JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Julijana Milutinović: „Milina bojanka”

 

Edicija: KNJIŽEVNOST ZA DECU
28 str, klam. povez, 21 x 29 cm, 2023. god.
ISBN 978-86-6029-598-1

Cena: 200 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:
069/783-155

Urednik
Radovan Vlahović

 Tekst i ilustracije
Julijana Milutinović

***

 Posvećeno Mili Vlahović (4 god)

***

 Srca su važna.
Ona uvek rade.
Srca razgovaraju.
I tu se sve razume.
Tako nastaje ljubav.
Neki ljudi viču na druge.
Ne znaju gde im je srce.
Njima baš treba ljubavi. 

Julijana Milutinović

Srđan Grubor: „Ovaploćenje u knjigama: Teološki osvrt na dela Radovana Vlahovića“

Edicija: OGLEDI
160 str, broš. povez, 12 x 19 cm, 2023. god.
ISBN 978-86-6029-586-8

Cena: 1000 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:
069/783-155

Hvale je vredan trud autora ove knjige da delu Ra­dovana Vlahovića ovako pristupi i da u prvi plan iz­vuče ono najesencijalnije, a to je ovaploćenje, to jest pri­­sustvo Boga kroz potvrđivanje Hrista u sebi. Svoje uvi­­de definisao je naslovom „Radovanozofija“ (što bi bio pandan implicitnoj poetici), te podelom na rani i pozniji period u njegovom stvaranju, koje je karakteri­sa­lo buntovništvo iskazano u prihvatanju zenitizma i nihilizma, odnosno, sugerisanje njegove pobune protiv života i potrebe da se svet razume i prihvati. Svet ko­ji je umesto Boga na presto stavio čoveka. No, dominantna je ipak svest o tome da je ži­vot velika vrednost i da biti kroz stvaranje, znači sapostojati sa božanskim, pri­premati se za večnost:

Pretvoren u urlik radosti za beskonačnim ovaplo­ćujem se u knjigama.
(„Jutarnji“, Dobro jutro svete, 17)

Mr Milica Jeftimijević Lilić

Čovjek živi i oduhovljuje prirodu stvaralačkom slobodom. Dostojevski bi rekao: svi su krivi za sve. Najviše je odgovoran čovjek a najmanje kamen. Me­đu­tim, koliko smo spremni ponijeti odgovornosti i te­žine onog ugaonog kamena na koji se vraća Vlaho­­vić, a za njim Grubor? Može li literatura donijeti pre­umljenje? Ostavićemo, ipak, otvoreno pitanje može li nas umje­­t­nost ovaplotiti... Pitajte Srđana Grubra. Pi­­tajte Radovana Vlaho­vića. Zapitajte i sebe.

Aleksandra Marilović

Gojko Đogo: „Vunena vremena”

 
Edicija: POEZIJA
148 str, tvrdi povez, 12 x 19 cm, 2022. god.
ISBN 978-86-6029-594-3

Cena: 1000 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:
069/783-155

Gramata Pesničke republike za 2021. godinu, na osnovu konkursa Propuštena prilika – za najbolju nenagrađenu knjigu objavljenu u poslednjih pola veka, pripala je Gojku Đogu za knjigu Vunena vremena (Prosveta, Beograd, 1981). Ovo izdanje knjige objavljeno je kao nagrada autoru povodom dodeljivanja Gramate.

Knjiga Vunena vremena jeste knjiga po­tres. Ona je bila i ostala kultna Đogova knji­ga, ali ne­do­voljno i suviše jednostra­no pročitana u jednom zagađenom kontekstu, pod pritiskom sudskog pro­cesa i lavinom po­litičkih diskvalifikacija. Ovom knjigom započela je „vunena fa­za“ Đogovoga pjevanja. Nastavila se knjigama Crno runo i Klup­ko. Malo je koja pjesnička knji­ga tako protresla Jugoslaviju kao ova. Te­ško da je neko tako platio svoju poezi­ju – političkim diskvalifikacija­ma, sud­skim procesom, nevjerovatnim pritisci­ma na li­čnost i porodicu, zatvorom, svakovrsnim po­ni­ženjima – a da je ostao pribran, hrabar, vje­ran sebi, svojoj pjesničkoj riječi i svom sistemu knji­ževnosti; da se odlično držao braneći sebe i svoj pjesnički svijet. Đogo­va poezija ima ne­što što nema niko drugi, i to upravo Vunena vre­mena i Crno runo. Za­to zaslužuje posebnu pa­žnju i poštovanje, ne samo moralno, već i estet­sko prizna­nje. Barem naše. On je jedini Crni argo­­naut srpskog pjesništva. On ima i imaće svoje mje­sto u istoriji toga pjesništva.

