JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Bojana Nikoletić: „Gradske priče“

Banatski kulturni centar, 2015.
100 strana, broš. povez, 13x20 cm
Ilustracije: Bojana Nikoletić

U središnjem delu knjige, koji nosi naziv Gradske priče, autorka nam otvara i slika život jedne urbane dame, sa proširenom svešću o sebi i o svetu koji je okružuje, otkriva nam život i svakodnevicu koja uvek ume da nas iznenadi lepim i naopakim licem. Bojanina junakinja, prolazeći Beogradom koji vrvi od ljudi, živi svoj spoljašnji ali i unutrašnji život u kom vodi monologe i komentariše ono što je videla i što joj se događa. Autorka nas pripovedanjem vraća u svet detinjstva i prostire pred nas slike koje se pamte i koje su bile specifične za šezdesete godine u banatskom gradu Zrenjaninu. Toplina i blagost kojom nam Bojana priča omamljuje i vodi nas da čitamo dalje i dalje. Bojanine priče su kratke i često imaju u sebi notu zaumnosti, nostalgije, apsurda i fantastike. Svaka od njih je svet za sebe, a promenom mesta, vremena, teme, kao i stilskim varijacijama u pripovedanju, one nam se nude kao povod za razmišljanje i šokiranje i prosto nas, na trenutke, drmaju i tresu i kao da nama, čitaocima, kažu: „Probudite se, život nije ono što vam serviraju na televiziji. Život je drugačiji od slike koju vam vlastodržci o njemu nude. Otvorite oči, ovo je vaše vreme, a u njemu treba samo da ste svoji i da živite ono što vi jeste!”

Gradske priče Bojane Nikoletić su nadrealna prozna ostvarenja koja nas na jedan kafkijanski način vode svetom De Kirikovskog grada u kome se slike smenjuju, gde su događanja nelogična i gde nam se čitanjem istih otvara naše nesvesno u kome, kad se zateknemo, prosto zanemimimo, što je i bio autorkin cilj.

Središnji deo knjige Bojane Nikoletić koji nosi naziv Gradske priče, po kome ova, po svemu neobična, postavangardna knjiga nosi naziv, pomera granice čitanja i pokazuje da priče pisane tehnikom iskidanog teksta, u fragmentima i sa svega nekoliko rečenica, pripovedanjem u fleš bekovima svesti, mogu biti itekako zanimljive, nesvakidašnje i da umeju držati i prikovati čitaočevu pažnju za sebe. Ove priče zaista zaslužuju pažljivo čitanje i percipiranje iz samog konteksta pročitanog, jer ako bismo pokušali da ih racionalizujemo na način kako se to čini u petparačkim romanima, desio bi se otpor, ogroman otpor u našim glavama i shvatili bismo da je to nemoguće. Dakle, evo jednog lepog primera kako u samo nekoliko priča možemo videti razliku između umetničke i trivijalne proze.

Izvod iz recenzije
Radovan Vlahović

Vladimir Bajić: „Užas koji prija“

Banatski kulturni centar, 2015.
64 strane, broš. povez, 13x20 cm
Foto-ilustracija naslovne strane: Senka Vlahović Filipov

Vladimir Bajić je pesnik žara, mladosti i nadahnuća. On nam jednako lepo i iskreno peva i u slobodnom i u vezanom stihu. Njegova poezija je satkana od vatre i ne­mira, od želje da se nađe most, koji ova poezija u neku ruku i jeste, između stvarnosti i sna, između lepog i ru­žnog, između doborog i lošeg, raja i pakla, umetnosti i ži­vota. Vladimir svoje unutrašnje bure i previranja ispi­­su­­je jezikom čistim i ekspresivnim. On ponekad la­men­tira nad naopakošću sveta u kome živimo, sveta koji ug­lavnom ne razume našu potrebu da se stopimo sa njim, ali nika­ko ne sami, već sa animom, koja je stvarna ko­li­ko je i snovi­đenje. 

