JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Promocija knjige „Tolerancija i rodna ravnopravnost u srednjim školama Kikinde“

Promocija knjige „Tolerancija i rodna ravnopravnost u srednjim školama Kikinde“ održana je  29. 8. 2016. u Centru za stručno usavršavanje u Kikindi. 


O knjizi su govorili: Dijana Subotički, urednica, i Radovan Vlahović, direktor BKC-a.
  

Publikacija „Tolerancija i rodna ravnopravnost u srednjim školama Kikinde: Izveštaj o sprovedenom istraživanju” nastala je kao rezultat sprovođenja projekta udruženja građana „PostPesimisti Kikinde“ pod nazivom „Budi tolerantan, prihvati razlike“ započetog 2014. godine, sa ciljem ispitivanja stavova učenika/ca srednjih škola u Kikindi na temu diskriminacije i rodne ravnopravnosti.
  
Recenzentkinje publikacije su prof. dr Nevena Petrušić redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, prof. Jelena Mićević- Karanović, doktorka psiholoških nauka i profesorka strukovnih studija za psihološku grupu predmeta na VŠSSOV u Kikindi, kao i Brankica Jankovićpoverenica za zaštitu ravnopravnosti u Republici Srbiji, dok je urednica Dijana Subotički Miletić.

Izdavanje knjige pomogli su Grad, odnosno opština Kikinda i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine. Izdavači su: Banatski kulturni centar, UG PostPesimisti Kikinde i UG Centar za kulturu dijaloga.


Primerci publikacija darovani su delegatima sve 4 srednje škole iz Kikinde koje su učestvovale u istraživanju.


Više o knjizi:

Časopis REZ, Broj 3, 2016.


Treći broj
Elektronskog časopisa 
za književnost i umetnost mladih 
REZ
možete pročitati na adresi:

Impresum

REZ
Elektronski časopis
za književnost i umetnost mladih

Izdavač
BANATSKI KULTURNI CENTAR
Novo Miloševo
banatskikulturnicentar@gmail.com

Za izdavača

Glavni urednik časopisa
Viktor Škorić

Uredništvo
Isidora Bobić
Viktor Škorić

Lektura
Isidora Bobić
Viktor Škorić

Likovno i tehničko uređenje

ISSN (Online) 2466-362X

Časopis izlazi tromesečno.

Pozivamo mlade autore do 35 godina da pisane i vizuelne radove
za objavljivanje šalju na mejl: rezurednistvo@gmail.com

_____________________________________________________________

CIP - Каталогизација у публикацији 
Библиотека Матице српске, Нови Сад 


82+7
 

       
 РЕЗ [Електронски извор] : часопис за књижевност
и уметност младих / главни уредник Виктор Шкорић. –
Онлајн изд. - Електронски часопис. - 2016, бр. 1. –
Ново Милошево : Банатски културни центар, 2016-

Tromesečno. - Način dostupa (URL):
 http://casopisrez.blogspot.rs/

ISSN 2466-362X = Рез (Online)
 
COBISS.SR-ID 220719372

Obaveštenje povodom Konkursa za objavljivanje prvih knjiga

Ovim putem obaveštavamo javnost da je rok za saopštavanje rezultata konkursa za objavljivanje prvih knjiga Banatskog kulturnog centra i Grada Kikinde produžen do 10. 9. 2016. godine.