JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Nikola Kitanović: „Moj anđele”

Edicija POEZIJA
96 strana, broš povez, 14x21 cm, 2016. god.
Cena: 400 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


Ako zamislimo ovu zbir­ku kao jedno duhovno putovanje, a putovanje zamisli­mo kao potragu za novim, preko potrebnim identitetom, onda bi Kitanovićeve pesme pokušale da odgovore na sle­deća pitanja: Ko sam ja? Odakle dolazim? Kuda idem? Ova poezija nameće nam se kao podsticajna identitet­ska igra, a navedena pitanja pokazuju se kao suštinska u povezivanju sadašnjeg trenutka sa prošlim i budućim stvarima. Tačku ovog spoja možemo nazivati različitim imenima, a na kraju ovog teksta nameće nam se jedno od njih: pesničko postojanje.

Iz Recenzije
Bojan Samson


Za pesnike dom je bio mnogo više od kuće, skrovi­šta, on je bio metafora, ontološki pojam, pa i svo­jevr­sna poetika. Nikola Kitanović je očigledan primer. Njegov pesnički rukopis Moj anđele, svojevrsna je oda domu i majci, koja je simbol doma, rodnog praga, po­rodičnog ognjišta, topline, bliskosti. U njenom odsustvu (samo fizičkom, zbog smrti), pesnik oseća njeno spi­ri­tu­alno, ili, kako ga on najčešće naziva, anđeosko prisustvo.

Nikola Kitanović je istinski udomljen pesnik, bez te udomljenosti on ne bi osećao smisao svoje egzisten­cije, ne bi mogao da peva i živi, a između pevanja i života za njega, ako i nije uvek znak jednakosti, onda je neraskidiva veza. 


Iz Pogovora 
prof. dr Zoran Đerić