JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Pobednici Fejsbuk festivala iz Slovenije, Izraela, Srbije i Slovačke

Na završnici 8. evropskog fejsbuk pesničkog festivala, 12. marta na Novosadskom sajmu, drugostepeni žiri na čelu sa Simonom Grabovcem proglasio je ovogodišnje dobitnike nagrada: Toni Perdić iz Beograda, Zlatko Kraljić iz Slovenije i Mariana Kunbar iz Izraela. Specijalna nagrada pripala je Katarini Mosnak-Bagljaš iz Očove iz Slovačke. Nagrada podrazumeva objavljivanje samostalnih zbirki pesama.
Otvaranje Festivala.


Evropski Fejsbuk pesnički festival održan je 11. i 12. marta 2017. na Novosadskom sajmu, u okviru 23. međunarodnog Salona knjiga, u organizaciji Banatskog kulturnog centra i Novosadskog sajma.

Evropski Fejsbuk pesnički festival okuplja pesnike koji svoje stvaralaštvo predstavljaju na Fejsbuku sa ciljem da virtuelnu pesničku komunikaciju pretvori u stvarnu njihovim okupljanjem na Novosadskom sajmu.

Na ovogodišnji konkurs i za učešće na Festivalu prijavilo se oko 500 pesnika iz 21 zemlje sveta. Oko 130 učesnika programa Festivala, iz Srbije, Makedonije, Slovenije, Švedske, BIH, Hrvatske, Crne Gore, Češke, nastupalo je na Novosadskom sajmu, dok su ostali prijavljeni pesnici učestvovali putem Fejsbuka.

Festivalu su prisustvovali pobednici ranijih Festivala: Jelena Ćirić iz Češke, Aleksandra Luthander iz Švedske, Igor Trpčeski iz Makedonije, Todora Škoro iz Beograda.

U okviru programa festivala predstavljene su nove knjige u izdanju BKC-a, među kojima je i knjiga vezana za društvenu mrežu Instagram „#konektovaniroditelji” Isidore Stanić o kojoj je govorila prof. dr Vladislava Gordić Petković.

Otvaranje Festivala.
Ratko Ignjatov, glumac, Jovana Vlahović, voditelj, Isidora Stanić,
prof. dr Vladislava Gordić Petković i Radovan Vlahović. 

Prvostepeni žiri Festivala, koji čine pobednici prethodnih šest Festivala iz različitih država, doneo je odluku o odabiru pesama za uži izbor. Odluka o užem izboru objavljena je na sajtu BKC-a: http://banatskikulturnicentar.blogspot.rs/2017/03/uzi-izbor-za-nagradu-8-evropskog.html

Drugostepeni žiri u sastavu: dr Zoran Đerić, Goran Ibrajter, Franja Petrinović, Radovan Vlahović, i Simon Grabovac, predsednik, doneo je odluku o dobitnicima Nagrade koja je objavljivanje samostalnih zbirki pesama.

Toni Perdić, dr Zoran Đerić, Zlatko Kraljić, Goran Ibrajter,
Simon Grabovac i Radovan Vlahović.


OBRAZLOŽENJE DRUGOSTEPENOG ŽIRIJA


Žiri 8. međunarodnog fejsbuk festivala poezije u sastavu: Zoran Đerić, Franja Petrinović, Goran Ibrajter, Radovan Vlahović i Simon Grabovac, predsednik, doneo je odluku da nagradi pesme sledećih utora: Vrtlar u romingu Tonija Perdića iz Beograda, zavij tilnik, (zavrni vrat) Zlatka Kraljića iz Velenja iz Slovenije i Šaka mraka Mariane Kunbar iz Izraela.

Specijalna nagrada uredništva Banatskog kulturnog centra pripala je Katarini Mosnak-Bagljaš iz Očove iz Slovačke.

