JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Anica Draganić: „Tri veka vojvođanskih pivara”

Edicija: ISTORIJA
324 str, broš. povez, ilustr. 29 x 22 cm, 2021. god.
ISBN 978-86-6029-539-4

Cena: 2000 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:


Knjiga Tri veka vojvođanskih pivara: kontekst i kontinuitet autora dr Anice Draganić predstavlja sveobuhvatan prikaz geneze i razvoja pivarstva na području Vojvodine, dat kroz analizu uticaja društvenih, političkih, privrednih, tehnoloških i kulturoloških aspekata u periodu od početka 18. veka do danas. Autorka je za cilj imala naučno argumentovano utvrđivanje uloge pivara u modernizaciji Vojvodine, posmatrano kroz prizmu industrijalizacije i urbanizacije, prikaz njihovog značaja i vrednosti u korpusu srednjoevropskog i nacionalnog graditeljskog nasleđa, kao i definisanje metodološkog postupka valorizacije kako bi se obezbedilo njihovo očuvanje i kvalitetna prezentacija specifičnih vrednosti. 

Obiman tekst prati bogata i vredna ilustrovana građa – stare karte, razglednice i fotografije, originalni planovi, savremeni crteži, fotografije i sl., koja će doprineti stavaranju kompletne slike o značaju i vrednostima izgradnje pivara u vojvođanskim mestima za njihovu modernizaciju i integraciju i srednjoevropski kontekst.

Treba istaći da je dr Anica Draganić, osvedočena kao vredan istraživač i autor većeg broja naučnih radova, publikacija i izložbi, u svom rukopisu jasno i argumentovano tumačila izuzetno značajne političke, socijalne, tehnološke, kulturne i umetničke elemente vezane za vojvođanske pivare kao izuzetno vrednog elementa nacionalne tehničke kulture. Prikazane pivare svedoče o materijalnim i nematerijalnim vrednostima sačuvanog industrijskog nasleđa u Vojvodini, koje govori o njegovom nastanku u okvirima nekadašnje Habsburške monarhije, ali i značajnoj modernizaciji i unapređenju u 20. veku u okvirima Jugoslavije. Njihovo očuvanje i prezentacija u savremenom dobu omogučiće da se kroz razvoj kulturnog turizma prevaziđu problemi nastali tokom tranzicionog perioada krajem 20. veka, unaprede mesta u kojima su nastale i na adekvatan način prezentuju njihove kulturne, tehničke i arhitektonske vrednosti.

Prof. dr Mirjana Roter Blagojević
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ilija Bakić: „Dvostav”

Edicija: ROMAN
164 str, broš. povez, 12 x 21 cm, 2021. god.
ISBN 978-86-6029-543-1

Cena: 700 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:


Nagrada „Bogdan Čiplić”
za najbolji prozni rukopis na srpskom jeziku
u 2021. godini
 

U romanu Dvostav, Ilije Bakića, prikazana su dva modela totalitarističkog društva. U jednom prepoznajemo, na osnovu pažljivo utkanih simbola i mizanscena, komunistički državni aparat, dok u drugom, po specifičnoj upotrebi čoveka i knjige, drugi, nimalo ljudskiji, ali perfidniji model totalitarizma u kojem danas živimo.

Ipak, ispod ovog tamnog prikaza sveta, koga unekoliko ublažava fantastika Ilije Bakića, da ne bismo propali od istine, kako je već rečeno, ostaje ona druga mogućnost sveta koja se prelama na stranicama knjige, kao putokaz i pribežište za sve one koji nisu spremni da se pomire sa ovakvim nakaznim svetom. 

