JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Izdanja BKC-a na frankfurtskom digitalnom sajmu knjiga

 Izdanja Banatskog kulturnog centra uvrštena su u predstavljanje Republike Srbije u okviru ovogodišnjeg digitalnog izdanja Međunarodnog sajma knjiga u Frankurtu koji se održava od 14. do 18. oktobra 2020. godine. 
 

U okviru kategorije „Reading sample” predstavljena je dvojezična pesnička antologija „Od A do Š / Von A bis Z” Johana Lavundija, dok se među preporučenim izdanjima na „virtuelnom štandu” Srbije našla se knjiga „Banat – novembar 1918.” Ferenca Nemeta i Milana Micića. 

Antologija „Od A do Š / Von A bis Z”, u prevodu Johana Lavundija iz Ulma, predstavlja kapitalni izdavački poduhvat prevoda oko 160 srpskih pesnika, od Svetog Save do danas, uključujući biografske podatke svih autora.

 

Antologiju na sajtu frankfurtskog sajma možete naći ovde:

https://www.buchmesse.de/en/highlights/reader-delights/literature?tid=200

odnosno pregled knjige ovde:

https://sajam.unilib.rs/nemacka/files/VON_A_BIS_Z-Johann_Lavundi.pdf


 


Knjiga „Banat – novembar 1918. godine : velikobečkerečki list "Torontal" - događaji, viđenja, stavovi” Ferenca Nemeta i Milana Micića objavljena je prošle godine na srpskom, a ove godine na mađarskom jeziku. Knjigu „Banat  – novembar 1918.” možete naći na „virtuelnom štandu” Srbije u sekciji „Literaturaˮ:

https://sajam.unilib.rs/nemacka/literatura/

 Banatski kulturni centar je jedan od retkih izdavača u Srbiji koji se bavi prevođenjem dela srpskih pisaca na nemački i druge strane jezike, sa željom da se srpska literatura u većoj meri predstavlja u inostranstvu. 

Negujući tradiciju i koncept istorijskog multikulturalnog Banata, Banatski kulturni centar je do sada objavio 30-ak naslova na nemačkom (uglavnom prevoda sa srpskog) kao i brojna izdanja na drugim stranim jezicima, prvenstveno jezicima naroda Banata: rumunskom, mađarskom, slovačkom, ali i na engleskom, ruskom, francuskom, italijanskom, španskom, makedonskom, hrvatskom, slovenačkom... što čini 15% od ukupne izdavačke produkcije BKC-a. 

Za predstavljanje Srbije na ovom sajmu zaduženi su Ministarstvo kulture Republike Srbije i Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković”.

 

Više o knjizi „Od A do Š / Von A bis Z” Johana Lavundija

Veliki je teret na svoja pleća stavio autor antologije srpske poezije Od A do Š, Johan Lavundi, kada se upustio u avanturu da: 1. napravi izbor iz osamstogodišnje istorije pevanja, 2. da ne bude samo autor izbora pesnika i pesama već i prevodilac, 3. da se ne bavi isključivo poezijom u užem smislu, 4. da antologiji pored svoje osnovne uloge da i neke druge; i da, ne nabrajajući sve ostalo, konstatujemo: mnogi aspekti ovog poduhvata više su za veličanje nego za kritiku. 

Već po uvodnom tekstu i po pojedinim njegovim segmentima: nezahvalnost izbora, kriterijumi i estradna i fejsbuk poezija jasno je da je autor uzeo u obzir ključne teorijsko-metodoške principe koji su trebali da pomire disparatne zahteve i da omoguće neku vrstvu koherentnosti samog izbora i pratećih tekstova. Takođe, njegov izbor se prelio i zahvatio i neke pesme koje su nadišle vreme i razloge nastanka a nisu poezija u onom užem, umetničkom, smislu. I još jedan bitan aspekt ili inovaciju naš autor je načinio. O nije kao mnogi naši antologičari teorijski podastirao kontekst za nasatanak pojedinih pesama ili poema, nego je, obrnuto, pesmama otkrivao, poetički, socijalni istorijski kontekst ili, jednostavno govoreći, istorijski usud našeg naroda. 