Ono što je primetno već na prvi pogled je da fejsbuk festival svake godine donosi nešto novo i u kvalitativnom i u tematskom domenu. To potvrđuje i sasvim lepa sudbina nagrađenih knjiga sa prošlogodišnjeg festivala. Nešto od tog inovativnog obasjanja donose i pojedini pesnici učesnici ovogodišnjeg njegovog izdanja. Mobilni telefon ka saredstvo komunikacije, posredovano roming varijantom, postaje osnovno sredstvo iskazivanja žestoke intimne ljubavne priče, koja možda, i nije to nego pesma o starenju. Najsrećniji su oni trenuci kada je ta inovativnost jedno od svojstava uspele pesme, kada sraste sa formom pesme. Takav slučaj imamo u pesmi Tonija Perdića Vrtlar u romingu. Znači pesnički subjekat je izmešten i njegova mogućnost delovanja je potpuno izmenjena. Iz takve perspektive i čitanje pesme dobija sasvim nove valere. Ali naš posao nije bio da tumačimo pesmu nego da otkrijemo i ukažemo na srećno pronađenu formu koja iz nove vizure, ponešto izmeštene, pomalo ironične pokušava da kaže nešto o jednoj (ne)mogućoj ljubavi jer „još jedno leto ne stigoh da odškrinem plave dveri“. Pesnički subjekat je obuzeo gnev zbog zaludnog traganja. Ključna mera te ljubavi je aorist, neposredno prošlo vreme. I iako je neposredno ono je ipak prošlo i kao tkavo ostaje samo u sferi sećanja, koje možda i nije nikom saopšteno jer je roming mnogo skuplji od obične veze, o čemu govori poslednji stih: „komična je igra gluvih telefona“ ali „od koje pucaju bubne opne“.

Druga nagrađena pesma je pesma zavij tilnik, (zavrni vrat) Zlatka Kraljića, koja takođe iz drugog plana, plana negativne utopije globalizacije govori o izmeštenoj obeskorenjenosti savremenog čoveka. Osnovna pozicija pesničkog subjekta je dovedena do ruba i da bi njegov ljudski opstanak bio bilo kako moguć on koristi jedan oblik umetničkog izražavanja, crtanje, da na tom globalizacijom i neoliberalizmom uništenom telu „po potrebi nacrta osmijeh“ kako bi mu (telu) vratio ljudskost. Tu se, naravno, pesnički subjekat susreće sa svim onim što čini globalno-neoliberalnu scenu: žiletićima za samoodbranu, prevelikom dozom gnojiva, slovenačkim pilićima, šparovim crnokošuljašima i udvojenom zlom sudbinom pileta i romskog deteta. Pošto je nemoguć bilo kakav ljudski gest, jer su poslovođe glavne i oni raspolažu životom i smrću, pesničkom subjektu je ostalo samo da pokuša da nacrta osmeh, ali mu ne uspeva, jer zakoni liberalizma su jači od svega.

Treća nagrađena pesma je Šaka mraka Mariane Kunbar. Ova pesma iz ženske perpektive, ili još preciznije, iz pozicije tog indentiteta i senzibiliteta govori ne samo o sebi nego i o bitnim elementima moći savremene žene. Jer ona „vezuje uglove hladnih odaja“ ona je i beton i zid i naravno njena ljubav menja poraze u pobede. Ona je takođe i komad drveta na vatri koje štiti ostale.Ali, i pored svega ovoga i onoga nepomenutog, ovoj prebogatoj, i duhovnoj i fizičkoj moći, treba šaka nežnosti. I tako ova pesma govori o toliko važnom balansu u ljudskom životu.

I na kraju, uredništvo Banatskog kulturnog centra, na čelu sa Radovanom Vlahovićem, je odlučilo da, ove godine, ustanovi i dodeli posebnu Specijalnu nagradu, na osnovu svih pesama pristiglih na konkurs, koja je pripala Katarini Mosnak-Bagljaš iz Slovačke za pesmu Škvrnka okrídlená (Okrilaćena mrlja).

Glavne Nagrade, kao i Specijalna nagrada, se sastoje od izdavanja pesničkih knjiga nagrađenih autora.


 U Novom Sadu, 12. mart 2017.

Simon Grabovac, predsednik žirija