JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Milan Micić: „Kuća i hleb: Kolonistička porodica u Banatu, Bačkoj i Sremu (1920–1941)”

 

Edicija: ISTORIJA / KOLONISTIČKA NASELJA
192 str, broš. povez, 13 x 21 cm, 2021. god.
ISBN 978-86-6029-510-3

Cena: 800 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:

Recenzenti
doc. dr Ivana B. Spasović
dr Biljana Sikimić

Intimna drama koloniste najdublje je izražena u dvoznačnom poimanju zavičaja u kojem se stari i novi zavičaj međusobno mešaju i prepliću, u kojem se od novog zavičaja realno i materijalno živi, a sećanje na stari zavičaj ostaje u sferi emotivnog. Pitanje smeštaja kolonista, gradnje kuća, što je predznak odluke da se ostane na mestu kolonizacije, ključno je pitanje kolonizacionog procesa, ali i njen osnovni preduslov da bi se se kolonizacioni proces uspešno sproveo. Rešenje pitanja ishrane kolonista takođe je preduslov kojim počinje proces kolonizacije. Kuća i hleb zato su moćni simboli kolonizacionog procesa. Tok akulturacije, odnosno prilagođavanja kolonizacione jedinke ili male kolonističke zajednice kolonizacionom prostoru, nisu mogući bez obezbeđene ishrane, krova nad glavom i zdravlja kolonističke populacije.

Istoriografska studija „Kuća i hleb – kolonistička porodica u Banatu, Bačkoj i Sremu (1920–1941)“ za svoju temu ima tok kolonizacije na pomenutom prostoru koju je organizovala Kraljevina Jugoslavija u procesu agrarne reforme da bi zaštitila svoje nesigurne granice ka Mađarskoj i Rumuniji, izmenila etničku strukturu tog prostora, koja nije bila u korist južnoslovenskog (srpskog) stanovništva (Bačka, Banat), i dovela na prostor kolonizacije novoj državi odano stanovništvo (srpske ratne veterane – dobrovoljce iz dinarskih krajeva Kraljevine i srpske optante iz Mađarske i Rumunije) koji bi bili čuvari i simboli nove države na za nju nesigurnom prostoru.

Studija „Kuća i hleb“ je personalizovana istorija jer za predmet svog istraživanja ima ljude i ljudske sudbine izazvane voljom i aktivnostima istorije. Vremenski usko omeđeno vreme (1920–1941), geografski usko omeđen prostor (kolonije stvorene procesom kolonizacije) omogućili su istraživaču „ulazak“ u kolonističku porodicu, pospešili personalizaciju istorije u kojoj je objekat istoriografskog posmatranja i proučavanja istovremeno subjekat istorije, ali i njena žrtva.

Iz predgovora,
autor

Milan Micić: „Aleksandrovački letopis. Knj. 1”

 

Edicija: ISTORIJA / KOLONISTIČKA NASELJA
212 str, broš. povez, 13 x 21 cm, 2021. god.
ISBN 978-86-6029-514-1

Cena: 600 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:
https://bkcknjige.rs/prodavnica/istorija/milan-micic-aleksandrovacki-letopis-knj-1/


Izdavači
BANATSKI KULTURNI CENTAR, Novo Miloševo
i
UDRUŽENJE RATNIH DOBROVOLJACA 1912–1918,
NJIHOVIH POTOMAKA I POŠTOVALACA, Aleksandrovo

Za izdavače
Radovan Vlahović
Dara Kovačević

Glavni i odgovorni urednik
Dr Milan Micić

Uredništvo
Dr Milan Micić
Miodrag Cvetić
Vladislava Ignjatov

Recenzenti
Dr Predrag Vajagić
Mr Pavle Orbović


Aleksandrovo je najveće od novih naselja for­miranih procesom kolonizacije 1921–1941. godine na prostoru Kraljevine Jugoslavije. 1939. godine selo je imalo više od 5.000 stanovnika.

Kolonija Aleksandrovo nastala je kao specifičan spoj ravničara i dinaraca, doseljenih Banaćana i Ličana. Veličina sela, kao i njegov značaj u kolonizacionom procesu, postavili su istra-živanje istorije naseljavanja Aleksandrova kao svoje-vrsnu paradigmu kolonizacije, izvedene između dva svetska rata.

U periodu 2021–2023. godine Aleksandrovo obeležava stogodišnjicu nastanka naselja. Selo nije nastalo „preko noći“; najintenzivnije dose-ljavanje i gradnja kuća dešavali su se u periodu 1921–1923. godine, ali sve međuratno vreme (1921–1941) trajalo je formiranje novog sela, ratarskih domaćinstava, gradnja javnih zgrada i institucija, oblikovanje javnog i društvenog života novog naselja, modernizacija sela, gradnja novog lokalnog identiteta (Aleksandrovčanin).