Jovan Delić

Dunja Brkin Trifunović: „Metalingvi­sti­­čka svest kod dece predškolskog uzrasta“

 

Edicija: PRVA KNJIGA / STUDIJE
92 str, broš. povez, 13 x 21 cm, 2022. god.
ISBN 978-86-6029-589-9

Cena: 600 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:
069/783-155

Ova knjiga objavljena je na osnovu konkursa za objavljivanje pr­vih knjiga mladih autora koji su raspisali Banatski kulturni centar Novo Miloševo i Grad Kikinda za 2022. godinu. 

Deca – govornici srpskog jezika ovladavaju me­ta­ling­vističkim sposobnostima najčešće u veoma kom­pleksnoj jezičkoj okolini koju odlikuju dijale­kti, različiti jezički kodovi i idiomi. To se pose­bno ogleda u multinacionalnoj i multikulturalnoj sre­dini kakva je Vojvodina. Današnje generacije us­va­jaju govor i opismenjavaju se okruženi pametnim telefonima, tabletima i socijalnim mrežama, čiji se uticaj kod skoro svih stručnjaka iz oblasti prou­ča­vanja jezika, govora i komunikacije karakteriše kao loš. U knjizi je prikazano ispitivanje meta­ling­vističke svesti dece predškolskog uzrasta i imalo je za cilj da se dobije uvid u metalingvističku svest dece koja pohađaju pripremnu grupu vrtića. 

* * *

Po izvršenom pregledu rukopisa „Metalingvi­sti­­čka svest kod dece predškolskog uzrasta“ au­tor­ke Dunje Brkin Trifunović, smatram da će ovo sve­­­obuhvatno istraživanje biti od velike koristi svim  stručnjacima iz oblasti logopedije, ali i stru­čnja­cima i naučnicima iz oblasti lingivstike i psi­ho­lingivstike, a posebno na korist svima onima koji se bave obrazovnim aspektima dece pred polazak u ško­­­lu.  Reč je o sveobuhvatnom radu kakvog trenutno nema, pa  će  njegovo  objavljivanje omogućiti značajan  napredak  na  polju ispitivanja, testiranja i tretma­na po­­­re­me­ćaja metalingivstičke svesnosti. 

Prof. dr Neda Milošević
Iz recenzije

Veselin Mandarin: „Večnost je kriva”

Edicija: PRVA KNJIGA / POEZIJA
64 str, broš. povez, 13 x 21 cm, 2023. god.
ISBN 978-86-6029-596-7

Cena: 500 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:
069/783-155

Mladi autor Mandarin u prvoj zbirci pesama nastupa hrabro, iz pozicije onoga ko tek odmerava svoj korak u predstavljanju poezije svetu. Zbirka Ve­čnost je kriva je autobiografska, lična, intimna, foku­sirana na samog lirskog subjekta, njegove preoku­­pacije i iskustva koja u sebi nosi. U tom postupku ogleda se smelost da se pred svet, takav kakav jeste danas, postavi svet ličnog, koji ima sasvim drugačije kodove vrednovanja u sebi. Istovremeno, na taj način uspostavlja se i pozadinska dijaloška ravan pesnika i stvarnosti koja ga okružuje i istovremeno kontrastno određuje u postojanju.

