JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

"BookiILL Fest" award ceremony and "Bibiana" exhibition in Novo Miloševo

Read this in Serbian.

"BookiILL Fest" award ceremony and opening of exhibition of selected and awarded illustrations, and opening of the exhibition "Serbian Illustrators at the Biennial of Illustrations Bratislava" from "Bibiana" Bratislava will be held on 25th May 2019 at 13h at the Gallery of the Banat Cultural Center in Novo Miloševo (Serbia).


Participants of the ceremony: winners of awards and special prizes (personal presence confirmed by Aleksa Jovanović, Anamarija Vartabedijan, Ana Petrović, Tijana Knežević, Miroslav Hraško), Peter Tvrdon, director of "Bibiana" Bratislava, Michal Hrušik, 3rd secretary of the Embassy of the Republic of Slovakia in Serbia, Saša Maksimović, president of Novi Becej Municipality, Pavel Babka, director of the "Babka" Gallery from Kovačica, Radovan Vlahović, director of the Banat Cultural Center, Senka Vlahović, founder and director of "BookILL Fest", Slobodan Ivkov, president of the jury, and Sibila Petenji Arbutina, member of the jury.


Both "BookiILL Fest" and "Bibiana" exhibitions will be available to visitors of the Gallery of the Banat Cultural Center in Novo Miloševo from 25th May to 16th June 2019.

Book Illustration Festival "BookILL Fest" is held for the eighth time organized by the Banat Cultural Center and the Novi Sad Fair. The first part of the festival program was held in March this year at the International Book Fair in Novi Sad, while the second part is held in Novo Miloševo. The program of The 8th Book Illustration Festival "BookILL Fest", which is being held in Novo Miloševo, was co-financed by the Municipality of Novi Bečej.

"BookILL Fest" exhibition and awards

"BookILL Fest" exhibition contains selected and awarded illustrations based on an international competition. About 1700 illustrations from 27 countries of the world, including Serbia, arrived at the online illustration contest of the Book Illustration Festival BookILL Fest. The jury composed of Slobodan Ivkov (president), Sibila Petenji Arbutina and Senka Vlahović selected the illustrations by 120 authors for the exhibition and awarded authors from five countries.

AWARDS

AWARD for the best illustration of the BOOK FOR CHILDREN
Aleksa Jovanović (Serbia)
AWARD for the best illustration of the POETRY BOOK
Anamarija Vartabedijan (Serbia)
AWARD for the best illustration of the FICTION BOOK
Stefan Georgescu (Romania)
AWARD for the best foto-illustration of the BOOK
Ana Petrović (Serbia)

SPECIAL PRIZES
Victoria Fomina (Russia)
Kristof Devos (Belgium)
Alekos (Alexis Forero) (Colombia)
Tijana Knežević (Serbia)
Milena Vasojević (Serbia)
Jefimija Kocić (Serbia)
Miroslav Hraško (Serbia)

More details about the results of the competition you can see here.

Exhibition from „Bibiana” Bratislava

Exhibition of illustrations Serbian Illustrators at the Biennial of Illustrations Bratislava 2003–2017 is a guest exhibition of the Festival and it is organized by the Banat Cultural Center and Novi Sad Fair, in cooperation with Bibiana, International House of Art for Children from Bratislava (Slovakia), and Foundation Babka Gallery from Kovačica (Serbia). The exhibition contains illustrations of 19 Serbian illustrators whose works were featured at the Biennale in Bratislava in the period from 2003 to 2017, according to the selection of the Biennale Secretariat.

Authors: Rastko Ćirić, Nebojša Đuranović, Tihomir Čelanović, Eugen Slavik, Marija Dokmanović, Vladimir Bursać, Siniša Banović, Nikola Vitković, Mihailo Pisanjuk, Asja Vasiliev, Predrag Todorović, Manja Stojić, Suzana Kubinec, Rade Marković, Dušan Pavlić, David Vartabedijan, Ana Grigorjev, Aleksandar Zolotić

Dodela nagrada „BookiILL fest-a” i izložba „Bibiane” u Novom Miloševu

Read this in English.

Dodela nagrada i otvaranje izložbe selektovanih i nagrađenih ilustracija „BookILL festa” kao i otvaranje gostujuće izložbe iz „Bibiane” iz Bratislave po nazivom „Srpski ilustratori na Bijenalu ilustracije u Bratislavi 2003–2017.”održaće se 25. maja 2019. od 13 časova u Galeriji Banatskog kulturnog centra u Novom Miloševu (adresa: JNA 35).


