JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Mirjana Brković, Jovana Milanko: „Paštrovski album”

96 strana, tvrdi. povez, ilustr, 20x20cm, 2016. god.
Cena: 1200 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Foto-ilustracije: Jovana Milanko

Paštrovski album Mirjane Brković je po svemu neobična i nesvakidašnja knjiga koja spaja dve priče, dvanaest pe­sama i preko trideset umetničkih fo­­tografija Jovane Milanko koje su in­spirisane Mirjaninim tekstom. Me­đu­­sobno prožimanje i doricanje dve ume­tnosti na ovako ujednačen i sin­hroni­zovan način, nisam bio u prilici da vi­dim do sada. Tamo gde prestaje reč, tu se nadovezuje fotografija. 

Priča teče smireno, ujednačenim ri­tmom, otvarajući nam večne teme ise­lje­ničkog žala za zavičajem, rodnom gru­dom i kućnim pragom. Za jezikom koji se, pritisnut novim životom i drugom kulturom, taloži u duši stvarajući emo­­tivnu bombu koja, u trenutku susreta sa mestima i ljudima koji se godinama no­se u duši kao svetinja, najednom eksplo­­dira u priči. 

Raspored fotografija i teksta u knjizi ukomponovan je do te mere da či­tajući priču ili pesmu, kroz fo­to­gra­fije otkrivamo onaj nadzemni i podvo­dni deo teksta, tako da oba ume­tni­čka jezika deluju na naša čula, a uzbu­đe­nje raste u katarzično ushićenje i osećaj ko­ji kaže: Ovo je zaista knjiga za sve­čane prilike koju bih poklonio nekome koga neizmerno volim. 

Radovan Vlahović, urednik 

Boris Lazić: „Kanonske pesme”

Edicija POEZIJA
104 strana, broš. povez, 21x14cm, 2016. god.
Cena: 500 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Knjiga Kanonske pesme Borisa Lazića, iz Nice iz Francuske, obja­vlje­na je kao na­­grada au­to­ru za najbolju pesmu na kon­kursu 6. Evropskog Fejs­buk pesničkog festivala 2015. godine za pesmu Stick charts u konku­ren­ciji od 496 pe­snika iz 22 zemlje sveta.


Naslov je, naravno, višesmislen. Ako se či­ta doslovno, kanon (грч. κανών) znači pravi­lo, propis, određen broj. Najčešće se odnosi na crkvena pravila i zakone, postoji i kao for­ma muzičkog dela. I mada se Boris Lazić poi­gra­va sa svim tim značenjima, naspram kanon­skih dela postavlja apokrifna, čini mi se da je najbliže definiciji da su u pitanju dela fikcije koja se u širem kontekstu smatraju autentičnim. 

Oni koji poznaju biografiju Borisa Lazića, prepoznaće ovde mnoge podsticaje koji su ga u mladosti približavali pojedinim pravili­ma i zakonima, a koje on sada, kao zrela li­čnost, poštuje, ali ne robuje im, nego nastoji da pronađe svoj, glas, put, način. 

Zato su njegove Kanonske pesme, u stvari, nekanonske, odnosno ne/kanonske, jer ako i prihvataju pojedina pravila u organizaciji zbirke, odnosno ciklusa i pojedinačnih pe­sa­ma, a pojedini ciklusi su u formi sone­ta („Zgrušavanje“), one nisu ni stereotipne ni stroge, nisu palimpsesti (napisane pre­ko po­stojećeg teksta), nisu ni apokrifi (ma­da jedna od njih ima taj pojam u podnaslo­vu), ali jesu, u najvećoj meri, autentične. To je i njihova prednost, tu leži i njihov lirski potenci­jal.

Iz Pogovora
Prof. dr Zoran Đerić

Snežana Šakić Vukadinović: „Glad i jedan glagol: kratke priče”

Edicija PROZA
144 strana, broš. povez, 14x21cm, 2016. god.
Cena: 500 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Foto-ilustracija naslovne strane
Marijana Pavlović


Snežana Šakić Vukadinović, svesna novog vremena, novih ljudi i njihovih navika, daje nam knjigu kratkih priča koja može da se tretira kao duhovni energetski napitak. Knjigu koja je snažna, jednostavna, čitljiva, a ipak, prepuna pripovedačkih raspona, od antičke Grčke do aktuelne, beogradske, urbane, tranzicione svakodnevice. Autorka u svojim kratkim pričama sažima vremena i prostore u jedan gromki urlik savremenog pojedinca, sa željom da on, u sveopštem haosu, pronađe smisao i ravnotežu za svoj jedini, maleni i njemu najvažniji život.

