JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Kulturni centar „Branko Andrić“ u Beču otvara Radovan Vlahović

19. avgusta 2014. godine u 19 časova u Centru za umetnost i umetnička i kulturna istraživanja „Branko Andrić“ u Beču, koji nosi ime po ču­ve­nom neo­a­van­gard­nom umet­ni­ku iz No­vog Sa­da, održaće se književno veče Portret Radovana Vlahovića, književnika i direktora Banatskog kulturnog centra, čime se ovaj centar zvanično po prvi put otvara za posetioce.

Copyright: Mag. Branko Andric, slobodno objavljivanje svim medjijima
Fotografisano u jesen 2007 - Akademija likovnih umetnosti u Beču
Izložba Branka Andrića Andrle „U okviru umetnosti, na ivici politke“

Branko Andrić Andrla (1942-2005) bio je pisac, slikar, muzičar i je­dan od pr­vih in­ter­di­sci­pli­nar­nih umet­ni­ka još u sedamdesetim godinama. Stu­di­rao je po­li­tič­ke na­u­ke. 1972. godine se iz Novog Sada od­se­lio u Beč, gde je kao stvaralac, takođe, bio veoma zapažen.

Sin Branka Andrića Andrle, istoimeni Branko Andrić, umetnik, magistar i doktorand na Akademiji lepih umetnosti u Beču i direktor centra, osnovao je ovaj centar u želji da centar bude institucija koja bi, posle smrti Branka Andrić Andrle, bila glavna kontaktna tačka za sve one koji žele da steknu pristup Andrli kao čoveku, umetniku i njegovom umetničkom radu, ali i da Centar „Branko Andrić“ bude institucija koja će se baviti umetničkim i naučnim istraživanjima i promocijama umetnika, muzičara i pisaca, koji su u vezi sa Brankom Andrićem Andrlom, ali i onih koji to direktno nisu u vidu organizovanja Portreta umetnika.

Branko Andrić Andrla kao frontmen grupe Imperium of Jazz
u Kulturnom dvorištu Radovana Vlahovića u Novom Miloševu 1986. godine

Radovan Vlahović povodom gostovanja u novoosnovanom Centru „Branko Andrić“ kaže: „Branko Andrić Andrla je književnik koji je svoju umetničku vatru pronosio širom Panonije, Balkana i Evrope, a jedan plamen svoje neukrotive energije ostavio je davne 1986. godine kod mene u Banatu na trajno čuvanje pomažući mi da u vremenima komunizma osnujem jednu od prvih privatnih institucija kulture na prostorima Jugoistočne Evrope. I evo, ja sada, nakon toliko godina, tu iskru kreativnosti, oplemenjenu mojim četrdesetogodišnjim književnim radom i alternativnim posleništvom u kulturi, donosim u Beč i polažem je kao lični prilog u temelje kulturnog centra sa imenom Branka Andrića Andrle.“

U programu učestvuju: Radovan Vlahović, Branko Andrić i Senka Vlahović Filipov.

 Adresa:
Branko Andric Zentrum, Fischerstiege 1-7/6/2, 1010 Vienna, Austria