Ova knjiga odiše melodičnim trubadurskim emo­ti­v­nim tonom. Ona je savremena i u trendu jednako ko­li­ko može i arhaično da zvuči. Vladimir Bajić dolazi na srp­sku književnu scenu kao jedno novoromantičarsko osve­že­­nje koje ponovo u prvi plan stavlja ljubljenu dragu, ani­­­mu, koja je zvezda vodilja, lepa i nedostižna na trenutak, ko­ja je večna i koja je „užas koji prija”.  

Izvod iz recenzije
Radovan Vlahović

Vladimir Gavrilov: „Marim ja”

Banatski kulturni centar, 2015.
48 strana, broš. povez, 13x21 cm
Foto-ilustracija naslovne strane: Dragan Belić


Već od samog naslova, autor nam idiomom Marim ja otvara asocijacije koje nam taj izraz donosi sva­kog tre­nuka kad ga čujemo. Marim ja je izraz ko­ji je odo­maćen ovde, kod nas u Banatu, i govori vi­šeznačno o onome ko ga izgovara. A upotrebljava se u mnoštvu različitih situ­acija. Kad postavimo pi­­­tanje prijatelju: Da li želiš nešto da jedeš?, on od­govori: Marim ja, a to znači i mogu i ho­­ću, ali ne moram. Sam termin nam govori o mirnoći, sta­­lo­­že­no­sti i spremnosti pesničkog subjekta da svet oko se­be gleda neostrašćeno i da, ne namećući svoju li­čnost kao centar sveta, pokaže u svakom trenutku spremnost na kompromis i na toleranciju.
Ovaj pesnički prvenac je veoma orginalan, jer se autor ne bavi poezijom na jedan učen način, njega to i ne in­teresuje. Za njega je pesma sve ono što ima ri­tma, rime i duha, onog narodnog, domaćeg, banat­skog, koji nam svima kaže: Može, a i ne mora, to jest Marim ja, ili A sada neću ni kako ja hoću.
Zavičaja ni jednog nema bez zavičajnih pesnika, a oni, kad su u dalekom svetu, najlepše iz tuge i no­stal­gije pevaju o njemu. Tako je i ovaj stihoplet pe­sama Vla­di­mira Gavrilova pod nazivom Marim ja njegov skro­mni doprinos narodnom zavičajnom pe­vanju srednjeg Ba­nata.  

Radovan Vlahović


Milka Tomić: „Nepoznati gospodin”

Banatski kulturni centar, 2015.
200 strana, broš. povez, 13x20 cm

Uprkos globalnim promenama u prirodi i me­đu ljudima, u vremenu kad sve polako i sigurno gu­bi smisao, sam ljudski život pretvara se u obični broj kojim upraljavljaju nevidljive vlade povlačeći konce kako im prema interesnim situacijama odgovara. Autorka Milka Tomić nas novim romanom Nepoznati gospodin vraća u središte ljudske zajednice, u odnos mužkarca i žene, u odnos Adama i Eve u nekom prelaznom životnom raju s početka trećeg milenijuma i pušta ih da realizujući svoje živote ostvaruju ljubav u svim njenim oblicima. Milka Tomić u romanu Nepoznati gospodin ljubav i strast ne ograničava samo na period mlado­sti, već im daje i u kasnijim životnim dobima jednaki značaj, važnost i smisao začina životu sa svešću da je sa ljubavlju život lepši i savršeniji nego obično.

Izvod iz recenzije
Radovan Vlahović

Humanitarno književno veče Radovana Vlahovića u zrenjaninskom zatvoru

 25. februara 2015. godine u Okružnom zatvoru u Zrenjaninu održano je
autorsko veče književnika Radovana Vlahovića.

Radovan Vlahović i Senka Vlahović Filipović čitali su priče i pesme iz više Vlahovićevih knjiga: Ode vek, Moj san je stvarnost, Ljubavne i OK priče, Džems Bond u kratkim pantalonama i Nenajavljeno kao smrt.