Andrea Beata Bicok

Zdravko Borojević: „Nenapisano pismo”

 

Edicija: ZAVIČAJ
104 str, broš. povez, 13 x 21 cm, 2023. god.
ISBN 978-86-6029-595-0

Cena: 600 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:
069/783-155

Kako je Branko Ćopić rekao, čovek ima pravo da piše o zavičaju tek kada ga napusti sa time se srećemo i u ovoj poeziji. Autor je svojim pesmama uspeo da napravi sponu između Banije i Vojvodine u kojoj je kasnije pronašao svoj dom, gde i danas živi. U njima se prepliću ijekavica i ekavica, Mečenčani i Sombor, uspomene i sećanja a sve je to prožeto najvažnijim motivom u autorovoj poeziji kome se uvek vraća a to je ljubav. Mahom su pesme sve posvećene ženi.

Čitajući ovu knjigu ostaćemo u tišini zamišljeni i setni kao kada saznamo da je neko napustio svoje utočište, kada je pošao nekim lutanjima samo njemu znanim. Jedina svetlost na kraju tog lutanja tunelom (svevremenom nostalgijom za prošlim) kojim prolazi, je ljubav koja tu tugu leči, kako nam pesnik sam kazuje pesmom Svjetlost se javlja:

Svjetlost se javlja u nama
u zemlji, u slobodi,
iskrsne tračak po tračak.
Svjetlost se javlja...


Nataša Bundalo Mikić

Banatski kulturni centar na Sajmu knjiga u Novom Sadu 7–13. marta

Banatski kulturni centar biće jedan od izlagača na predstojećem na Sajmu knjiga u Novom Sadu u periodu od 7. do 13. marta 2023. godine gde će izložiti oko 50 novih naslova objavljenih u periodu između dva sajma i organizovati više promocija. 

BKC će svoja izdanja izložiti na sopstevnom štandu u Hali „Master“ Novosadskog sajma a deo novih naslova će predstvaiti u okviru tri promocije 7. i 12. marta na centralnoj bini Hale „Master“ i na štandu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.   


Iz najnovije produkcije izdvajamo  

Izdanja BKC-a između dva sajma objavljena su u edicijama Izabrana zenitistička dela, Roman, Poezija, Proza, Eseji, Kritike, Ogledi, Istorija/Kolonistička naselja, Prva knjiga, Prevodi, Književnost za decu... 

Iz protekle produkcije posebno se izdvaja kapitalni projekat realizovan u saizdanju sa Kulturnim centrom Vojvodine „Miloš Crnjanski” a uz podršku Pokrajinske vlade Vojvodine – „Izabrana zenitistička dela” (1. kolo u 8 tomova). Ediciju potpisuju – za izdavače: Radovan Vlahović i Nenad Šaponja; uredništvo: Miloš Jocić, Simon Grabovac, Radovan Vlahović; izdavački savet: Gojko Tešić, Sava Damjanov, Milan Micić; priredili: Miloš Jocić, Radovan Vlahović, Senka Vlahović; saradnici: Andrea Beata Bicok, Dragana Bošković, Maša Vujnović, Zoran Đerić, Mladen Đuričić, Vasilije Milnović, Vladimir Petrović, Milana Poučki, Snežana Savkić, Nenad Stanojević, Nina Stokić, Viktor Škorić. 

BKC je između dva sajma kao izdavač realizovao više konkursa za nagrade koje podrazumevaju objavljivanje knjige:

- Gramata Pesničke republike je nagrada za koju je Gojku Đogu objavljeno novo izdanje kultne knjige „Vunena vremena“ sa iscrpnim predgovorom Jovana Delića, a u pripemi je i knjiga novog dobitnika Gramate Predraga Markovića: „L'imun isceđen“;

- Nagrada „Bogdan Čiplić” za najbolji prozni rukopis (čiji je pobednik  Aleksandar Arsenijević kome je objavljena knjiga „Fosforescencije”); i

- Nagrada Konkursa „Prva knjiga” u saradnji sa Gradom Kikinda  gde su objavljene knjige mladih autora do 35 godina: „Bezbojni plamen“ Milivoja Popova, „Metalingvistička svest kod dece predškolskog uzrasta“ Dunje Brkin Trifunović i „Šljakeraj“ Svetlane Savić. 

Posebno se izdvajaju dva „Novozenitistička triptiha” Radovana Vlahovića – tri romana („Noćni razgovori sa sestrom”, „Dnevnik virtuelnog zavodnika“ „Gospodin Snevalo“) i tri knjige poezije („Šta traži Beket u mom krevetu?“, „Soba što noću svetli“, „Ja ću se vratiti“). 

