JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Petar II Petrović Njegoš: „Les Lauriers de la Montagne” („Gorski vijenac” na francuskom, preveo Boris Lazić)

248 strana, boš povez, 14x21 cm, 2018. god.
ISBN 978-86-6029-385-7

Cena: 1200 dinara 
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


Collection
TRADUCTIONS

Dirigée par
Radovan Vlahović

Petar II Petrović Njegoš
LES LAURIERS DE LA MONTAGNE

Traduit du serbe et présenté par
dr BORIS LAZIĆ

Tihomir Ostojić: „Pitanja srpske književnosti XVIII i XIX veka” (priredila Milica Ćuković)

424 strane, boš povez, 14x21 cm, 2018. god.
ISBN 978-86-6029-386-4  

Cena: 1500 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Edicija
BANAT

Knjiga 4.

Uređuju
Milorad Grujić
Milivoj Nenin
Radovan Vlahović

Recenzenti
Radivoje Mikić
Milivoj Nenin
Zorica Hadžić

Štampanje ove knjige finansijski je pomogao
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje
i odnose sa verskim zajednicama.

Selimir Radulović: „Der Hauch des kleinen Gebets : außerwällte und neue Gedichte” ( „Dah male molitve” na nemačkom)

360 strane, boš povez, 13x18 cm, 2018. god. 
ISBN 978-86-6029-379-6
Cena: 1200 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Serbischer Originaltitel
Селимир Радуловић:
„Дах мале молитве: изабране и нове песме”,
Фондација Група север, Нови Сад, 2017.

Edition
ÜBERSETZUNGEN

Nachdichtung ins Deutsche
Johann Lavundi

Die Übersetzung dieses Buchs aus dem Serbischen ins Deutsche hat das Ministerium für Kultur und Information der Regierung der Republik Serbien unterstützt.

Radovan Vlahović: „Der abendliche Akt im Mädchenzimmer der Lenka Dunđerski” („Večernji akt u devojačkoj sobi Lenke Dunđerski” na nemačkom

112 strane, boš povez, 14x21 cm, 2018. god.
ISBN 978-86-6029-190-7
Cena: 600 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Edition
Übersetzungen

Titel des serbischen Originals
Радован Влаховић:
„Вечерњи акт у девојачкој соби
Ленке Дунђерски”

Übersetzung ins Deutsche,
Fußnoten und Rezension
Johann Lavundi

Milana Poučki: „Je li Andrić nadigran?”

232 strane, boš povez, 14x21 cm, 2018. god.
ISBN 978-86-6029-389-5
Cena: 800 dinara 
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Ova knjiga objavljena je na osnovu konkursa za objavljivanje prve knjige mladog autora koji su raspisali Banatski kulturni centar Novo Miloševo i Grad Kikinda za 2018. godinu. Odluku je doneo žiri u sastavu: Marija Tanackov (predsednik), Stanislava Hrnjak i Radovan Vlahović.

Edicija
PRVA KNjIGA | STUDIJE

Urednik
Radovan Vlahović

Recenzenti
prof. dr Olivera Radulović
prof. dr Branko Tošović

Je li Andrić nadigran? Možda posmatrano kroz određeni aspekat i jasno definisan kontekst odgovor može biti potvrdan, ali u sveobuhvatnoj slici sveta i svemira – ne. Andrić nije nadigran! Nadigrani su oni koji su dopustili da ga pogrešno razumeju i tumače, te su postali žrtve mržnje, loše energije i ružnih misli. Nadamo se da će se osvestiti, a za njihovo dobro molimo se rečima:

Ja sam ponekad silazio u ponore za koje ne na­la­zim imena ni hrabrosti da ih opišem. I patio sam – niko ne zna i ne sluti koliko – pre silaženja, u  ponoru, i po izlasku iz njega. Ne znam zašto ni čemu sva ta patnja. Kome tre­ba ovaj bol za koji ne nalazim nikakva objašnje­nja? I sve neka je prosto, samo da jednog dana ne ostanem zauvek u nekom od tih ponora.