Teodora Lazić, Senka Vlahović Filipov i Radovan Vlahović.


Prema rečima Teodore Lazić, saradnika za kulturno-prosvetne aktivnosti u Okružnom zatvoru u Zrenjaninu, osuđena lica se rado odazivaju da prisustvuju ovakvim programima koje im uprava povremeno organizuje, a umetnici gostuju humanitarno. Radovan Vlahović izjavio je da je sa velikim zadovoljstvom nastupao i da mu ovo nije prvi put da predstavlja svoje knjige u zrenjaninskom zatvoru.


 Radovan Vlahović i Predrag Radaković, pesnik i čuvar u zrenjaninskom zatvoru.

ПРИГЛАШЕНИЕ ПОЭТАМ - Европейский Facebook поэтический фестивальПриглашаем поэтов из всех европейских стран принять участие в шестом Европейском Facebook поэтическом фестивале, который состоится 18 и 19 апреля 2015 года в конгресс-зале "Мастер" выставочного центра в городе Нови сад (Республика Сербия), в рамках 21-й Международной книжной выставки-ярмарки, в организации Банатского культурного центра (БКЦ) и Выставочного центра города Нови Сад.

Европейским Facebook поэтическим Фестивалем мы желаем показать поэзию, как универсальное творение человеческого духа, которое не признает границы и барьеры между поэтами, нациями, странами и языками.

Цель фестиваля позволить поэтам, которые сотрудничают на Facebook (публикуют свои стихи, читают и комментируют поэзию друг друга), встретиться и лично познакомиться на фестивале, послушать, как читают стихи другие поэты и превратить свою виртуальную коммуникацию в области литературы, в действительную. Поэты, которые не смогут присутствовать на фестивале лично, могут участвовать в работе фестиваля виртуально на Facebook, размещая свои стихи на страничке фестиваля на Facebook, которая называется: Европейский Facebook поэтический фестиваль (Evropski Fejsbuk pesnički festival).

Для регистрации участия в фестивале нужно: послать одно неопубликованное стихотворение на родном языке и личные данные (имя, фамилия, адрес, телефон) до 25 марта 2015 года на e-mail: fejsbukfestival@gmail.com (Просим уважаемых поэтов указать в заявке, будут ли они присутствовать на фестивале или же участвовать через Facebook. Порядок выступления поэтов на 18 и 19 апреля , как и точная программа фестиваля будут сообщены заблаговременно.)

Существуют первый и второй отборочный круг. Победители всех пяти предыдущих фестивалей выбирают стихотворения для второго отборочного круга (каждый член этого жюри выбирает 5 стихотворений), а жюри второго отборочного круга выбирает победителя фестиваля.

Жюри первого отборочного круга работает в составе: Бранка Корач (Голандия), Инес Перушко Риртар (Хорватия), Весна Конц Марянович, Елена Чирич (Чехия), Мая Королия, Матко Гогов ( Македония) Богданка Ракич (Германия), Группа «Поэзиране», Елена Аскарова (Россия), Менсур Чатич (Босния и Герцеговина).

Главное жюри второго отборочного круга работает в составе: Симон Грабовац (председатель), др. Зоран Джерич, Франя Петринович, Горан Ибрайтер и Радован Влахович.

Стихотворения, которые пройдут первый отборочный круг, будут опубликованы в отдельной книге, а автор лучшего стихотворения будет награждён публикацией новой поэтической книги. Стихотворения, посланные при регистрации, будут опубликованы в совместном сборнике.

Право участия в фестивале имеют все, кто пишет поэзию, без каких-либо ограничений: возрастных, половых, религиозных, национальных, профессиональных...

Для участия в пятом Европейском Facebook поэтическом фестивале в 2014 году зарегистрировалось свыше 400 поэтов из 20стран, из них около 150 поэтов участвовало в работе фестиваля лично, остальные – при помощи Facebook.