Msr Nenad Stanojević

 

Dvostav Ilije Bakića temelji se na ideji o sveopštem krivotvorenju i falsifikovanju, prožet je lažiranjima i prekrajanjima istine svake vrste, natopljen je maglovitom, a opet kristalo jasnom atmosferom društvene egzistencije u kojoj preovladavaju nelogičnosti, neistine i plasiranje demagogije. I iako je reč o umetničkom, fikcijskom delu, sam kraj unosi i notu dokumentarnog i realističnog – Bakić pominje prijatelja i pesnika Duška Vlajkovića Mitrovanova sa kojim je došao na ideju za priču o svetu u kome se iznajmljuju knjige/ljudi dok u pozadini konstantno svira državna himna sa kojom se i završava poslednji čin, to jest roman. Otvoren kraj – simbolično – ostavlja mogućnost za preispitivanje i promene, te nada za novim, boljim izdanjem – i ovoga puta – umire poslednja. 

Msr Milana Poučki

Mladen Đuričić: „Fragmenti o Lazi Kostiću”

Edicija: PRVA KNJIGA / STUDIJE
172 str, broš. povez, 13 x 20 cm, 2021. god.
ISBN 978-86-6029-541-7

Cena: 800 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:

Ova knjiga objavljena je na osnovu konkursa za objavljivanje pr­vih knjiga mladih autora koji su raspisali Banatski kulturni centar Novo Miloševo i Grad Kikinda za 2021. godinu. 

***

Fragmenti o Lazi Kostiću napisani su besprekornim stilom koji je utemeljen na najboljim primerima naše književnonaučne tradicije. Studije u ovoj knjizi rezultat su bogatih naučnih istraživanja iz kojih je Mladen Đuričić izvukao obilje novih činjenica o Lazi Kostiću, uklopivši ih u vredan, mozaičan rukopis koji značajno doprinosi našoj modernoj književnoj istoriografiji. Od posebnog značaja je i način na koji se pesničko delo Laze Kostića učitava u kontekst moderniteta srpske književnosti 20. veka, a ključne argumente za svoje teze Mladen Đuričić je pronašao u dijahronijskom iščitavanju kritičke prakse kojoj je Laza Kostić bio neka vrsta junaka.

Iz recenzije Gojka Tešića

Knjiga Mladena Đuričića sadrži osam eseja posvećenih jednom od najznačajnijih autora srpske književnosti 19. i 20. veka, i već sada je izvesno da će to biti korisna literatura budućim proučavaocima književnog dela Laze Kostića. Svoje zaključke Mladen Đuričić donosi analizirajući relevantnu građu, a sve sa ciljem da rodonačelniku srpskog poetskog moderniteta odredi pravo mesto u onome što moderna književna nauka imenuje pojmom kanona. Taj istraživačko-hermeneutički posao autor je obavio na najbolji i najubedljiviji način, koji je u mnogim detaljima inovativan i čitalački uzbudljiv.

Iz recenzije Save Damjanova

Zahvaljujući raznovrsnim književnoistorijskim uvidima, precizni naučni redovi ove knjige počinju podrhtavati pred čitaočevim očima, kao da u svojoj pozadini nagovještavaju uzavrelost priče koja kroz njih pokušava da se probije na površinu. Ta priča ima potencijal da vremenom preraste u cjelovitu biografsko-recepcijsku knjigu o Lazi Kostiću, u kojoj bi se do najsitnijih detalja oživio portret njegove ličnosti, ponudilo svježije i bogatije tumačenje života, djela, recepcije i aktuelnog značaja pjesnika kojem ogromna posvećenost i interesovanje za sopstveni jezik i tradiciju nisu smetali da napiše jednu od najboljih pjesama svjetske književnosti. Pomenuta nenapisana knjiga, građena na temelju Fragmenata o Lazi Kostiću, zaista bi mogla da bude u rangu onih kakve su od Žanete Đukić Perišić i Gorane Raičević u 21. vijeku dobili Ivo Andrić i Miloš Crnjanski.