U programu učestvuju: dobitnici nagrada i priznanja (lično prisustvo potvrdili Aleksa Jovanović, Anamarija Vartabedijan, Ana Petrović, Tijana Knežević, Miroslav Hraško), Peter Tvrdon, direktor „Bibiane” Iz Bratislave,  Michal Hrušik, 3. sekretar Ambasade Republike Slovačke u Srbiji, Saša Maksimović, predsednik Opštine Novi Bečej, Pavel Babka, direktor Galerije „Babka” iz Kovačice, Radovan Vlahović, direktor Banatskog kulturnog centra,  Senka Vlahović, osnivač i direktor „BookILL fest-a”, Slobodan Ivkov, predsednik žirija, i Sibila Petenji Arbutina, član žirija.

Izložbe „BookILL fest-a” i „Bibiane” biće dostupne posetiocima Galerije Banatskog kulturnog centra od 25.5 – 16.6.2019.

Festival ilustracije knjige „BookILL fest” održava se po osmi put u organizaciji Banatskog kulturnog centra i Novosadskog sajma. Prvi deo programa festivala održan je marta ove godine na Sajmu knjiga u Novom Sadu, dok se drugi deo održava u Novom Miloševu. Program 8. festivala ilustracije knjige „BookILL fest” koji se održava u Novom Miloševu sufinansirala je Opština Novi Bečej.

Nagrade i izložba „BookILL festa”

Izložba „BookILL fest-a” sadrži selektovane i nagrađene ilustracije na osnovu međunarodnog konkursa. Na internet konkurs Festivala ilustracije knjige „BookILL fest” pristiglo oko 1700 ilustracija iz 27 država sveta, uključujući i Srbiju. Žiri u sastavu Slobodan Ivkov (predsednik), Sibila Petenji Arbutina i Senka Vlahović odabrao je ilustracije oko 120 autora za izložbu i nagradio autore iz pet država u kategorijama pesničkih i proznih knjiga, knjiga za decu i knjiga ilustrovanih fotografijom.

Žiri je za najbolju ilustraciju knjige za decu nagradio Aleksu Jovanovića (Srbija), za ilustrovanje knjige „Prijatelji iz savane”. Za najbolju ilustraciju pesničke knjige nagradu je dobila Anamarija Vartabedijan (Srbija), za njenu knjigu „Zvijezda moga sna – Neno Belan”. Nagrada za najbolju ilustraciju prozne knjige pripala je Stefanu Georgesku (Rumunija), za knjigu „Kuća kafe”. Za najbolju foto-ilustraciju knjige naradu je dobila Ana Petrović (Srbija), za knjigu „Kowloon/Kowloon.

Priznanja je žiri dodelio: Viktoriji Fominioj (Rusija), za originalno ilustrovanje knjige za decu „Alisine avanuture u zemlji čuda”; Tijani Knežević (Srbija), za ilustrovanje knjige „Kućica na drvetu”; Mileni Vasojević (Srbija), za inovativni pristup ilustrovanju knjige-kalendara „Mala priča o velikom Mesecu”; Jefimiji Kocić (Srbija), za inovativne ilustracije u obliku QR kodova za knjigu „Vila Rosa”; Miroslavu Hrašku (Srbija), za originalni naivno- slikarski pristup ilustrovanju knjige za decu „Dečak iz graška: Mirko Hraško slika Janka Hraška”; Kristofu Devosu (Belgija), za originalne ilustracije knjige za decu „Mak pronalazi prijatelja”; i Alekosu (Aleksis Forero),(Kolumbija), za inovativne ilustracije, u obliku otiska prsta, za njegovu knjigu za decu „Rapito i Sapon”.

Više detalja o rezultatima konkursa možete videti ovde.

Izložba „Bibiane” iz Bratislave

Gostujuća izložba „Srpski ilustratori na Bijenalu ilustracije u Bratislavi 2003–2017.” oraganizovana je u saradnji sa Međunarodnom ustanovom umetnosti za decu „Bibiana” iz Bratislave i Galerijom Fondacije „Babka” iz Kovačice.

Izložba sadrži ilustracije 19 srpskih ilustratora čiji su radovi bili zastupljeni na Bijenalu u Bratislavi u periodu od 2003. do 2017. godine, po izboru sekretarijata bijenala.

Autori zastupljeni na izložbi: Rastko Ćirić, Nebojša Đuranović, Tihomir Čelanović, Eugen Slavik, Marija Dokmanović, Vladimir Bursać, Siniša Banović, Nikola Vitković, Mihailo Pisanjuk, Asja Vasiliev, Predrag Todorović, Manja Stojić, Suzana Kubinec, Rade Marković, Dušan Pavlić, David Vartabedijan, Ana Grigorjev, Aleksandar Zolotić.