U ediciji Kolonistička naselja objavljeno je tri knjige autora i urednika dr Milana Micića: „Kolonistička naselja (1920–1941): Bačka, Banat: knjiga druga“, „Aleksandrovački letopis: zbornik radova: knjiga druga“, „Stepčanske sveske: Knjiga 1.”, zbornik radova. 

Izdvajaju se i knjige autora: Simon Grabovac Magična petlja 2, Nikole Kitanovića „Bože, u pticu me pretvori”, Tihomira PetrovićaAntologija Tito, Srđana Grubora „Ovaploćenje u knjigama: Teološki osvrt na književno delo Radovana Vlahovića”, Davida Kecmana Dake „Zapisi iz zaumlja”. 

Kad su u pitanju prevodi na strane jezike izdvajamo knjige „Nesanica“ Rišarda Vasilevskog (prevod sa poljskog Olga Lalić Krovicka), „Tren“ Marine Cvetajeva (dvojezično rusko-srpski, prepev Violeta Bjelogrlić), „Sto pesnika Irske“ (izbor i prepev Andrija Ušjak). Na hrvatskom jeziku objavljena je knjiga Branke Begovac: „Intermedijarni prostor žene“. 

Dva nova naslova u izdanju BKC-a ponelo su sledeće nagrade: Nagrada Društva književnika Vojvodine za Knjigu godine za roman Radovana Vlahovića „Noćni razgovori sa sestrom” i „Pečat varoši sremskokarlovačke” za knjigu pesama Perice Markova „Ognjište”. 

Prošle godine BKC dobio je prestižno Pokrajinsko priznanje „Ferenc Feher” za izuzetan doprinos razvoju kulture, dok je osnivač BKC Radovan Vlahović dobio Zlatnu medalju za zasluge Predsednika republike za doprinos književnosti. 

BKC je do sada je objavio preko 600 naslova u oblasti književnosti, umetnosti, nauke, publicistike, na preko 15-ak jezika, autora iz više od 20 država sveta.  


PROMOCIJE BANATSKOG KULTURNOG CENTRA

 

Utorak, 7. mart, 12.00 – 12.30

ŠTAND POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA U HALI „MASTER”

Predstavljanje Izabranih zenitističkih dela, 1. kolo u 8 tomova, u saradnji sa suizdavačem Kulturnim centrom Vojvodine „Miloš Crnjanski“

Govore urednici: Radovan Vlahović, Simon Grabovac i Miloš Jocić

 

Utorak, 7. mart, 16.00 – 17.00

DANI LAZE KOSTIĆA, BINA U HALI „MASTER”

Predstavljanje dva novozenitistička triptiha Radovana Vlahovića

Govore: autor Radovan Vlahović, urednik Simon Grabovac, kritičar dr Mladen Đuričić, moderator Goran Ibrajter, odlomke kazuje Branka Marković

 

Nedelja, 12. mart, 10.00 – 11.00

DANI LAZE KOSTIĆA, BINA U HALI „MASTER”

Predstavljanje novih izdanja Banatskog kulturnog centra

Govore: autori, moderator Nataša Bundalo Mikić

  

SPISAK NOVIH IZDANJA IZMEĐU DVA SAJMA

 

IZABRANA ZENITISTIČKA DELA, 1. kolo u 8 tomova

Ljubomir Micić: „Antievropa“
Ljubomir Micić, Ivan Gol, Boško Tokin: „Manifest zenitizma“
Branko Ve Poljanski: „77 samoubica“
Ljubomir Micić: „Spas duše“
Ljubomir Micić: „Ritmi mojih slutnja“
Ljubomir Micić: „Istočni greh“
Ljubomir Micić: „Aeroplan bez motora“
Marijan Mikac: „Efekt na defektu“

 (saizdavač: Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski”; za izdavače: Radovan Vlahović, Nenad Šaponja; uredništvo: Miloš Jocić, Simon Grabovac, Radovan Vlahović; izdavački savet: Gojko Tešić, Sava Damjanov, Milan Micić; priredili: Miloš Jocić, Radovan Vlahović, Senka Vlahović; saradnici: Andrea Beata Bicok, Dragana Bošković, Maša Vujnović, Zoran Đerić, Mladen Đuričić, Vasilije Milnović, Vladimir Petrović, Milana Poučki, Snežana Savkić, Nenad Stanojević, Nina Stokić, Viktor Škorić) 