Для получения дополнительной информации Вы можете позвонить по телефону: +381 (0) 23/783-155 или задать вопрос на e-mail: fejsbukfestival@gmail.com

„Varvarogenije” Radovana Vlahovića u Beogradu

Multimedijalna promocija romana „Varvarogenije” Radovana Vlahovića 
(u izdanju Banatskog kulturnog centra) održana je 20. februara 2015. godine 
u Kulturnom centru Nea Pangea u Beogradu.


U okviru programa prikazane su video-projekcije crteža Miodraga Nadlačkog i Silvije Vlahović koji su nastali inspirisani romanom „Varvarogenije”, autor je govorio odlomke iz romana, a Senka Vlahović Filipov je čitala izvode iz tekstova o romanu Marija Tanackov, Salamona Jazbeca, Đorđa Kuburića, Perica Milutina i Nikole Kitanovića.
Moderator: Ljubica Filipović.
Foto: Branislav Filipović


VABILO ZA PESNIKE – Evropski Facebook festival poezije

Vabimo pesnike iz vseh evropskih držav na šesti EVROPSKI FACEBOOK FESTIVAL POEZIJE, ki se bo odvijal 18. in 19. aprila v Master hali Novosadskega sejma, v okviru mednarodnega Salona knjig in v organizaciji Banatskega kulturnega centra (BKC) ter Novosadskega sejma.

S tem festivalom želimo pokazati, da je poezija univerzalna stvaritev ljudskega duha, ki ne priznava mej in barier med pesniki, narodi, državami in jeziki.

Namen festivala je, da se pesniki, ki sodelujejo, tudi osebno spoznajo ter prisluhnejo drugim sodelujočim; na ta način lahko svojo virtualno komunikacijo na področju književnosti pretvorijo v stvarno, realno. Pesniki, ki ne bodo mogli prisostvovati na samem festivalu, pa imajo možnost sodelovanja preko facebooka, na naslovu: Evropski Fejsbuk pesnički festival.

Način prijave na Festival: potrebno je poslati eno, še neobjavljeno pesem na materinem jeziku ter osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon) do 25. 03. 2015. na e-mail : fejsbukfestival@gmail.com (Pesnike tudi naprošamo, da v prijavi navedejo, na kakšen način se bodo udeležili festivala - osebno ali preko facebooka. Razpored nastopajočih in sam program bo naknadno objavljen).

Ocenjevanje pesmi, ki bodo prispele na letošnji razpis, bo potekalo dvostopenjsko. Predhodni zmagovalci petih festivalov bodo izbirali pesmi, katere bodo prišle v ožji izbor (vsak član žirije na prvi stopnji izbere 5 pesmi ), žiri na drugi stopnji pa bo izbral zmagovalno pesem festivala.

Člani prvostopenjske žirije so: dr Mirjana Brković, Branka Korać (Nizozemska), Ines Peruško Rihtar (Hrvaška), Vesna Konc Marjanović, Jelena Ćirić (Češka), Maja Korolija, Mitko Gogov (Makedonija), Bogdana Rakić (Nemčija), skupina Poeziranje, Elena Askarova (Rusija) in Mensur Ćatić (BiH).

Člani drugostopenjske žirije so: Simon Grabovac (predsednik), dr Zoran Đerić, Franja Petrinović, Goran Ibrajter in Radovan Vlahović.

Pesmi, ki bodo prišle v ožji izbor, bodo objavljene v posebni knjigi, zmagovalec festivala pa bo dobil za glavno nagrado natis samostalne pesniške zbirke. Vse pesmi, ki bodo prispele na razpis, bodo objavljene v zborniku.

Pravico do udeležbe na Festivalu imajo vsi, ki pišejo pesmi brez omejitve, ne glede na starost, spol, vero, nacionalnost...