Shvatiće: Lepše je na sunčanoj strani. Andrić je to znao i u trenucima kada su iskušenja bila velika, a izlaz se činio nepostojećim.

Milana Poučki

Srđan Grubor: „Način postojanja u ostvarenjima Ingmara Bergmana”

256 strane, boš povez, 14x21 cm, 2018. god.
ISBN 978-86-6029-388-8  

Cena: 1000 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Ova knjiga objavljena je na osnovu konkursa za objavljivanje prve knjige mladog autora koji su raspisali Banatski kulturni centar Novo Miloševo i Grad Kikinda za 2018. godinu. Odluku je doneo žiri u sastavu: Marija Tanackov (predsednik), Stanislava Hrnjak i Radovan Vlahović.

Edicija
PRVA KNjIGA | STUDIJE

Urednik
Radovan Vlahović

Recenzent
dr Vladan Tatalović
dr Aleksandar Đakovac

Bogoslovsko i filmoslovsko istraživanje, mladog teo­loga, Srđana Grubora predstavlja pionirski poduhvat inter­disciplinarnog razumevanja filmskih ostvarenja Ingmara Ber­gmana u pravoslavnom ključu. Vodeći čitaoca kroz naj­kru­p­nije kadrove pravoslavnog iskustva, obliko­va­nog ilu­stra­ti­vnim, jezgrovitim i reflektivnim jezi­kom, autor postavlja er­­­mi­nevtičku ravan u kojoj sagleda­­va na­ra­tivne i umetničke struk­ture osam istaknutih fil­mo­va sla­vnog švedskog redite­lja – od Zatvora (1949) do Sa­rabande (2003). Gruborov fokus is­pra­vno je posta­vljen na temu po­stojanja odnosa, odakle je i nje­gova studija ta­kođe rezultat jednog odnosa – pravoslavne te­ologije i ki­nematografije. Samo u relacijama ovakve vrste moguće je razvijati iskon­ski izraz pravoslavne teologije, ali je­dnako tome, i zajedno sa tim, moguće je bez pretencio­znih oče­kivanja (sakralnog na filmskom platnu) razumeti umetnost na odgovoran način.

dr Vladan Tatalović, 
Pravoslavni bogoslovski fakultet 
Univerziteta u Beogradu

Dobrilo Nenadić: „Dorotheus : Roman” („Dorotej” na nemačkom)

408 strana, boš povez, 14x21 cm, 2018. god.
ISBN 978-86-6029-383-3
Cena: 1500 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Edition
Übersetzungen

Titel des serbischen Originals
Добрило Ненадић: „Доротеј“

Übersetzung des Romans
und aller anderen Texte im Buch
Johann Lavundi

Nataša Bundalo Mikić: „Kratki espreso sa gospodinom”

112 strana, boš povez, 14x21 cm, 2018. god. 
ISBN 978-86-6029-382-6
Cena: 500 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


Niko od nas ne može reći tačan broj koliko je puta bio pozvan ili i sam pozvao nekog na kafu. U svetu ba­nalnosti, gde se sve podrazumeva, a društvene norme služe kao maska masi, da prikrije sve što radi, ili bi radila da je malo hrabrija, pesnikinja, sakrivena u nekoj žutoj sobi, u kojoj dotiče sopstveno nebo željom, precizno ispisuje svoja traženja, pokušaje, mogućnosti. Nataša Bundalo Mikić nikoga ne zove na kafu. Nataša svojom poezijom ispija espreso sa gospodinom. 

Ivana STOJIĆ

Raspon između Ginevrinog šapata i Espresa sa gospo­dinom je raspon od hiljadu i petsto godina, raspon od Lanselota do Novog Sada i od velških trijada do li­manskih balada, od Ginevre koja je razapeta između Ar­tura i Mordreda, do savremene žene razapete između sloboda i ograničenja, ljubavi i ravnodušnosti, dakle taj raspon može da deluje groteskno, ali je učinio da pesnikinja pronađe sebe. 