Siguran sam da ćeš, poštovani čitaoče, čitajući knjigu kratkih priča Glad i jedan glagol Snežane Šakić Vukadinović – zajedno sa njenom junakinjom koja je mlada, emancipovana, samosvesna intelektualka – na jedan produhovljen, jetko humorističan način, prepun paradoksa, proći kroz našu tranziciono urbanu svakodnevicu i kroz traženje uporišne tačke, od helenske istorije do danas, za pojedinca koji misli i koji želi da ostane svoj i slobodan u svetu gde ga sve želi porobiti i podrediti liberalnoj moći.

Radovan Vlahović, književnik

Branislav Gulan, Milorad Stamenović: „OBEĆANJA I OČEKIVANJA (Ekonomija Srbije i Evropska unija; Trgovanje na međunarodnom deviznom tržištu - FOREX)”

304 strane, tvrdi povez, 17x25cm, 2016. god.
Cena: 1500 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Knjiga EKONOMIJA SRBIJE I EVROPSKA UNIJA i njen deo Obećanja i očekivanja deo su višedecenijskog praćenja makroekonomskih kretanja na prostorima današnje ex Jugoslavije. Autor je potom posebnu pažnju posvetio kretanjima u Srbiji. Prikazao je kako to izgleda informativno, ali i analitički. U informacije i analize utkao je svoje iskustvo i znanje sakupljano više decenija, baveći se novinarskim, istraživačkim poslovima u informativnim glasilima na prostorima nekadašnje SFRJ. Posebnu pažnju je posvetio mnogobrojnim reformama, o kojima govori u knjizi, kao i o njihovim rezultatima, životu običnih građana i stalnom očekivanju da stigne obećano bolje sutra. Kada je reč o očekivanjima i čekanjima, autor se poziva na Ivu Andrića koji je pisao: Zaraziti nekog čekanjem predstavlja najsigurniji način vladanja nad njim, što znači učiniti ga nepokretnim i bezopasnim potpuno i zauvek, i ta obmana čekanja tvrđa je od svakog zatvora i jača od najjačih bukagija, jer se, sa mnogo sreće i veštine, iz zatvora može pobeći i okova se može čovek osloboditi, ali te obmane(!) – nikad ni doveka!

Knjiga o Forex tržištu je nastala kao potreba da se na tržištu nađe adekvatna literatura na srpskom jeziku koja bi omogućila korisnicima različitog nivoa pređašnjeg znanja o ovom tržištu da pronađu elemente od interesovanja i da na osnovu ove knjige dalje samostalno krenu u istraživanje ili trgovanje. Kada se počne tumačiti fakultetska literature (osnovnih i postdiplomskih studija) na ovu temu može se doći do zaključka da je jedan deo tehničke analize zapravo neosnovan i da nije na istinski način prihvaćen od strane „odobrene” i „proverene” stručne literature. U ovoj knjizi pisanoj u formi naučne monografije su izvedene reference kod informacija koje su preuzete pa se autor nada da će novim interesentima za ovo tržište to pružiti i dodatno relevantno znanje za nastavak samostalnog izučavanja. Takođe, neke od referenci su i samostalni naučni radovi autora.

Dušan Baštovanov: „Šetnja levom obalom Rubikona”

Edicija ZAVIČAJ
200 strana, broš. povez, 14x21cm, 2016. god.
Cena: 500 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Foto-ilustracija naslovne strane
Dragan Belić

Nova knjiga Dušana Baštovanova Šetnja levom obalom Rubikona još jednom iznenađuje snagom izraza i misli. Ne nagoveštava buru emocija narativni početak romana, i tiha lepota novosadskog zimskog jutra. Pažnja čitaoca zavarana, naizgled skoro trivijalnim opisima svakodnevice, najednom biva zahvaćena kovitlacem emocija i unutrašnjih borbi Dejana, protagoniste romana. Teška bolest koju iznenada otkriva baca ga u svet neznanih ljudskih sudbina i patnji. Otkriva da su bolest i beznađe jednaki za sve: za obične ljude i za poznate ličnosti. Sve društvene razlike se gube. U bolesti svi postaju isti, uplašeni i lomni, saosećajni i brižni, spremni da čuju i ispričaju. Slike života se odvijaju poput filma, stvarnog, preživljenog, istinitog, filma sveta u kom živimo. 

Knjiga se čita bez daha i otkriva nepoznate stranice srpske novije istorije. Konačno se čuje reč proskribovanih i pleni istinitost kazivanja i događanja, osećaj da sve što je rečeno izlazi iz duše. Najkvalitetniji sloj društva u par decenija biva moralno i fizički uništen, isključivo radi pljačke zamotane u providni veo lažnih ideala. U svemu tome, ljudske sudbine i ljudi. A sa njima i ceo jedan narod. Reč autora je jasna i reska. Ne štedi. Tek na kraju, čitalac razumeva naslov i, okrećući poslednji list knjige, zatiče sebe samog na obali svoga Rubikona.

Mr Mila Mihajlović
Rim, 2015.