Simon Grabovac

 

Upoznajući bliže Johana Lavundija i njegovu porodicu, upoznajući njegov životni put, njegovo stvaralaštvo i njegovo prevodilački rad, ja sam prepoznao njegovu sličnost sa mojim prijateljima, banatskim Nemcima, i shvatio sam da je on čovek sa dve duše. Jedna je nemačka po rođenju, a druga srpska po duhovnom životu, koje on svojim književnim i prevodilačkim radom, uporno, u poslednjih trideset godina, i uz neznatnu podršku države, bilo srpske ili nemačke, pokušava da spoji i da ih sastavi na jednom mestu. Antologija koja je pred tobom, poštovani čitaoče, je najbolji primer kako, i sa koliko ljubavi, odricanja i podviga Johan to radi. U vremenima kad je sama književnost, pogotovo poezija, potisnuta na marginu življenja i postojanja, Johanova upornost, znanje i prevodilačka veština su rezultirali ovom knjigom kao reperom za sve nove i buduće prevodioce srpske poezije na nemački jezik. 

Radovan Vlahović

 

 

Više o knjizi „Banat – novembar 1918.”

Izdavači:  Banatski kulturni centar, Novo Miloševo, Gradska biblioteka, Pančevo, Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca "Vidovdan", Sirig 

Milan Micić i Ferenc Nemet su prikazujući sudbinu stanovništva Banata kroz pisanje lista Torontal ukazali na najznačajnije momente u periodu jeseni 1918. kritičnom i punom obrta, tokom kojeg je došlo do nestanka starog i uspostavljanje novog sistema. Strah od budućnosti pre svega u mađarskoj etničkoj zajednici se kao crvena nit provlači kroz ovo pisanje i oslikava dubinu promene koja je usledila. Na ovaj način su Micić i Nemet pokazali značajne segmente završetka rata, sudbine i strahove jedne lokalne zajednice, kako su na nju uticale odluke velikih sila, mirovni pregovori i sporazumi i kako je ona dočekala sve te promene.  

doc. dr Nenad Ninković 

Koautorska monografija Milana Micića i Ferenca Nemeta predstavlja važan doprinos proučavanju istorije Banata 1918. u prelomnim događajima rušenja Austrougarske i stvaranja Kraljevine SHS. Autori su znalački i nijansirano prikazali dešavanja u Banatu, pokazali odnos mađarskih političkih elita prema važnim događajima srpske i mađarske istorije. Autori pišu hroniku mikroistorije Banata na lep i upečatljiv način tako da je izvorna vrednost monografije značajna. Svakodnevni izveštaji iz mađarskih sredina upotpunjuju sliku kraja multietničke države Habzburga sa strepnjom i strahom mađarskih elita oko budućeg statusa u novim državama Kraljevini SHS i Rumuniji. Autori Micić i Nemet pokazuju da su odabirom tekstova i pisanjem o tekstovima našli pravu meru u sagledavanju teške i kompleksne tematike kraja Velikog rata, što monografiju čini upečatljivom o važnom za proučavanje istorije Banata. 

prof. dr Goran Vasin

„Bdenje nad smislom” u najužem izboru za Knjigu godine DKV-a

Knjiga „Bdenje nad smislom” Radovana Vlahovića našla se u najužem izboru za Nagradu Društva književnika Vojvodine za knjigu godine.


Nagradu se dodeljuje se članovima DKV-a, koji u godišnjem ciklusu objave prvo izdanje originalnog književnog dela svih književnih žanrova (roman, poezija, esej, književna kritika, književna publicistika, književna nauka, satira, aforizam i sl).