Miroslav ALEKSIĆ

U pet ciklusa (Ostaci grčkog neba, Podeljena stvar­nost, U mimohodu, Bezbednost pre svega i Gospodi od versa) predstavlja nam se pesnikinja zrelog pesničkog iskaza, koji počiva na načitanosti ali i bega od uticaja pročitanog, tako da je prvi ciklus više ungaretijevski nego kavafijevski, na primer. Ungaretijevsko je sažetost u sliku koja se pamti, bez viška reči. A pesme su u belom stihu ali ima u njima neke upretane muzike. 

Pero ZUBAC

Nina Lalić Jankov: „Predatori: mali priručnik za virtualne avanturice”

160 strana, boš povez, 14x21 cm, 2018. god.
ISBN 978-86-6029-381-9
Cena: 600 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Od trenutka kad se pojavio Gugl i kad je praksa društvenih mreža stvorila zavi­snost i naviku virtualnog življenja, lovci i lovine su po­stali vidljiviji, a predatori su postali naša svakodnevi­ca iz koje se događaji šire i vezuju nas u čvor, koji je samo prikrivena nit u tom be­skrajnom klupku planetar­nih događanja i planetarnog predatorstva.

E, taj jedan čvor u tom beskrajnom klupku Ni­na Lalić-Jankov svojim romanom „Predatori” kroz gla­vnu junakinju pokušava da razveže, da ga otvori, pokaže kako ta ogromna i svetska zavera iz makro sveta može da funkcioniše u mikro svetu njene junakinje, koja je uza sve misleće emotivno biće koje je uzelo sebi u zadatak da otvori Pandorinu kutiju i pusti da pred naše oči, oči njenih čitalaca, izađe sve ono o čemu se obično ćuti.

Radovan Vlahović, književnik


Milica Njari Lazić: „Sanja i Bubiška Mariška”

96 strane, boš povez, 14x21 cm, 2018. god.
ISBN 978-86-6029-387-1

Cena: 500 dinara 
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Ova knjiga objavljena je na osnovu konkursa za objavljivanje prve knjige mladog autora koji su raspisali Banatski kulturni centar Novo Miloševo i Grad Kikinda za 2018. godinu. Odluku je doneo žiri u sastavu: Marija Tanackov (predsednik), Stanislava Hrnjak i Radovan Vlahović.

U ovoj knjizi priča za decu i odrasle, Milica Njari Lazić u nekoliko scenski i sadržajno različitih epizoda, tka bogat ćilim ljudskih karaktera i niti osećanja, u različitim, često puta sudbinskim situacijama. U nekoliko tekstova ona to čini na tradicionalnim temeljima srpskih narodnih bajki. Ipak, kao osveženje koristi mogućnost, da događaje situira u lokalnim okvirima, sa junacima,koji kao da su iz komšijskog okruženja uskočili u svet Miličine mašte. Bez obzira na taj kolorit srpske tradicije, poruke koje iz bajki proizilaze su univerzalne i opšte ljudske. Njih će razumeti svi na ovome svetu, jer one šalju pozdrave svemu što je najplemenitije u čoveku, bilo gde se on našao ili postojao.

Posebno su dopadljive savremene basne o prirodi, carstvu najnežnijih životinjica, puževima i bubamarama. Sa toliko topline i mašte o svemu tome može pisati samo neko, ko neizmerno voli ovaj čudesni svet, u čijem srcu i duši cveta ljubav i briga za bolje sutra.

Priče Milice Njari Lazić vredi pročitati, jer će svi koji to učine biti duhovno bogatiji. Te priče imaju mnogo više od književne vrednosti. One su zalog ljudskosti i pravičnosti.

Jovan Veljin MokrinskiJovan Veljin Mokrinski: „Goca lepotica”

96 strana, boš povez, ilustr, 14x21 cm, 2018. god.
ISBN  978-86-6029-384-0

Cena: 500 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


Jovan Veljin Mokrinski u knjizi pesama „Goca lepotica”, koju je maestralno ilustrovao Spasoje Kulauzov, sledi onu liniju peva­nja za decu koju su nakon Zmaja nastavili Duško Radović, Raša Popov i Ljubivoje Ršumović. Pesme su primerene psihologiji deteta i dečjem uzrastu. Rimovane su, melodične, duhovite i lako pamtljive. Svaka od njih, u kombinaciji sa ilustracijom, otvara mogućnost da dete vizualizuje pesmu što pokreće njegov vlastiti maštoviti svet i aktivira kreativnu stranu mozga da se valorizuje u običnom životu.

