Vasić, Ivan Šterleman, Viktor Škorić; radove Jelene Zelenović i Vladimira Stefanovića izlagala je Isidora Bobić)

- Nikola Kitanović, Lidija Ćirić, Boris Lazć (Francuska).

Radovi učesnika – eseji, stručni tekstovi, naučni radovi, kritičko-teorijski tekstovi – nastali na temuFejsbuk (i) književnost će biti objavljeni u posebnom Zborniku u izdanju Banatskog kulturnog centra.


Radovan Vlahović.

Slavomir Gvozdenović.

Boris Lazić i Lidija Ćirić.

 Stefan Basarić.

Tijana Vasić.

Ivan Šterleman.
  
Nataša Bundalo Mikić pročitala je rad Nikole Kitanovića.Tekstove mladih autora koji su objavljeni u časopisu REZ 
i izlagani na Okruglom stolu možete pročitati ovde:Promocije autora BKC-a na Salonu knjige

U okviru 22. međunarodnog Salona knjiga i 7. Evropskog Fejsbuk pesničkog festivala u Novom Sadu, održane su promocije autora novih izdanja Banatskog kulturnog centra.

Evropski Fejsbuk pesnički festival održan je 15, 16. i 17. aprila na Novosadskom sajmu, u organizaciji Banatskog kulturnog centra i Novosadskog sajma.

Predstavljanja autora novih izdanja održana su na štandu 
BKC-a 16. i 17. aprila.

16. aprila predstavljeni su sledeći autori i knjige:


17. aprila predstavljeni su autori i knjige:

Promocija 16. 04.

Viktor Škorić.

Dr Mirjana Brković i Jovana Milanko.

Slobodan Panić.


Snežana Šakić Vukadinović.

Slaviša Krstić

Majstor Njusi iz Banata.

Promocija 17. 04.


Nataša Bundalo Mikić.

Vesna Paunović Đukić.

Nikola Kitanović.


Marko Milošev.

Bojana Nikoletić.


Milorad Kuljić.

Gošća promocije: Dragica Oličkov.

Gošća promocije: Ljubica Vukov Mihajilo.

Svečana akademija povodom stogodišnjice osnivanja Prve srpske dobrovoljačke divizije i njenih borbi u Dobrudži

  

Matica srpska i Banatski kulturni centar
srdačno Vas pozivaju na 

Svečanu akademiju povodom stogodišnjice osnivanja 
Prve srpske dobrovoljačke divizije
i njenih borbi u Dobrudži

Pozdravna reč:

Doc. dr Đorđe Đurić, generalni sekretar Matice srpske

Slaviša Grujić, pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje

Vidoje Golubović, predsednik Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912–1918 i njihovih potomaka i poštovalaca iz Beograda

O istorijatu Prve srpske dobrovoljačke divizije besediće

dr Milan Micić


Učestvuju:

Gordana Đurđević Dimić i Miodrag Petrović, glumci Srpskog narodnog pozorišta

Izvorna grupa Zvuci s kamena

Novosadski kamerni hor

Utorak, 26. april 2016. godine, 12 časova, Svečana sala Matice srpske