Na petem festivalu leta 2014,  je bilo prijavljenih preko 400 pesnikov iz dvajsetih držav, 150 se jih je osebno udeležilo Festivala, ostali so sodelovali preko face booka.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefon +381(0)23/783-155 ali na e-mail: fejsbukfestival@gmail.com

INVITATION FOR POETS – European Facebook Poetry Festival

Poets from all European countries are invited to participate in the fifth EUROPEAN FACEBOOK POETRY FESTIVAL which will take place on the 18th and the 19th of April 2015 in Master Hall of Novi Sad Fair, during the 21st  International Book Fair. The festival is organized by Banat's Cultural Center (BKC) and Novi Sad Fair.

EUROPEAN FACEBOOK POETRY FESTIVAL wants to prove that poetry is an universal creation of human spirit which does not recognize borders and barriers among poets, nations, countries and languages.

The aim of the festival is the gathering of the poets who cooperate on Facebook (by publishing their poems, reading and commenting on each other's poetry), and we want them  to meet, to get to know each other in person at the Festival, to hear each other reciting their verses and transform their virtual literary communication into communication in the real world. If anyone is unable to attend, they can still participate at the Festival by posting their poems on the wall of the Festival's Facebook profile: Evropski Fejsbuk pesnički festival.

How to register: Send one unpublished poem written in your native language and your personal data (name, surname, address, phone number) on the following email address: fejsbukfestival@gmail.com The deadline for submission is the 25th of March. We kindly ask the poets to state in their application whether they will be attending the festival or taking part via Facebook. The poets' participation schedule for the 18th and 19th of April  and the exact program of the Festival will be announced in due time.

Judging poems that are received at this year's competition will be conducted in two steps. The winners of the previous five festivals will select the poems that will be shortlisted (each member of the first instance jury selects 5 poems), while the second instance jury, from a short list, chooses the main winner of the festival.

Members of the first instance jury:  Branka Korać (Netherlands), Ines Peruško Rihtar (Croatia), Vesna Konc Marjanović, Jelena Ćirić (Czech Republic), Maja Korolija, Mitko Gogov (Macedonia), Bogdanka Rakić (Germany), Group Poeziranje, Elena Askarova (Russia), Mensur Ćatić (BIH).

Members of the jury of second instance: Simon Grabovac (chairman), dr Zoran Djeric, Franja Petrinović, Goran Ibrajter and Radovan Vlahović.

Poems that will be shortlisted will be printed in a special anthology. The author of the best poem will be awarded with a publication of her/his new book of poetry (not more than 48 pages). All the poems submitted for the contest will be published in the same anthology.

All the people who write poetry, regardless of their age, gender, religion, nationality or profession have the right to participate at the festival.

Approximately 400 poets  from about 20 countries applied for the fifth EUROPEAN FACEBOOK POETRY FESTIVAL  that took place at The Book Fair in NoviSad and about 150 poets made an appearance at the Festival, while others participated via Facebook.

For all information call +381 (0) 23/783 – 155, or send your questions to an email address: fejsbukfestival@gmail.com

Knjiga o dobrovoljcima u Velikom ratu u Biblioteci u Bašaidu

Predstavljanje knjige „Srpsko doborvoljačko pitanje u Velikom ratu (1914-1918)“ dr Milana Micića, objavljene u izdanju BKC-a i Izdavaštva RTS-a, održana je u 13. februara 2015. godine u Biblioteci u Bašaidu (ogranak NB „Jovan Popović” Kikinda).

O knjizi govorili autor dr Milan Micić i izdavač Radovan Vlahović.

„Bolesnička soba broj 3” Radovana Vlahovića u Mokrinu

11. februara 2015. godine u Biblioteci „Miroslav Antić” u Mokrinu (ogranak Narodne biblioteke „Jovan Popović” Kikinda) održano je predstavljanje knjige „Bolesnička soba broj 3” Radovana Vlahovića u izdanju Banatskog kulturnog centra.