Knjiga obiluje i pesmama koje su vezane za zavičajnost našu, mokrinsku i banatsku, a decu podučava igri, vremenskim dobima i budi u njima spremnost da ustanu u zaštitu svih ugroženih bića na zemlji. Ono što je posebno interesantno u ovoj poeziji, to je odnos prema prirodi koju pesnik visoko ocenjuje i decu kroz pesmu on edukuje da je vole i da je bezrezervno čuvaju. Detinj­stvo je najlepše životno doba koje treba da bude ispunjeno bezbrižnošću, ljubavlju i veseljem. Pesnik nam tako nudi i celu paletu zaboravljenih, sada, u trećem mileniju, dečjih igara koje mogu biti praktični priručnik za „Mokrinski parti” koji se tradicionalno održava na mokrinskom vašarištu. Takođe, Jovan Veljin u svojoj poeziji koristi i neke banatske arhaične izraze i na taj način daje šansu novoj generaciji da sa sazna i nauči pojmove koje je treći milenijum u svojoj brzini življenja već zaboravio. Pesnik daje dečjem svetu mustru kako da u novom vremenu najmlađi ne budu robovi novih tehnologija i savremenih IT inovacija koje pesnik ne odbija apriori, već daje veću prednost, u periodu detinjstvu, samom životu koji treba da se u socijalnom smislu iživi i da se deca tek docnije profesionalno usmeravaju ka strukama i poslovima koji će ih čekati u budućnosti.

Radovan Vlahović, književnik

50 novih naslova na Sajmu knjiga u Beogradu: Od Njegoša na francuskom do „Miloševačkog bećarca”

 

Banatski kulturni centar (BKC), kao jedan od izlagača na predstojećem 63. međunarodnom beogradskom sajmu knjiga (21–28. 10. 2018), predstaviće svoju produkciju knjiga objavljenih u proteklih godinu dana koja broji 50 novih naslova, od čega je 12 na stranim jezicima.

Između dva sajma iz produkcije BKC-a izdvajaju se: prevod „Gorskog vijenca” P. P. Njegoša na francuski Borisa Lazića; knjiga tekstova Tihomira Ostojića koju je priredila Milica Ćuković; novi romani Milorada Grujića i Radovana Vlahovića; prevodi na nemački Dobrila Nenadića, Selimira Radulovića i Radovana Vlahovića (preveo Johan Lavundi); prevod Dušana Vasiljeva na rumunski Ive Munćana; nove istoriografske studije dr Milana Micića i dr Zoltana Čemerea; knjiga o Mini Karadžić Svetlane Matić povodom 190 godina Mininog rođenja; iz brojnih pesničkih knjiga izdvaja se nova zbirka Dušana Radaka; prve knjige mladih kritičara i istraživača Nenada Stanojvića, Milane Poučki, Srđana Grubora; knjige koje neguju baštinu i zavičajno stvaralaštvo poput „Miloševačkog bećarca” i druge... (kompletan spisak naslova je u prilogu).
Od 50 novih naslova, čak 12 knjiga je na drugim jezicima: nemački, francuski, mađarski, makedonski, slovački, hrvatski, rumunski (prevodi sa srpskog, dvojezična izdanja ili knjige pisane na drugom jeziku).

Produkcija BKC-a karakteristična je po objavljivanju savremene poezije i proze domaćih autora i objavljivanju prvih knjiga mladih autora, zatim po objavljivanju monografija, naučnih i esejističkih  studija u oblasti književnosti, umetnosti, medija... Posebno se izdvajaju naučne knjige vezane za istoriju Banata, kao i one kojim se neguje baština, zavičajna tradijcija i stvaralaštvo. Rad BKC-a odlikuje delovanje sa lokalnog nivoa na globalni kroz umetnost i književnost, kao i negovanje tradicije i koncepta istorijskog multikulturalnog Banata.