Roman / iz novozenitističkog triptiha
Radovan Vlahović: „Dnevnik virtuelnog zavodnika“
Radovan Vlahović: „Gospodin Snevalo“ 

Poezija/novozenitistički triptih
Radovan Vlahović: „Šta traži Beket u mom krevetu?“
Radovan Vlahović: „Soba što noću svetli“
Radovan Vlahović: „Ja ću se vratiti“ 

Ogledi
Srđan Grubor: „Ovaploćenje u knjigama: Teološki osvrt na dela Radovana Vlahovića“

Eseji i kritike
Simon Grabovac: „Magična petlja 2“ 

Istorija / Kolonistička naselja
Milan Micić: „Kolonistička naselja (1920–1941): Bačka, Banat: knjiga druga“
 „Aleksandrovački letopis: zbornik radova: knjiga druga“
„Stepčanske sveske: Knjiga 1.”, zbornik radova 

Prevodi
Rišard Vasilevski: „Nesanica“ (prevod sa poljskog Olga Lalić Krovicka)
Marina Cvetajeva „Tren“ (dvojezično rusko-srpski, prepev Violeta Bjelogrlić)
„Sto pesnika Irske“, izbor i prepev Andrija Ušjak 

Poezija
Gojko Đogo: „Vunena vremena“
Tihomir Petrović: „Antologija TITO“
Nikola Kitanović: „Bože, u pticu me pretvori”
Branka Begovac: „Intermedijarni prostor žene
Mihal Bireš: „Komplikovano lutanje
Perica Markov: „Ognjište
Perica Markov: „PIS
Marija Stanković: Deo mene
 „Pesnička republika: zbornik radova V“

Prva knjiga/Poezija
Svetlana Savić: „Šljakeraj
Veselin Mandarin: „Večnost je kriva“ 

Prva knjiga/Proza
Milivoj Popov: „Bezbojni plamen“ 

Prva knjiga/Studije
Dunja Brkin Trifunović: „Metalingvistička svest kod dece predškolskog uzrasta“ 

Proza
Miodrag Topić: „Mio fratello
Dobrana (Miljanić) Zeković: „Simana
Aleksandar Arsenijević „Fosforescencije“
David Kecman „Zapisi iz zaumlja“
Nika Jasna Đukić: „Molto espressivo“ 

Aforizmi
Jovan Veljin Mokrinski: „Pa ša, predsedniče!? 

Književnost za decu
Julijana Milutinović: „Milina bojanka”
Ivo Munćan „Baba Roga i njena sestra“
Špejtim Sojeva Sole: „Ljubimac“ 

Zavičaj
Zdravko Borojević: „Nenapisano pismo“
Zlatomir Bokinac: „Tamiški mostovi“

U pripremi

Radovan Vlahović: „Evropski Fejsbuk pesnički festival: monografija“
Radovan Vlahović: „Ljuba: roman“
Dušan Vasiljev: „Pripovetke“, pripremio Jovan Zivlak
Milan Micić: „Brana“
Predrag Marković: „L'imun isceđen“
Raša Popov: „Mokrinski čarobnjak: izabrani intervjui“, priredila Bojana Popović
Milutin Trbić: „Priče i pesme“, pripredio Nenad Stanojević
„Narodni muzej Zrenjanin : 1911-2021”, autori tekstova Filip Krčmar i dr.
Dragan Pop Dragan: „Reči o mislima / Misli o rečima“
Rade Ćosić: „Čovek to ne može da iskaže: izabrane pesme“, priredio Dragan Batinić
Dragan Putnik: „Putnikove pesme“
Danijela Milosavljević: „Ždral“
Piroška Budišin: „Draga moja, da ti kažem“
Grujica Rođenkov: „Na putu bez traga“
Živka Torbica: „Dve kapi vode“
Svetko Zorić Cvele: „Buđenje duše“
Marina Gligorijević: „Te godine suncokreti su drugačije sjali