Milan Micić
Iz Predgovora

Gino Leineweber: „Engelstraum“

84 pages, 12 x 20 cm, 2021.
ISBN 978-86-6029-506-6

Price: 500 rsd

ORDER:


Еdition
Poesie

Redakteur
Radovan Vlahović

Dieses Buch wurde als Preis an den Autor veröffentlicht, aufgrund des Wettbewerbs des 9. Europäischen Facebook-Poesiefestivals in Novi Sad, Serbien, organisiert vom Banater Kulturzentrum und der Messe Novi Sad.

Gino Leineweber, Jahrgang 1944, ist Poet, Schriftsteller, Übersetzer und lebt in seiner Heimatstadt Hamburg, Deutschland, und zeitweise in Cedar, Leelanau County, Michigan, USA. Er war von 2003 bis 2015 Vorsitzender und ist ab 2015 Ehrenvorsitzender der Hamburger Autorenvereinigung. Von 1991 bis 2015 war er Mitglied der Deputation der Kulturbehörde Hamburg. 

Nachdem er anfangs Romane und Kurzgeschichten geschrieben und veröffentlicht hat,  liegt der Schwerpunkt seiner Veröffentlichungen nun auf  Sachbüchern und Lyrik. Daneben ist er Herausgeber von internationalen und mehrsprachigen Poesie-Anthologien. Von 2003 bis 2008 war er Redakteur der Buddhistischen Monatsblätter (BM).

Leineweber ist seit 2013 Präsident des Three Seas Writers’ and Translators’ Council (TSWTC) mit Sitz in Rhodos, Griechenland und Mitglied im PEN-Zentrum deutschsprachiger Autoren im Ausland (früherer Deutscher Exil-P.E.N).

Arvind Joshi: „what are the guards talking about in the dark?“

 

68 pages, 12 x 20 cm, 2021. 

Еdition
POETRY

Editor
Radovan Vlahović

Review
Danijela Trajković

This book was published as an award to the author based on the competition of the 9th European Facebook Poetry Festival in Novi Sad, Serbia, organized by Banat Cultural Center and Novi Sad Fair.

Arvind Joshi is a poet based in Delhi and writes in both English and Hindi. His published works are Songs From Delhi (2002) and Main Astronaut Soon (2014).

Joshi’s manuscript What Are the Guards Talking About in the Dark brings thirty four poems, written in free verse, but also in rhyme. What this poet’s thoughts occupy mostly are silence, the time after midnight, other people’s conversations, etc. The poet is not focused only on himself, but being curious by his nature, even though not young anymore, he still wants to know what is going on around him, what other people do, think, what the things around him think. So, the focus is basically on others, but in a strong connection with the poet.

(...) and want to know badly / what / people and things / they talk about. / what / are the stories / that can still / walk about / and disturb the silence? (What Are the Guards Talking About in the Dark). Arvind Joshi in his poetry shares with the readers some beautiful images of the place and the time he listens to other people’s talks, walks, movements, not all of them necessarily during the night when the poet enjoys his cigarettes and sounds, but as well he shares with them the images of summer days, memories, doing absolutely nothing. The poet shows that he is not in a hurry, he always has time, which can make us, the modern people, living in the world of fast speed and very often in a hurry, think how could we do the same thing that is of great importance for us, how to slow down with our lives and give us a chance to hear other people’s conversations, not to be all the time busy with our jobs, how to get closer to the people around us, how to have the time for others, but also for ourselves to relax, how to be more human, still keep being a modern one. (...) then i drive to the farthest mall /without touching the brakes at all / and listen / to the broken conversation around me / as i wait, unhurried, / for my coffee. (I do Intricate Things With My Hands) or (...) Light my cigarette and listen / To her sing. / For hours, hours. (On a Perfect Afternoon). 

           Danijela Trajković

Tatjana Većkalov: „Voleti očima”

Edicija: ZAVIČAJ
92 str, broš. povez, 13 x 21 cm, 2021. god.
ISBN 978-86-6029-511-0

Cena: 500 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:


Ljubav i beskrajni horizont iznedrili su najčešći motiv Tatjaninih pesama. Oči su zajednički imenitelj većine. Oči i pogled. Pogled i zapitanost. Zapitanost i otvorenost duše. Duše koja u sebi ne krije nijednu lošu emociju. Jer to ni autorka ne ume.

Merima Aranitović,
profesor srpskog jezika

Tatjana Većkalov je novosadska slikarka koja već godinama piše i u svojoj intimi ispisuje stihove,dok se knjigom Voleti očima prvi put javlja pred čitalačkom publikom. Knjiga Voleti očima koja je pred tobom, poštovani čitaoče, nalik je pesku koji se godinama taložio u školjki sve dok nije postao biser. 