Štand BKC-a nalaziće se u prizemlju Hale 4 Beogradskog sajma. Nova izdanja knjiga biće promovisana na štandu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu (Hala 4) i na „Platou Branko Miljković“ (Hala 1A).
PROMOCIJE NOVIH IZDANJA NA SAJMU KNJIGA

Štand Pokrajinskog sekretarijata za kulturu (Hala 4)
Ponedeljak, 22. 10. 2018, 13 časova
Milan Micić: „Amerikanci – srpski dobrovoljci iz SAD (1914-1918)”
Tihomir Ostojić „Pitanja srpske književnosti 18. i 19. veka”, priredila Milica Ćuković
Selimir Radulović: „Der Hauch des kleinen Gebets”(nemački), preveo Johan Lavundi
Radovan Vlahović: „1934.: nastavak romana "Bapa": knjiga druga”
Dušan Radak: „Oduvek sam voleo vodu: Traktat o radosti”

Plato „Branko MIljković” (Hala 1A)
Utorak, 23. 10. 2018, 13 časova
Petar II Petrović Njegoš: „Les lauriers de la montagne”, (francuski) preveo dr Boris Lazić
Radovan Vlahović („Miloševački bećarac”)
Sofija Živković: „Trojna monarhija” (srpski, nemački, mađarski)
Snežana Aleksić Stanojlović: „Travke u travi / Травке во травата” (srpski-makedonski)
Nenad Stanojević: „U ogledalu literature: eseji i kritike”
Vesna Stefanović: „Tužna zabava za lakomislene”
Mariana Kunbar: „Žena sa dušom kameleona”, „Šaka mraka“
Toni Perdić: „Vrtlar u romingu“
Ljubica Verbič: „Kamenčići u mozaiku”
Svetlana Petrović: „Da me sete na trenutke neke”
Goran Blagojević: „Ljubav je navada”
Vesna Mijin: „Olistavanje tišine”


Plato „Branko MIljković” (Hala 1A)
Subota 27. 10. 2018, 14 časova
Svetlana Matić: „Pevam danju, pevam noću : pisma Mini Karadžić”
Milana Poučki: „Je li Andrić nadigran?”
Srđan Grubor: „Način postojanja u ostvarenjima Ingmara Bergmana”
Nina Lalić-Jankov: „Predatori: Mali priručnik za virtualne avanturice”
Nataša Bundalo Mikić: „Kratki espreso sa gospodinom”
Ivana Papeš Bogosavljev: „Nebo je svuda iste boje“
Violeta Grujičić: „Rečima”
Mira Rakanović: „Razotkrivena neosećanja”
Jovan Veljin Mokrinski: „Goca lepotica”
Milica Njari Lazić: „Sanja Bubiška i Mariška”
Slobodan Suvajdžić: „Tajno ruže u mirise zašle”IZDANJA OBJAVLJENA IZMEĐU SAJMOVA 2017. I 2018. GODINE

Edicija „Banat”
Tihomir Ostojić „Pitanja srpske književnosti 18. i 19. veka”, priredila Milica Ćuković
Milorad Grujić: „Poslednje godine u Arača-selu...”

Istorija
Milan Micić: „Amerikanci – srpski dobrovoljci iz SAD (1914-1918)”
Marko Milošev: „160 godina Gimnazije u Kikindi“
„Dózsa György – Đerđ Doža 1514–2014.” , zbornik radova (srpski-mađarski)
Csömöre Zoltán: „Nagykikinda és külterületének történeti helyrajza. 1. könyv, A kései középkor és kora újkor időszaka : (1211-1552)” (mađarski)

Baština
Svetlana Matić: „Pevam danju, pevam noću : pisma Mini Karadžić”
Lazar Mečkić: „Teodor Pavlović - život i delo”
„Miloševački bećarac”, pripredio Radovan Vlahović