Žiri za Knjigu godine radio je u sastavu: dr Jelena Marićević, Miroslav Nikolić i Nedeljko Terzić, predsednik. Od prispelih šesnaest naslova, žiri je izdvojio knjige: Raskid - roman Nade Dušanić; Telefonski imenik mrtvih pretplatnika- knjiga priča Milana Todorova (koja je i proglašena knjigom godine) i Bdenje nad smislom - knjiga poezije Radovana Vlahovića.

Bojana Popović: „Todor Manojlović i pozorište”

 
328 str, broš. povez, 13x21 cm, 2020. god.
ISBN 978-86-6029-481-6

Cena: 1500 din
Knjigu možete poručiti pouzećem 
na mejl banatskikulturnicentar@gmail.com
ili telefon 069/793-155


Edicija 
BANAT

Uređuju
Milivoj Nenin
Milorad Grujić
Radovan Vlahović


Todor Manojlović, pesnik, dramski pisac, esejista, likovni kritičar i prevodilac stvarao je više od pedeset godina i za sobom ostavio veliku, ali nedovoljno istraženu zaostavštinu. Iako je bio autor sedam završenih drama („San letnje noći”, „Piero nadrealista, ili svadba na mesecu”, „Centrifugalni igrač”, „Katinkini sinovi”, „Opčinjeni kralj”, „Nahod Simeon” i „Commedia dell’arte”) i nekoliko nezavršenih, njegov dramski rad gotovo je neistražen. Ostao je zapisan u istoriji srpske književnosti samo kao autor „Centrifugalnog igrača”, poetske drame koja je bila prekretnica u modernoj dramaturgiji, dok je veći deo njegovog dramskog stvaralaštva i dalje neocenjen i nevrednovan.

Rukopis knjige „Todor Manojlović i pozorište” osvetljava nam celokupno dramsko stvaralaštvo Manojlovića, kao i njegove brojne pozorišne kritike i prevode stranih drama. Budući da je Manojlović celog života pisao za pozorište i o pozorištu, knjiga je pokušaj da se na sistematski način sagleda njegov značaj kao dramskog pisca i čoveka koji je živeo za teatar sa današnje istorijske distance, ne bi li se njegova teorijska razmatranja o drami kao žanru i dramaturška rešenja u dramama proverila i potvrdila ili osporila. U knjizi se sagleda doprinos Todora Manojlovića u razvoju moderne srpske drame, ali i pozorišne kritike. 


prof. dr Gorana Raičević


Sudbina Todora Manojlovića u srpskoj književnosti je specifična. Naime, dva puta je ulazio u srpsku književnost: prvi put pre Prvog svetskog rata (mada je tek na Krfu postao svestan da pripada srpskoj književnosti) i drugi put posle Drugog svetskog rata kada su to dozvolile političke prilike. Todor Manojlović je u srpskoj književnosti najpre poznat kao pesnik, prevodilac, pa potom kao književni kritičar, odnosno istoričar književnosti, te polemičar. Međutim, Todor Manojlović je bio i dramski pisac, ali i pozorišni kritičar...

Bojana Popović je uradila zanimljivu knjigu: Todor Manojlović i pozorište. (Rad je umnogome pionirski; jer o Todoru Manojloviću i pozorištu do sada nije pisano na ovaj način: da je na jednom mestu obuhvaćeno i sve ono što je Todor Manojlović pisao za pozorište i o pozorištu.)

Sve što je bilo vezano za Todora Manojlovića i pozorište u ovom radu je osvetljeno iz više uglova – i vrednovano! I drame koje je Todor Manojlović napisao, i recepcija tih drama; i Manojlovićeve pozorišne kritike, kao i misli o pozorištu... Čak i Manojlovićeva sećanja na glumce. Ono što je posebno interesantno, ispraćene su i konkretne pozorišne predstave; uz imena glumaca, i ime reditelja... Ali i uz odziv tadašnje štampe.

Naravno, rad nam pokazuje da Bojana Popović poznaje celokupno literarno delo Todora Manojlovića, tako da se to oseća u pozadini ove priče o pozorišnom radu Todora Manojlovića.

Jednom rečju, pred nama je dragocen rukopis o Todoru Manojloviću i pozorištu. 

prof. dr Milivoj Nenin

Milan Mađarev: „Nove priče”

 
Edicija: PROZA
104 str, broš. povez, 13x21 cm, 2020. god.
ISBN 978-86-6029-479-3

Cena: 500 din
Knjigu možete poručiti pouzećem 
na mejl banatskikulturnicentar@gmail.com
ili telefon 069/793-155

Nakon prve knjige pripovedaka jednostavnog naslova „Priče”, Milan Mađarev, naš istaknuti teatrolog i teoretičar pozorišta, napisao je i nastavak, tačnije svojevrsnu dopunu svojim pričama iz prvog „toma”. Ovakav postupak ne treba da čudi jer u istoriji književnosti nije nimalo redak: budući da je u prvoj knjizi opisano detinjstvo, dečaštvo i odrastanje dečaka Ivana Isakova, ova knjiga pokušava da na­dogradi, izniveliše, cizelira i upotpuni pripovedačku perspektivu prve knjige/toma. 

„Nove priče” Milana Mađareva ponovo prate život i odrastanje Ivana Isakova, dečaka sa tadašnje beogradske periferije, kroz dečaštvo, preko adolescencije, pa sve do pripreme za zreli život (u njegovom slučaju odlazak u vojsku) do jednog kratkog dela života ranog odraslog doba.

Taj buran period života svakog čoveka koji se sprema da zatone u svet surove egzistencijalne, karijerne, ideološke, ponekad kopernikanske, pa zašto da ne i umetničke borbe sa „silama nemerljivim” u svojoj okolini i društvu, započinje poslednjim oproštajem sa srednjoškolskim danima da bi se postepeno ispoljavala u odnosima prema drugim ljudima, porodi­ci, pri­jateljima, a nadalje ka apstraktnim pojmovima kao što su ljubav, umetnost, kultura itd. 

Šta ovo praktično znači u svetu „Novih priča” Milana Mađareva? To znači da će čitaoci moći da pročitaju anegdote u kojima se piščev junak (njemu vrlo sličan) Ivan Isakov pripovedati o supkulturi mla­dih, odlascima u bioskop, susretu sa zanimljivim likovima, o životu u vojsci (sam po sebi već pun jedinstve­nih zgoda i nezgoda), do velikih životnih odluka koje su usledile po i nakon povratka sa odsluženja vojnog roka. Svi ovi narativi vode nas ka zaključku da se u proznim ostvarenjima Milana Mađareva mogu učitavati memoarski ili semimemoarski postupci u kojima je važno izneti priču čitaocima i u vedrom duhu zabaviti, poučiti i zabeležiti izgubljeno vreme. 

Viktor Škorić

Kristina Stojkov: „Carstvo nebesko je u nama”

 

Edicija: PRVA KNJIGA
68 str, broš. povez, 13x21 cm, 2020. god.
ISBN 978-86-6029-480-9

Cena: 400 din
Knjigu možete poručiti pouzećem 
na mejl banatskikulturnicentar@gmail.com
ili telefon 069/793-155


U ovoj poeziji sve je istovremeno i staro i novo, ali i blisko, lirsko i intimno, ali i univerzalno što nam govori da se ovde radi o jednoj istinitoj i autentičnoj poeziji preko koje originalnim poetskim pevom mlada pesnikinja dotiče čitaoca. Zbog svih ovih atributa, stihozbirku pesnikinje Kristine Stojkov najtoplije preporučujem čitalačkoj publici kako zbog njene poetske, tako i zbog ljudske vrednosti. 

Radmila Stanković