JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

BANATSKI KULTURNI CENTAR NA SAJMU KNJIGA U BEOGRADU 2015.


Banatski kulturni centar (BKC), kao jedan od izlagača na predstojećem jubilarnom 60. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga (25. 10. do 1. 11. 2015), predstaviće svoju produkciju od 50 novih naslova autora iz Srbije i brojnih evropskih zemalja.
Gosti na štandu i u okviru promocija BKC-a biće njegovi autori knjiga, objavljenih u proteklih godinu dana. Autori dolaze iz Švajcarske, Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Nemačke i iz više mesta Srbije (Novi Sad, Beograd, Subotica, Novi Bečej, Kikinda, Kuršumlija, Baranda, Šurjan, Novo Miloševo, Mokrin...). Na štandu će se, takođe, naći nova izdanja ostalih autora BKC-a iz Makedonije, Rusije, BiH, Austrije i Srbije.
Izdavačka produkcija BKC-a karakteristična je po objavljivanju savremene poezije i proze, prevodilaštvu sa srpskog na strane jezike i obratno, objavljivanju prvih knjiga mladih autora, objavljivanju monografija i naučnih studija, i negovanju zavičajne tradicije i stvaralaštva...  Rad BKC-a odlikuje delovanje sa lokalnog nivoa na globalni kroz umetnost i književnost, kao i negovanje tradicije i koncepta istorijskog multikulturalnog Banata. 
Štand BKC-a nalaziće se u prizemlju Hale 4 Beogradskog sajma. Nova izdanja knjiga biće promovisana u sali „Borislav Pekić“ (Hala 1A) 28. i 30. 10. od 20 časova.PROMOCIJE NOVIH IZDANJA NA SAJMU KNJIGA


Sreda, 28. 10, 20-21 h, sala „Borislav Pekić” - Hala 1A
Promocija autora Banatskog kulturnog centra:
Radovan Vlahović, Katia Vunderlin, Ivana Miljak, Nataša Mikić, Zoran Tornjanski, Đoko Stojičić, Senka Vlahović Filipov, Tatjana Vujić, Nikola Kitanović, Marija Tanackov

Petak, 30. 10, 20-21 h, sala „Borislav Pekić” - Hala 1A
Promocija autora Banatskog kulturnog centra:
Bogdanka Rakić, Ivana Papeš Bogosavljev, Milorad Kuljić, Zorica Tijanić, Bojana Nikoletić, Vesna Paunović Đukić, Nada Kljajić, Dragica Oličkov, Majstor Njusi iz Banata, Vladimir Bajić

Od 26 10. do 1. 11, 18-20 h, na štandu Banatskog kulturnog centra
Književnik Radovan Vlahović potpisuje knjige na štandu.

IZDANJA OBJAVLJENA IZMEĐU SAJMOVA 2014. I 2015. GODINE


Proza
Radovan Vlahović „Banatske pripòvētke”
Katia VunderlinBeli klavir i mlinareva kći, prevod na srpski Marija Ančić
Dragan Pop Dragan „Moglo je i gore : Ultrakratke priče
Živica Brusin „Dnevnik kapetana Tamiške podmornice”
Milorad Kuljić Pleurat: Roman o staroslovenskom vremenu
Zorica Tijanić „Putovanje kroz san Ksenije Lovrić”
Bojana Nikoletić „Gradske priče”

Poezija
Nikola Kitanović Al-Gebra
Bogdanka Rakić „Pažnja: talas sna
Mensur Ćatić „Podnevni mjesec”
Savo Kostadinovski Poezija o poeziji, prevod sa makedonskog Dragica Šreder
 „Višeglasje: zbornik odabranih pesama 5. Evropskog Fejsbuk pesničkog festivala”
 „Evropski fejsbuk pesnički festival: zbornik radova 5

Prva knjiga
Jelena Blanuša „Pseudoton”, 2. izdanje
Nataša Mikić Ginevrin šapat
Ivana Miljak Boško Tokin: Veliki planovi (proze)
Zoran Tornjanski Zemlja u kojoj teče med i mleko
Vladimir Bajić Užas koji prija

Istorija
Dr Milan MicićSrpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu (1914–1918)
Dr Milan MicićKolonija u Banatskom Novom Selu (1921–1941)
Mr Zoltan Čemere (CSÖMÖRE, Zoltán), „Banatska Topola / Töröktopolya”

Studije
Marija Tanackov „Varvarogenije među nama: Neki aspekti intertekstualnih okvira Varvarogenija Radovana Vlahovića”
Senka Vlahović Filipov Video-ilustracija knjige: Novi pogled na ilustraciju i kreiranje imidža knjige
Dijana Subotički Miletić Kultura i etika u medijima 2014
Dr Mladen Dražetin „Večna umetnost igre : Filozofija novog razvoja”