Roman
Radovan Vlahović: „1934.: nastavak romana Bapa: knjiga druga”
Mladen Dražetin: „Pački Švapa”
Nina Lalić-Jankov: „Predatori: Mali priručnik za virtualne avanturice”
Mariana Kunbar: „Žena sa dušom kameleona

Prevodi sa srpskog na druge jezike (poezija i proza)
Petar II Petrović Njegoš: „Les lauriers de la montagne, (francuski) preveo dr Boris Lazić
Dobrilo Nenadić: „Dorotheus”, (nemački) preveo Johan Lavundi
Radovan Vlahović: „Der abendliche Akt im Mädchenzimmer der Lenka Dunđerski” (nemački), preveo  Johan Lavundi
Selimir Radulović: „Der Hauch des kleinen Gebets”(nemački), preveo Johan Lavundi
Dušan Vasiljev: „Rubovi sna/Muchiile viselor” (rumunski), preveo Ivo Munćan
Sofija Živković: „Trojna monarhija: izbor iz poezije” (srpski, nemački, mađarski)

Poezija
Dušan Radak: „Oduvek sam voleo vodu: Traktat o radosti”
Nataša Bundalo Mikić: „Kratki espreso sa gospodinom”
Ivana Papeš Bogosavljev: „Nebo je svuda iste boje“
Vesna Stefanović: „Tužna zabava za lakomislene”, ilustrovala Silvija Vlahović
Toni Perdić: „Vrtlar u romingu“
Mariana Kunbar: „Šaka mraka“
„Pesnička republika: Zbornik radova 2“
„VIŠEGLASJE: Zbornik odabranih pesama 8. Evropskog Fejsbuk pesničkog festivala”
Katarina Mosnak Bagljaš: „Škvrny“ (slovački), ilustrovao Miroslav Cipar
Zlatko Kraljić: „Piknik na Muri: izbor pjesama” (hrvatski)
Ljubica Verbič: „Kamenčići u mozaiku”, ilustrovala Ana Vidmar
Živica Brusin „Ulica što vodi u nebo”

Kritika, esej
Nenad Stanojević: „U ogledalu literature: eseji i kritike”
Radovan Vlahović: „Iz prve ruke: Glasna razmišljanja o knjigama: Knjiga III”
Snežana Aleksić Stanojlović: „Travke u travi / Травке во травата” (srpski-makedonski)

Proza
Slobodan Panić: „Život nema utehu”
Katia Wunderlin: „Save the last tycoon” (nemački)

Prva knjiga / Studije
Milana Poučki: „Je li Andrić nadigran?”
Srđan Grubor: „Način postojanja u ostvarenjima Ingmara Bergmana”

Prva knjiga / Književnost za decu
Milica Njari Lazić: „Sanja i Bubiška Mariška”

Književnost za decu
Jovan Veljin Mokrinski: „Goca lepotica”, ilustrovao Spasoje Kulauzov
Slobodan Suvajdžić: „Tajno ruže u mirise zašle”
„Sunčan dan: zbornik radova”

Zavičaj
Mira Rakanović: „Razotkrivena neosećanja”
Maja Kiš: „Natenane: Skice za portrete običnih dana”, ilustrovala Silvija Vlahović
Violeta Grujičić: „Rečima”, ilustrovala Silvija Vlahović
„Stojan Mesaroš: Pola veka u kulturi”
Goran Blagojević: „Ljubav je navada”
Dragica Oličkov: „U blizini izvora”
Svetlana Petrović: „Da me sete na trenutke neke”
Vesna Mijin: „Olistavanje tišine”, ilustrovala Vesna Mijin


U PRIPREMI
Troknjižje „Srbi u Banatu”
Krsto Perović: „Poruke : vežbe : poduke”
Radovan Vlahović: „Bapa” (mađarski), preveo dr Zoltan Čemere
Ivo Munćan: „Razbaštinjeni ljudi”
Simon Grabovac:„Kritičari o Bapi
Tihomir Petrović: „Pisci i dela”
Melita Perić: „U iščekivanju”
Majstor Njusi iz Banata: „Bi-seri u bla-tu”