„VIŠEGLASJE: Zbornik odabranih pesama 6. Evropskog Fejsbuk pesničkog festivala”

88 strana, broš. povez, 14x21cm, 2016. god.
Cena: 400 din
Knjigu možete poručiti pouzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Albijanić, Mile, Nikšić, Crna Gora
Avrić, Željka, Sremska Mitrovica, Srbija
Badnjar, Milan, Angelholm, Švedska
Bijelić, Milica, Beograd, Srbija
Binteska, Ana, Skoplje, Makedonija
Bošnjak, Brankica, Bizovac, Hrvatska
Čavić, Nikola, Novi Sad, Srbija
Cmiljanović, Marija, Novi Sad, Srbija
Cvetković, Bogdan, Kragujevac, Srbija
Delić, Nermin, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Golubović, Ksenija, Novi Sad, Srbija
Jakovljeva Pomogaeva, Anastasija, Odesa, Ukrajina
Janković, Jelina, Beograd, Srbija
Jelisavčić, Marijana, Novi Sad, Srbija
Kazija, Boris, otok Rab, Hrvatska
Kraljić, Zlatko, Velenje, Slovenija
Krstić, Slaviša, Smederevska Palanka, Srbija
Kuharić, Verica, Zagreb, Hrvatska
Kujundžić, Augustin Ago, Kamenmost, Hrvatska
Kujundžić, Ivana, Zagreb, Hrvatska
Lazić, Boris, Nica, Francuska
Lomović, Boško, Gornji Milanovac
Luthander, Aleksandra, Haselbi, Švedska
Luthander, Eleonora, Štokholm, Švedska
Malešević, Jasmina, Beograd, Srbija
Marković, Boris, Zemun, Srbija
Marković, Dragan, Kostajnik, Srbija
Markovič, Igor, Moskva, Rusija
Miceva, Suzana, Strumica, Makedonija
Mijatović, Emilija, Zadar, Hrvatska
Milidragović, Bojan, Bileća, Bosna i Hercegovina
Milojković, Vladimir, Subotica, Srbija
Nenadić, Vida, London, Velika Britanija
Petrovič Vernikov, Borut, Ljubljana, Slovenija
Prendžova, Elena, Skoplje, Makedonija
Salopek, Alisa, Subotica, Srbija
Sekulić, Borivoje, Laćarak, Srbija
Škoro, Todora, Beograd, Srbija
Stojčevska, Snežana, Makedonija
Stojkova Ivanova, Ani, Plovdiv, Bugarska
Višnjić, Milan, Kučevo, Srbija 
Zablaćanski, Anđelko, Glušci, Srbija
Zorić, Nenad, Sankt Peterburg, Rusija

Knjiga VIŠEGLASJE: Zbornik odabranih pesama 6. Evropskog Fejsbuk pesničkog festivala sadrži pesme 43 autora koje su na konkursu 6. Evropskog fejsbuk pesničkog Festivala 2015. godine ušle u uži izbor, po odluci žirija, za glavni nagradu Festivala – objavljivanje knjige – u konkurenciji od 496 pesnika iz 22 zemlje sveta.

O nagradi Festivala odlučivala su dva žirija. Prvostepeni žiri bio je sačinjen od pobednika prethodnih Festivala u sastavu: Branka Korać (Holandija), Ines Peruško Rihtar (Hrvatska), Vesna Konc Marjanović, Jelena Ćirić (Češka), Maja Korolija, Mitko Gogov (Makedonija), Bogdanka Rakić (Nemačka), Grupa Poeziranje (Jelena Blanuša, Igor Varga), Elena Askarova (Rusija), Mensur Ćatić (BIH), koji su odabirali pesme koje će ući u uži izbor, samim tim i u ovaj zbornik.

Drugostepeni žiri doneo je konačnu odluku o glavnoj nagradi vrednujući pesme 43 autora koje je odabrao prvostepeni žiri. Drgostepeni žiri činili su književnici iz Srbije: Simon Grabovac, predsednik (Novi Sad), dr Zoran Đerić, potpredsednik (Novi Sad), Franja Petrinović (Novi Sad), Goran Ibrajter (Novi Sad) i Radovan Vlahović (Novo Miloševo). Po odluci ovog žirija glavnu nagradu dobio je Boris Lazić iz Francuske.

6. Evropski Fejsbuk pesnički festival održan je 18. i 19. aprila 2015. godine u hali Master Novosadskog sajma, u okviru 21. međunarodnog Salona knjiga, u organizaciji Banatskog kulturnog centra i Novosadskog sajma.

Ovaj Festival okuplja pesnike, koji svoje stvaralaštvo predstavljaju na Fejsbuku, sa ciljem da virtuelnu pesničku komunikaciju pretvori u stvarnu njihovim okupljanjem na Novosadskom sajmu. Evropski Fejsbuk pesnički festival pokazuje da je poezija univerzalna tvorevina ljudskog duha koja ne priznaje granice i barijere između pesnika, nacija, država i jezika.

Redakcija BKC-a