Na stranim jezicima
Elena Askarova „Я не сон/Ja nisam san”, prevod sa ruskog Tatjana Vujić
Zlatko Kraljić Globalizacija-penetracija, na slovenačkom
Zlatko Kraljić Kralji smetišč, na slovenačkom
Katia Wunderlin Das weisse Klavier und des Mullers Tochter, na nemačkom
Radovan Vlahović „Nenajavljeno kot smrt, prevod na slovenački Gabrijela Bešlin

Publicistika
Branislav Gulan „Sudbina oduzete imovine: restitucija, crkvena imovina, zadružna imovina

Baština
Konstantin Pejičić Žitije Teodora Pavlovića (fototipsko izdanje)
Dušan Dejanac Teodor Pavlović: Čovek velikog duha i uma
Dragan Rauški „Prilozi za monografiju Novog Miloševa: Knjiga 6.
Аnita Bojić Perkin „Vraćajući se prošlosti upoznajemo sami sebe : Izbor radova iz oblasti pedagogije objavljenih u Letopisu Matice srpske u 19. veku”

Za decu
Đoko Stojičić Sunčana strana sveta
Bojana Nikoletić „Minti, Nolo i ostali
Ivana Papeš Bogosavljev „Mama, slušaj! : razgovori sa Lanom”

Zavičaj
Nada Kljajić „Dok me ima”
Vesna Paunović Đukić Divlja trešnja
Jovan Veljin „Srpsko-ruski rulet: Aforizmi
Vera Budić Bešlin „Ni na nebu ni na zemlji”
Dragica Oličkov „Rođeni moji”
Vladimir Gavrilov Marim ja
Predrag Sukur „Svetle strane života”
Majstor Njusi iz Banata Kuče oma da mi vratiš! : Brezobrazne pesme
Milka Tomić Desila se ljubav
Milka Tomić „Nepoznati gospodin”
Milka Tomić „Dobro jutro, draga”, 2. izdanje
Milka Tomić Nikad nije kasno, 2. izdanje

U pripremi
Mirjana Brković Paštrovski album
Zoltan Čemere (CSÖMÖRE, Zoltán), „Banatska Topola / Töröktopolya”, 2. izdanje
Goran Ibrajter Gedichte de Lazarus, prevod na nemački Johann Lavundi
Slaviša Krstić Nadrealni foto-album
Gordana Maletić Danica Bandić: Puna kola priča
Marko Milošev Velika Kikinda od 1918. do 1929.
Miodrag Nadlački Od uzdaha do izdaha: Crteži
Viktor Škorić Dušan Vasiljev: eseji
Radovan Vlahović „Večernji akt u devojačkoj sobi Lenke Dunđerski, 2. izdanje
Radovan Vlahović Iz prve ruke: Glasna razmišljanja o knjigama br. 2
Radovan Vlahović Miloševački bećarac

Danica Petrović Raspakovani snovi

Savo Kostadinovski: „Poezija o poeziji” (Prevod sa ma­ke­donskog Dragica Šreder)

Edicija POEZIJA
64 str, broš povez, 13x20cm, 2015 god.
Cena: 200 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Savo Kostadinovski je makedonsko-nemački dvo­domni pesnik koji se knjigom „Poezija o poeziji” po prvi put javlja na srpskom jeziku u prevodu Dra­gice Šreder, dok je ova knjiga ranije objavljena na nemačkom, makedonskom i rumunskom jeziku. I već od prvog čitanja, vidim da će njegova knjiga, koja je i svojevrsni pesnički kredo, naići na poziti­vne reakcije kako kod srpske čitalačke publike tako i kod književne kritike. Blizak evropskom duhu savremene pozije, a opet duboko vezan za poetičke tradicije svoga naroda, Savo nam u ovoj nevelikoj knjizi, koja može biti i pesnički i poetiči ma­nifest ili pak jedan estetitčki omaž poeziji, nu­di vlastite spoznaje o duhu i biću poezije koja je za njega mnogo više od svake druge vrste umetnosti.

Radovan Vlahović, književnik

Nikola Kitanović: „Al-Gebra”

Edicija POEZIJA
80 str, broš povez, 14x21cm, 2015. god.
Cena: 400 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Već sam naslov, „Al-Gebra“, otkriva nam jednu od svojih osnovnih namera: na arapskom je­ziku al-gebr znači sastavljanje razdvojenih de­lova, uz­glo­bljavanje polomljenih čestica, sjedinjavanje, uspo­stavljanje ravnoteže, itd. Algebra kao važna matema­tička disciplina koja istražuje odnose i svojstva brojeva jeste u nekom višem, poetskom smislu potraga za skladom, povezanošću i mudrošću. Otuda u podnaslovu zbirke stoji „Ucelivanje krhotina“ – etimologija reči ucelivanje ide do pojmova celine i celosti, ali i do reči celov, odnosno poljubac, i celivati, odnosno ljubiti, pa bi ucelivanje mo­glo značiti i utiskivanje poljupca. Mogli bismo reći i ova­ko: razlomljeni delovi nekada jedinstvene celine po­ku­šavaju opet uspostaviti jedinstvo kroz traženje ljubavi i zajedništva. 
Opet malo matematike: ova zbirka sadrži pet krugo­va od kojih svaki sadrži deset pesama, a svaka od njih sad­rži po deset stihova – prostom računicom dolazimo do ci­fre od petsto stihova. Svaki stih u ovoj knjizi može sta­jati kao zaseban iskaz, izdvojen iz celine, ali se lako mo­že kombinovati sa bilo kojim drugim stihom i tako sva­ki put činiti novu, često neobičnu, ali ipak smislenu celi­nu sa iskazima koji mu prethode i koji slede posle njega. Sve vreme Kitanović radi upravo to: ponavlja određene stihove kroz pesme i krugove, ali menja njihovo mesto i kontekst, a samim tim i njihovo pojedinačno značenje, ali i značenje cele pesme. Ova kombinatorička igra ne po­staje uzaludna i dosadna pre svega zbog izuzetnog zna­čenj­skog potencijala gotovo svakog stiha-iskaza. Auto­ro­vi stihovi predstavljaju kompresiju životne energije, isku­stva i mudrosti – izdvojeni iz pesme, oni funkcionišu kao mudre izreke, odnosno sentence. Sastavljajući pe­sme od niza sentenci, pesnik ne uspostavlja samo puki spi­sak ži­votnih mudrosti, već on pokušava da uspostavi neki smislen dijalog između mnogobrojnih iskustava i viđenja stvarnosti, takav dijalog koji bi oformio toliko žuđenu celinu i jedinstvo. 

Bojan Samson


Ova knjiga otvara čudesnu igru gde čitaočevo ja po­staje pesnički subjekt koji sav vrca od suprotnosti, di­gresija i stihovi postaju pomoćna sredstva da se dođe do neke subjektivne istine pred kojom se može odahnu­ti i koja znači smiraj i počinak umorne i opustošene be­smi­slom duše.
Ove pesme imaju mantrički karakter ponavljanja odre­đenih stihova što ostavlja utisak kontekstualnog ri­­­tma u kojima se smenjuju osmerac i heksametar, što nas opet navodi da počnemo versifikacijski misliti, a tako­­đe, očekuje i dobro potkovanog i učenog čitaoca. Ali to je samo kad poželimo da sledimo formulu iz na­slo­va koji glasi „Al-Gebra”, ali ako pratimo emociju i unu­tra­šnji doživljaj koji nam pesme proizvode, u našem ira­cionalnom biću osetićemo ono čudesno i katarzično ushi­ćenje koje nam govori da uprkos svemu strašnom što nam ovaj bezumni svet nudi, mi imamo u sebi onu spasonosnu mantru koja nam čaroliju življenja i čitanja čini, ne samo podnošljivom, već i radosnom. 


Radovan Vlahović

Vesna Paunović Đukić: „Divlja trešnja”

Edicija ZAVIČAJ
116 str, broš povez, 13x20cm, 2015 god.
Cena: 400 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Vesna Paunović Đukić je pesnik koji spaja ekspresiju i elegiju. Zadivljenost i zaljubljenost u sam život i njegovu neponovljivost, a ujedno i prefi­njeni osećaj za nje­govu tragiku. Njena poezija je lična, ali sa stalnom svešću i osećanjem za kole­kti­vitet, kako onaj stvarni tako onaj mitski i onaj nesvesni arhe­tipski, koji nas uzdi­že u verujuća bića što pulsiraju du­hovnost kao ve­čnu težnju pojedinca za oboženjem. Pe­snički su­bjekt u poeziji koju iščitavamo u knjizi „Di­vlja trešnja” ima svest o kosmičkoj usamljenosti pojedinca, o njegovoj nepono­vljivosti, ali i stalnoj težnji da se bu­de svoj u svim svojim čudima, nečudima, uspesima, ne­uspesima, lepo­ta­­ma i mukama, doslednostima i nedo­slednostima, u svoj svojoj hirovitosti koja se preliva u mnoštvu boja i u ša­renilu zvukova i mirisa koji spojeni u jednu subje­ktivnost, u jedan pesnički kontrapunkt, čine pesničkog subjekta pripovedačem i filozofom koji sa svakom novom pesmom, sentencom ili pak pričom pokušava sebe i svet oko sebe da iznova definiše. 


Radovan Vlahović, književnik

Majstor Njusi iz Banata: „Kuče oma da mi vratiš! : Brezobrazne pesme”

Edicija ZAVIČAJ
100 str, broš povez, 13x20cm, 2015 god, cena: 300 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Ovo je, po meni, prava narodna poezija sa puno duha, hu­mora, sa ujednačenim pesničkim ritmom, koji je obično šesterac ili osmerac, sa rimom koja daje melodiju i pevljivost pesama, ali ujedno i sa sklonošću da se jezik do­maći „sa sokaka” i iz „majstorskih bećarskih divana” pre­nese u pesmu. Čitajući njegove pesme, obično se sećamo „Crvenog bana” Vuka Stefanovića Karadžića, po­tom Bukovskog ili pak Marka Vidojkovića. Ova po­ezija ima u sebi onu dozu jetkog humora koji je tako ka­rakterističan za našeg banatskog čoveka, koji često neće ni kako sam hoće, ali je i prepuna zgoda i nezgoda ko­je nam pesnik pevajući, u ritmu banatskog kola, otkriva bivajući jednako optimističan i kad je najstrašnije i kad je najcrnje. Sklonost ka ironiji i samoironiji, odsustvo pa­tetike i čistota pesnikove veoma složene emocije, či­ne ga zanimljivijim i boljim od mnoštva pesnika koji pe­vaju ređajući jednu za drugom ocvale i prepoznatljive pe­sničke slike i obrasce.

Radovan Vlahović, književnik


Nataša Bundalo Mikić: „Ginevrin šapat”

Edicija Prva knjiga
72 strane, broš. povez, 13x20 cm, 2014. god, cena: 300 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Natašina poezija je poezija lirske duše koja ne može da se otrgne epskom pripadanju, vaspitanju, epskoj svakodnevnici. Pesnikinja kroz traženje, kroz šapat želi da pronađe sve ono što joj duša ište, a što nedostaje svetu u kome živi i koji je okružuje. Sve to je pokušala da smesti u pet ciklusa pesama, koji ne peva lirski subjekat već šapuće Ginevra. Poistovećivanjem sa jednom od najuzbudljivijih ljubavnih priča, možemo razgrnuti tanani, a opet težak i birani tkan čarobni ćilim poezije i krenuti u avanturu pesnikinje ravnice i traženja.


Ivana Stojić

Marija Tanackov: „VARVAROGENIJE MEĐU NAMA: Neki aspekti intertekstualnih okvira Varvarogenija Radovana Vlahovića”

Edicija STUDIJE
128 str, broš povez, 14x21cm, 2015. god.
Cena: 500 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


Stara je istina da je vreme najbolji sudija. Upravo to pokazu­je i studija Marije Tanackov o romanu „Varvarogenije” Radovana Vla­hovića, čije je bogato i slojevito delo u poslednjih nekoliko godina postalo predmet intenzivne kritičke pažnje i analize. Pristupajući Vlahovićevom romanu sa raznih aspekata (mitološkog, egzistencija­lnog, intertekstualnog, poetičkog, žanrovskog, stilskog), autorka pravi zanimljiva poređenja razne vrste (civilizacijski i društveno-istorijski tokovi), pri čemu dolazi do prihvatljivih saznanja i otkrića vezanih za uži i širi kontekst.
Ukazivanje na prožimanje tradicije i (novo)zenitističkih ideja, kao i čitav niz drugih stvaralačkih tendencija, otkrivaju zapravo da se radi o svojevrsnom „postavljanju novih granica jezika i žanra”, koje doprinose složenoj klasifikaciji i tipološkom definisanju samog dela. 

Dr Milutin Đuričković

U ovoj studiji je Marija Tanackov promišljala niz književnih pojava pojmovima filozofskog diskursa. Posmatrano u svetlosti njenog promišljanja, Vlahovićevo delo je zaodenuto ruhom novog smisla još uvek neprikazanog. Zato je ova studija od velikog značaja naročito za buduće izučavoce Vlahovićevog dela. Lucidnost ove studije je sa­držana u pružanju niza asocijacijativnih mogućnosti za interpretaci­ju Vlahovićevih romana, kao što predstavlja i mogućnost provere samih rezultata do kojih je autorka došla. Dosledna sve vreme svojim akribičnim težnjama, Tanackova sa istovetnim pretenzijama, pa i rezultatima, pristupa kad proučava Vlahovićev odnos prema mitu. 
Ovu studiju najpreciznije možemo oceniti kao koncept koji svojom sadržinom, akribičnošću i pristupom teži jednom monografskom opisu. U tom smislu, ne bi nas uopšte iznenadilo da iz pera ove autorke, koja je, po svemu sudeći, veliki poklonik, kako zenitizma Ljubomira Micića, tako i dela Radovana Vlahovića, iz njenog pera iza­đe jedna obimna monografija o zenitizmu i neozenitizmu u srpskoj književnosti. 

Dr Predrag Jašović


Milorad Kuljić: „PLEURAT: Roman o staroslovenskom vremenu”

Edicija ROMAN
360 strana, broš. povez, 14x21cm, 2015. god.
Cena: 600 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

NEMA NA STANJU

Roman „Pleurat” je svojevrsni rečnik i učilo, kroz romanesknu priču, o verovanjima naših predaka, koji su se ukotvili na prostorima Balkana, tražeći svakodne­vni smisao postojanja kroz rađanje, življenje, delanje i odbranu teritorije, identiteta i prava na autentičnost.
Za sve one koji hoće da znaju više, da prodru dublje u suštinu našeg naciona, a da se ne bave suvim, etnološkim, antropološkim i arheološkim činjenicama, preporuču­jem da se ukrcaju na ovaj umetnički dobro sagrađen brod-ro­man i da se otisnu na pučinu gde će spoznati koliko je na­šim precima trebalo običnog mitološkog znanja kako bi savladali nepoznanice koje im je priroda u svome obilju darivala.

Radovan Vlahović, književnik

Zoran Tornjanski: „Zemlja u kojoj teče med i mleko”

Edicija Prva knjiga
90 strana, broš. povez, 13x21 cm, 2015. god, cena: 400 din
Cena: 400 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Ova knjiga objavljena je na osnovu Konkursa za objavljivanje prvih knjiga mladih autora do 30 godina sa teritorije Opštine Kikinda i iz dijaspore. Konkurs su raspisali Opština Kikinda i Banatski kulturni centar u 2015. godini.

Zoran Tornjanski nam je otvorio vrata ka odgovorima na pitanja koja donekle nosimo u svom biću i koja tokom naših života često postavljamo sebi i ljudima koje srećemo na našem putu. Svojom knjigom želi da nas na trenutak podseti i opomene da nada postoji, da je svetlost na dohvat ruke i da nikada na svom životnom putu, i kada zastanemo zbog različi­tih prepreka, ne smemo odustati. Ako se to i dogodi, da verujemo da nas negde sigurno čeka samo na­ša Obećana zemlja, u kojoj teče med i mleko... i da je tamo, za nas, samo naša sreća.


Nataša Bundalo Mikić

Boško Tokin „Veliki planovi (proze)” (Priredila i pogovor napisala Ivana Miljak)

Edicija PRVA KNJIGA
112 strana, broš. povez, 14x21 cm, 2015. god. 
Cena: 500 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


Ova knjiga objavljena je na osnovu Konkursa za objavljivanje prvih knjiga mladih autora do 30 godina sa teritorije Opštine Kikinda i iz dijaspore. Konkurs su raspisali Opština Kikinda i Banatski kulturni centar u 2015. godini.

Proza Boška Tokina formalno i sadržinski obuhvata veliki opseg: neka njegova dela spadaju u pionirska ostvarenja kinematografskog pisanja; druga sadrže naboj karakterističan za dramsku radnju; a neka dela (kao „Alaska: dijalog, film i pesma“) tipičan su produkt avangardnog, tačnije manifestnog karaktera. U svima se prepoznaje talenat i ideja koji stvaraju svet proznog dela. Dobar priređivač zna kako da organizuje izbor priča ili pesama; kod Boška Tokina hronološki sistem pokazao se najboljim ne samo zato što oslikava stvaralačku amplitudu pisca, već i zato što su u toj kretnji od avangardnog preko modernističkog ocrtani obrisi naše međuratne književnosti. Šetnja kojoj čitalac svedoči više je od jednog letimičnog prelaska preko nekoliko zaboravljenih priča: ona je hod po svetu Tokinovih terazija, vitmenovskih zanosa, protopostmodernističkih igrarija (u priči „Predskazanje iz 1848. godine“ Tokinovom junaku će gatara predskazati biografske podatke njegovog stvaraoca, što je u stvari postmodernistički obrt), zenitističkih konstrukcija i, onoga što je najuputnije u samom naslovu – velikih planova.

Viktor Škorić