U okviru programa autor je govorio stihove iz knjige, a Senka Vlahović Filipov je čitala izvode iz recenzija Radivoja Šajtinca, Milutina Ž. Pavlova, Miljurika Vukadinovića i Živice Brusina. Voditelj programa: Darinka Maljugić, knjižničar. Gošća pesnikinja: studentkinja Dragana Malenčić.Više o knjizi:

Pomeren termin Evropskog Fejsbuk pesničkog festivala


Šesti Evropski Fejsbuk pesnički festival, u organizaciji Banatskog kulturnog centra i Novosadskog sajma, će se ove godine održati u aprilu mesecu (umesto dosadašnjeg termina koji je bio kraj februara/početak marta) zbog pomeranja termina Salona knjiga Novosadskog sajma. Salon knjiga će se održati od 18. do 25. aprila 2015. godine. Tačan termin festivala će biti blagovremeno objavljen. Pripreme za ovogodišnji konkurs festivala su toku, kao i pripreme zbornika pesama pristiglih na prošlogodišnji festival, zbornika pesama koje su ušle u iži izbor i knjige prošlogodišnjih pobednika festivala Elene Askarove (Rusija) i Mensura Ćatića (BIH). 

Knjiga o dobrovoljcima u Velikom ratu predstavljena u Zrenjaninu


Predstavljanje knjige „Srpsko doborvoljačko pitanje u Velikom ratu (1914–1918)“ autora dr Milanа Micića, objavljene u izdanju BKC-a i Izdavaštva RTS-a, održano je 3. 2. 2015. godine u prepunoj Galeriji Narodnog muzeja Zrenjanina, u organizaciji ovog muzeja i Gradske narodne biblioteke „Žarko Zrenjanin“.

Promocija je održana u vreme trajanja velike izložbe „Srednji Banat u Velikom ratu“ autorke Vladislave Ignjatov. 

O knjizi su govorili: Milan Radaković, istoričar i direktor Zrenjaninske gimnazije, Miodrag Cvetić, istoričar, Radovan Vlahović, urednik i direktor BKC-a, i autor. Prisutnim su se obratili i Vladislava Ignjatov, kustos-istoričar Narodnog muzeja Zrenjanina, i Milan Bjelogrlić, direktor Biblioteke grada Zrenjanina.

U okviru programa nastupili su pevači grupe „Zvuci s kamena“ koji su izveli više kompozicija vezanih za period Velikog rata.

Autor knjige dr Milan Micić istakao je izuzetan značaj srpskih dobrovoljaca u Velikom ratu, koji su kao stanovnici stranih država, Austrougarske, Amerike i brojnih drugih zemalja sveta, nemajući obavezu da ratuju, dobrovoljno podneli veliku žrtvu za otadžbinu rizikujući sigurnost svojih porodica i lične živote. Micić je rekao da ovom knjigom želi da rasvetli i istakne nepravedno zaboravljeni značaj ovih dobrovoljaca.

Izuzetna posećenost promocije u Narodnom muzeju.

Miodrag Cvetić, Milan Radaković, Milan Micić i Radovan Vlahović.

Govori Milan Bjelogrlić, direktor Biblioteke grada Zrenjanina.

 Govori Vladislava Ignjatov, kustos-istoričar Narodnog muzeja Zrenjanina.

Grupa „Zvuci s kamena“.

  

Predstavljanje knjige „Mali prosjak” Anđelke Grujić

30. januara 2015. godine u Biblioteci u Novom Miloševu (ogranak Narodne biblioteke Novi Bečej) održano je predstavljanje knjige „Mali prosjak” Anđelke Grujić u izdanju Banatskog kulturnog centra.
U programu učestvovali: Agneš Đukičin, direktorka Narodne biblioteke Novi Bečej, Radovan Vlahović, urednik i direktor Banatskog kulturnog centra, i autorka Anđelka Grujić. Prisutne je pozdravila Aleksandra Đuričin, predsednica Mesne zajednice Novo Miloševo.


Štampanje knjige podržala je Mesna zajednica Novo Miloševo.

 

Više o knjizi: