JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Uži izbor za nagradu 9. evropskog Fejsbuk pesničkog festivala

Prvostepeni žiri 9. evropskog Fejsbuk pesničkog Festivala, koji čine pobednici prethodnih osam Festivala, doneо је odluku o odabiru 54 pesme za uži izbor za nagradu Festivala od oko 450 pesnika iz 19 zemalja sveta. Drugostepeni žiri na čelu sa Simonom Grabovcem doneće odluku o dobitniku nagrade, koja je objavljivanje samostalne zbirke pesama, dok će pesme koje su ušle u uži izbor biti objavljene u posebnoj zajedničkoj štampanoj knjizi pod nazivom Višeglasje.Drugostepeni žiri će svoju odluku proglasiti na manifestaciji Pesnička republika, koja je proistekla iz Fejsbuk festivala i koja se održava novembra meseca u Banatskom kulturnom centru u Novom Miloševu. Knjiga pobednika će biti objavljena i promovisana na 10. jubilarnom Evropskom Fejsbuk pesničkom festivalu.

Članovi prvostepenog žirija: Branka Korać (Amster­dam, Holandija), Jelena Ći­rić (Prag, Češka), Mitko Go­gov (Skoplje, Ma­kedonija), Bogdanka Rakić (Bul, Ne­ma­čka), Mensur Ćatić (Visoko, BIH), Boris Lazić (Nica, Francuska), Igor Trpčeski (Prilep, Makedonija), Todora Škoro (Beograd, Srbija), Aleksandra Luthander (Švedska), Toni Perdić (Beograd, Srbija), Mariana Kunbar (Jerusalim, Izrael), Katarina Mosnak Bagljaš (Očova, Slovačka), Zlatko Kraljić (Velenje, Slovenija).

Članovi drugostepenog žirija: Simon Grabovac (predsednik), dr Zoran Đerić, Franja Petrinović, Goran Ibrajter i Radovan Vlahović.

9. evropski Fejsbuk pesnički festival održan je 10. i 11. marta 2018. godine na Novosadskom sajmu, u okviru Međunarodnog sajma knjiga, u organizaciji Banatskog kulturnog centra i Novosadskog sajma.


Pojedinačne odluke članova Prvostepenog žirija:

Aleksandra Luthander (Švedska)
Bundalo, Slađana, Kruševac, Srbija (Pesma: Mom sinu)
Mi
šić, D. Zorica, Toronto, Kanada (Pesma: Vreme je za vreme)
Al – Zubeidi, Sabah, Irak (Pesma: Smisao života se rađa)
Luthander, Eleonora, Štokholm, Švedska (Pesma: Moji sinovi)
Schröder, Dragica, Hilden, Nemačka (Pesma: Ognjište)

Boris Lazić (Francuska)
 Stevanović, Vuk, Beograd, Srbija (Pesma: Šiba)
 Mujezinović, Amra, Šerići (Živinice), Bosna i Hercegovina (Pesma: Spoznaja)
 Balteanu, Euđenija, Pančevo, Srbija (Pesma: Înger Alb)
 Grmuša, Đorđe, Novi Sad, Srbija (Pesma: Antologija najgorih pesama)
 Kapornjai Živić, Julia, Novi Sad, Srbija (Pesma: Čiste boje)

Jelena Ćirić (Češka)
Bunteska, Ana, Skoplje, Makedonija (Pesma: Ги будиме демоните)
Trajković, Nenad, Vranje, Srbija (Pesma: Nedozvoljeni prekid trudnoće)
Kločko, Ljudmila, Minsk, Belorusija (Pesma: Dve žene)
Stevanović, Vuk, Beograd, Srbija (Pesma: Šiba)
Nasevski, Davče, Skoplje, Makedonija (Pesma: Prorok)

Mariana Kunbar (Izrael)
Tijanić, Zorica, Beograd, Srbija (Pesma: Rostov na Donu)
Uherek Stevanović, Dijana, Subotica, Srbija (Pesma: Na putu za večnost)
Fekete, Vesna, Sremski Karlovci, Srbija (Pesma: Oda rukama)
Adulović, Sanja, Doboj, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina (Pesma: Ljuška)
Ajradin, Uzeir, Prizren, Kosovo (Pesma:Čekaj)

Toni Perdić (Srbija)
Albijanić, Mile, Tivat, Crna Gora (Pesma: Irtiš)
Radović, Vesna, Beograd, Srbija (Pesma: Poljubac iz Francuske ulice)
Hemun Brkljač, Mirjana, Sremski Karlovci, Srbija (Pesma: E moja Julo)
Selaković, Branka, Beograd, Srbija (Pesma: Rekvizit)
Radun, Viktor, Novi Sad, Srbija (Pesma: Opet ti)

Igor Trpčeski (Makedonija)
Batić, Borislav, Novi Beograd, Srbija (Pesma: Magareća ljubav)
Knežević, Vojislav, Plevlja, Crna Gora (Pesma: (Ne)Razumjevanje)
Bundalo Mikić, Nataša, Novi Sad, Srbija (Pesma: Žuta soba)
Bunteska, Ana, Skopje, Makedonija (Pesma: Ги будиме демоните)
Albijanić, Dragana, Subotica, Srbija (Pesma: Nepreboli

Mitko Gogov (Makedonija)
Trajković, Nenad, Vranje, Srbija (Pesma: Nedozvoljeni prekid trudnoće)
Radulović, Sanja, Doboj, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina (Pesma: Ljuska
Lazarević, Davor, Herceg Novi, Crna Gora (Pesma: Bodljikava žica)
Jovanović, Biljana, Požarevac, Srbija (Pesma: Zašto ne držim govore na sahranama)
Grgić, Marija, Solin, Hrvatska (Pesma: Kada ovo kreneš čitati prvo čitaj tiho pa pojačavaj do    deranja koliko god možeš snažno)

Bogdanka Rakić (Nemačka)
Đurić, Anđela, 8.razred, Gajdobra, Srbija ( Pesma: Dva haiku)
Tir, Teodora, 5. razred, Pivnice, Srbija (Pesma: Biblioteka)
Kuzmanov, Dijana, 3. razred, Štip, Makedonija (Pesma: Две во едно)
Mandić, Jelena, 3. razred, Kać, Srbija (Pesma: Lišće)
Novaković, Dunja, 2. razred, Sremska Mitrovica, Srbija (Pesma: Priroda)

Branka Korać (Holandija)
Aleksić, Srećko, Beograd, Srbija (Pesma: Aboridžini)
Albijanić, Mile, Tivat, Crna Gora (Pesma: Irtis)
Arvind, Joshi Noida, Uttar Pradesh, India  (Pesma:The player of Parts...)
Krstić, Slaviša, Smedrevka Palanka, Srbija( Pesma: Verovanje  sedištu  u vozu)
Tomić, Tatjana, Gradačac, Bosna i Hercegovina (Pesma: Lako je biti Rebeka)

Katarina Mosnak Bagljaš (Slovačka)
Zavarko, Dinam, Novi Sad, Srbija (Pesma: Let)
Stojadinović, Ljiljana, Pančevo, Srbija (Pesma: Šara u kamenu)
Kalamár, Ondrej, Bratislava, Slovačka (Pesma: Neletenie)
Kugler, Zuzana, Bratislava, Slovačka (Pesma: Snežienkovo leto)
Doderović, Zoran, Novi Sad, Srbija (Pesma: Učaurena stvarnost)

Тodora Škoro (Srbija)
Smuđa, Gordana, Beograd, Srbija (Pesma:Džamija El Fatih)
Trajković, Nenad, Vranje, Srbija (Pesma:Nedozvoljeni prekid trudnoće)
Jovanović, Biljana, Požarevac, Srbija (Pesma:Zašto ne držim govore na sahranama)
Luthander, Eleonora, Štokholm, Švedska (Pesma: Moji sinovi)
Tomić, Tatjana, Gradačac, Bosna i Hercegovina (Pesma:Lako je biti Rebeka)

Mensur Ćatić (Bosna i Hercegovina)
Delić, Nermin, Vinac, Bosna i Hercegovina (Pesma: Dom)
Gligorić, Iskra, 6 godina, Sremska Mitrovica, Srbija (Pesma: Zamisli)
Ferhatbegović, Marica, Živinice, Bosna i Hercegovina (Pesma:Niko se ne budi niko ne spava)
Bošnjak, Brankica, Bizovac, Hrvatska (Pesma: Lijeva ruka meseca)
Đurović, Blažov Slobodan, Zemun, Srbija (Pesma:Snevač)

Zlatko Kraljić (SLovenija)
Selaković, Branka, Beograd, Srbija (Pesma: Rekvizit)
Brenčič, Jože Vrhnika, Republika Slovenija (Pesma: Slike Notranjega trenutka)
Arvind, Joshi Noida, Uttar Pradesh, Indija (Pesma:The player of Parts...)
Kraticová, Ružena, Padina, Srbija (Pesma: Biologicke hodinay Tikajú)
Hrupec, Nataša, Zagreb, Hrvatska (Pesma: Keksi od jorgovana)


Zbirna odluka žirija:

1.    Al – Zubeidi, Sabah, Irak (Pesma: Smisao života se rađa)
2.    Albijanić, Dragana, Subotica, Srbija (Pesma: Nepreboli
3.    Albijanić, Mile, Tivat, Crna Gora (Pesma: Irtis) 2 glasa
4.    Aleksić, Srećko, Beograd, Srbija (Pesma: Aboridžini)
5.    Arvind, Joshi Noida, Uttar Pradesh, Indija (Pesma: The player of Parts...) 2 glasa
6.    Ajradin, Uzeir, Prizren, Kosovo (Pesma: Čekaj)
7.    Balteanu, Euđenija, Pančevo, Srbija (Pesma: Înger Alb)
8.    Batin, Borislav, Novi Beograd, Srbija (Pesma: Magareća ljubav)
9.    Bošnjak, Brankica, Bizovac, Hrvatska (Pesma: Lijeva ruka meseca)
10. Brenčič, Jože, Vrhnika, Slovenija (Pesma: Slike Notranjega trenutka)
11. Bundalo Mikić, Nataša, Novi Sad, Srbija (Pesma: Žuta soba)
12. Bundalo, Slađana, Kruševac, Srbija (Pesma: Mom sinu)
13. Bunteska, Ana,  Skopje, Makedonija (Pesma: Ги будиме демоните) 2 glasa
14. Delić, Nermin, Vinac, Bosna i Hercegovina (Pesma: Dom)
15. Doderović, Zoran, Novi Sad, Srbija (Pesma: Učaurena stvarnost)
16. Đurić, Anđela, 8.razred, Gajdobra, Srbija (Pesma: Dva haiku)
17. Đurović, Blažov Slobodan, Zemun, Srbija (Pesma:Snevač)
18. Fekete, Vesna, Sremski Karlovci, Srbija (Pesma: Oda rukama)
19. Ferhatbegović, Marica, Živinice, Bosna i Hercegovina (Pesma:Niko se ne budi niko ne spava)
20. Gligorić, Iskra, 6 godina, Sremska Mitrovica, Srbija (Pesma: Zamisli)
21. Grgić, Marija, Solin, Hrvatska (Pesma: Kada ovo kreneš čitati prvo čitaj tiho pa pojačavaj do deranja koliko god možeš snažno)
22. Grmuša, Đorđe, Novi Sad, Srbija (Pesma: Antologija najgorih pesama)
23. Hemun, Brkljač Mirjana, Sremski Karlovci, Srbija (Pesma: E moja Julo)
24. Hrupec, Nataša, Zagreb, Hrvatska (Pesma: Keksi od jorgovana)
25. Jovanović, Biljana, Požarevac, Srbija (Pesma: Zašto ne držim govore na sahranama) 2 glasa
26. Kalamár, Ondrej, Bratislava, Slovačka (Pesma: Neletenie)
27. Kapornjai Živić Julia, Novi Sad, Srbija (Pesma: Čiste boje)
28. Kločko, Ljudmila, Minsk, Belorusija (Pesma: Dve žene)
29. Knežević, Vojislav, Plevlja, Crna Gora (Pesma: (Ne)Razumjevanje)
30. Kraticová Ružena, Padina, Srbija (Pesma: Biologicke hodinay Tikajú)
31. Krstić, Slaviša, Smedrevka Palanka, Srbija (Pesma: Verovanje  sedištu  u vozu)
32. Kugler, Zuzana, Bratislava, Slovačka (Pesma: Snežienkovo leto)
33. Kuzmanov, Dijana, 3. razred, Štip, Makedonija (Pesma: Две во едно)
34. Lazarević, Davor, Herceg Novi, Crna Gora (Pesma: Bodljikava žica)
35. Luthander, Eleonora, Štokholm, Švedska (Pesma: Moji sinovi) 2 glasa
36. Mandić, Jelena, 3. razred, Kać, Srbija (Pesma: Lišće)
37. Mišić,  Zorica, Toronto, Kanada (Pesma: Vreme je za vreme)
38. Mujezinović, Amra, Šerići (Živinice), Bosna i Hercegovina (Pesma: Spoznaja)
39. Nasevski, Davče, Skoplje, Makedonija (Pesma: Prorok)
40. Novaković, Dunja, 2. razred, Sremska Mitrovica, Srbija (Pesma: Priroda)
41. Radović, Vesna, BeogradSrbija (Pesma: Poljubac iz Francuske ulice)
42. Radulović, Sanja, Doboj, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina (Pesma: Ljuska) 2 glasa 
43. Radun, Viktor, Novi Sad, Srbija (Pesma: Opet t,)
44. Selaković, Branka, Beograd, Srbija (Pesma: Rekvizit) 2 glasa
45. Smuđa, Gordana, Beograd, Srbija (Pesma:Džamija El Fatih)
46. Stevanović, Vuk, Beograd, Srbija (Pesma: Šiba) 2 glasa
47. Stojadinović, Ljiljana, Pančevo, Srbija (Pesma: Šara u kamenu)
48. Schröder, Dragica, Hilden, Nemačka (Pesma: Ognjište)
49. Tijanić, Zorica, Beograd, Srbija (Pesma: Rostov na Donu)
50. Tir, Teodora, 5. razred, Pivnice, Srbija (Pesma: Biblioteka)
51. Tomić, Tatjana, Gradačac, Bosna i Hercegovina (Pesma: Lako je biti Rebeka) 2 glasa
52. Trajković, NenadVranje, Srbija (Pesma: Нedozvoljeni prekid trudnoće) 3 glasa
53. Uherek Stevanović, Dijana, Subotica, Srbija (Pesma: Na putu za večnost)
54. Zavarko, Dina, Novi Sad, Srbija (Pesma: Let)