Radovan Vlahović,
književnik

Marija Tanackov: „Od knjige do kuće od kolača: Trgovci i zanatlije u (Velikoj) Kikindi”

Edicija: BAŠTINA
212 str, broš. povez, ilustr, 13 x 21 cm, 2021. god.
ISBN 978-86-6029-504-2

Cena: 800 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:


Delo „Od knjige do kuće od kolača“ plod je du­go­godišnjeg istraživanja. Ono bogati odnos prema baštini i neguje kulturu sećanja kroz boje vreme­na u osam slika. Naučna i dokumentarna građa je po­uzdana i inovativna. Upoznajemo se s promenama i nestajanjem, kako (Velike) Kikinde, tako i sveta u kom je duhovnost stajala iznad materijalnog.

Duh prošlih vremena, smešten u kontekste so­ci­oloških, kulturnih i istorijskih prilika, i foto­­grafije daju notu sete zbog izgubljenog vremena u kom su se individualni rad i ideje poklapale s pozi­tivnim istorijskim ciljevima. U svetu se još nije ra­dilo da bi se kupovalo i trošilo da bi se radilo.

Knjiga beleži trag prošlosti vezan za trgovinu i zanate. Prvi tekst istražuje prosvetiteljske ideje i značaj knjige, kao nezaobilaznog uslova budućno­sti. Postavlja i pitanje: da li će u budućnosti knjige ima­ti ko da čita?

Istraživanja nas dovode do kuće od kolača, li­ciderskog proizvoda, simbola zamke za decu, he­do­niste i otuđene, kao simbolu našeg vremena, a naj­po­znatiju kuću od kolača napravila je veštica iz bajke o Ivici i Marici.

Marija Tanackov

Janko Šerfeze „Kako napraviti svoj grad”

Edicija: ROMAN
460 str, broš. povez, 13 x 21 cm, 2021. god.
ISBN 978-86-6029-502-8

Cena: 1200 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:

Roman obiluje mnoštvom priča o nelegalnim poslovima i ljudima koji se njima bave. Čitalac će junake pratiti na različitim lokacijama: od Amerike do Srbije, Perua i Meksika, i biće oba­vešten o tajnim službama i dešavanjima po­put: pranja novca, trgovine drogom i oružjem, ubistvima, hapšenjima, akcijama oslobađanja i skrivanja, kao i o Džekovim promišljanjima o svemu pomenutom.

Msr Milana Poučki

Milena Živkov: „Pokušaj života”

 

Edicija: PROZA
120 str, broš. povez, 12 x 21 cm, 2021. god.
ISBN 978-86-6029-512-7

Cena: 600 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:


I konceptualno i sadržinski, zbirka Pokušaj života može se posmatrati kao nastavak prethodne knjige, koja nam je otkrila autorku potpuno oslobođenu od žanrovskih okova i duboko zagledanu u život i sudbine svojih junaka. Njene priče podsećaju na moderne bajke od kojih se ni najmanje ne očekuje da junaci u njima pronađu svoju sreću, niti da žive bezbrižno i srećno do kraja života.

Da bi što realnije sagledala stvarnost, Milena Živkov na scenu izvodi junake koji očajnički tragaju za srećom i teško pronalaze uzrok svoje usamljenosti. Ponekad nam se čini da oni žive, a ustvari se batrgaju u sumornoj svakodnevnici, potiskujući tugu i nezadovoljstvo u sebi.

Iz recenzije Mladena Đuričića


Primetno je da su glavne junakinje iz priče u priču – žene. Milena Živkov piše iz perspektive mladih devojaka i žena koje se nalaze u prelomnim tačkama svojih egzistencija. Junakinje Milene Živkov su introspektivne, samostalne, racionalne žene koje tragaju za svojom upotpunjenošću, svojim snovima i čeznu za svojim mirom.

Srećom, ostaje nam i slika snažnih žena koje se na vetru samoće savijaju, a nikad ne slome.

Iz recenzije Viktora Škorića

Slobodan Panić: „Intima zaljubljenog Boga”

Edicija: PROZA
96 str, broš. povez, 13 x 21 cm, 2021. god.
ISBN 978-86-6029-513-4

Cena: 500 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:

Intima zaljubljenog Boga mladog autora Slobodana Panića već samim naslovom zavo­di budućeg čitaoca, obećavajući mu intrigantne spoznaje unutar redova ne previše obimne knjige, koja u sebi krije jezgrovitu rečenicu i sažeti izraz. No smisao koji se krije iza pišče­vih misli, otisnut je u dubine koje nekada nisu prevodive u reči. Ali ih je moguće spoznati.

Jedna od ključnih tema ovoga dela jeste i seks. Autora zanima uticaj seksa na život i emo­cije muškaraca i žena. Slobodan Panić jasno i nedvosmisleno na­glašava: on nije i nema ideju i težnju da bude učitelj, guru, savetodavac ili dušebrižnik. On je pisac, čovek okrenut ka svojoj samospoznaji. Njegova duhovnost i religija podrazumeva čist osećaj zaljubljenog Boga.


Msr Milana Poučki