Iz recenzije Marka Tošovića

Andrea Beata Bicok: „Avangardna poezija Rastka Petrovića”

Edicija: PRVA KNJIGA / STUDIJE
132 str, broš. povez, 13 x 21 cm, 2021. god.
ISBN 978-86-6029-552-3

Cena: 800 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:


Izazovan, intrigantan, katkad veoma hermetičan, a katkad izuzetno lako čitljiv, avangardni pesnički opus Rastka Petrovića postoji kao momenat srpske književne istorije koji poziva da mu se nanovo vraćamo, nanovo ga doživljavamo, tumačimo i razumevamo kao bezvremenu i nadvremenu kategoriju saznanja i iskustva. Prevodeći poetiku Rastkovih avangardnih pesama u ravan koja dopušta prepoznavanje njenih istina u nama samima i u životu, ukazali smo na to da su njegove stvaralačke namere bile uvek prevashodno oblikovane samim principima umetnosti, a da nerazumevanje na koje je nailazio nije bilo opravdano književnim argumentima, već predrasudama, skučenim ličnim pogledima i ciljevima dalekim svakoj umetnosti.                

Andrea Beata Bicok


Kroz knjigu Avangardna poezija Rastka Petrovića približavamo se liku i delu pesnika, njegovom poimanju umetnosti, naročito poezije, načinu na koje je oblikovao svoju poetiku i negovao je kroz vreme. Autorka nam hronološki predstavlja avangardnu poeziju Rastka Petrovića kroz poetičke oslonce koje je odabrao na početku stvaralaštva i razvijao ih do maksimuma. Dala nam je tumačenja avangarde poezije Rastka Petrovića koja omogućavaju njen dubok doživljaj, čak i ako čitalac nije pobliže upoznat sa njom.

Vrednost ove knjige ogleda se i u tome što je ona donela jednu vrstu prevrednovanja relevantnijih kritičkih sudova koji postoje o Rastku Petroviću, i to ponajviše zasnovanu na tumačenju same Rastkove poezije, oslanjajući se na njene elemente koji nedvosmisleno ukazuju na avangardnost i vrednost u tom okviru. Istovremeno, takav pristup poeziji Rastka Petrovića i njeno tumačenje odista može da potvrdi i njene kvalitete kojima se ona može svrstati u ravan sa poznatom evropskom avangardnom poezijom, što je za srpsku književnost od velikog značaja.

Jedan deo knjige Avangardna poezija Rastka Petrovića posvećen je zasebno razmatranju Otkrovenja, dela koje je Rastka i proslavilo i koštalo ga slave istovremeno. Pišući o toj zbirci, Andrea Beata Bicok najpotpunije postiže svoju nameru zadatu na početku, a to je, kako je rekla, da pesniku „podigne spomenik“ koji bi značio krajnje i konačno priznanje.

Jelena Milošev

Nataša Bundalo Mikić: „Godovi bliskosti”

Edicija: POEZIJA
96 str, broš. povez, 13 x 21 cm, 2022. god.
ISBN 978-86-6029-554-7

Cena: 500 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:

 

Nova zbirka četvrta po redu Nataše Bundalo Mikić Godovi bliskosti otvara novu stvarnost i doživljaj sveta ove novosadske autorke. Godovi bliskosti sadrže pet ciklusa i njihovim naslovima stičemo prvi utisak o ovoj poeziji. Ovi lirski godovi otkrivaju svu nežnost lirskog subjekta ali i njegove dileme i razočaranja koja su sve prisutnija kao svakodnevica. Nataša Bundalo Mikić peva o svojim nemirima i pitanjima ne da bi olakšala sebi već da bi ostao trag poput goda u stablu.

Ivana Stojić 

Godovi bliskosti iz naslova knjige su koncentrični krugovi među kojima se prostiru nepregledne blizine ili udaljenosti između lirskog subjekta  i onih koji u pesmi žive s njim i oko njega. Poezija za ovu pesnikinju nije beg od stvarnosti već ponovno uranjanje u nju sa idejom da se uz pomoć pesničke aparature iznova testira sopstvena moć i nemoć. Nataša Bundalo Mikić je jedna od onih pesnikinja kod kojih, dok čitate, spontano i jednostavno stavljate znak jednakosti između ličnosti autorke i lirskog subjekta. Kao da čitate autobiografski roman u stihovima.

Miroslav Aleksić 

Pesme nove zbirke Nataše Bundalo Mikić nose dah autoreferencijalnosti, što se izražava kroz naglašene autobiografske i autokritičke karakteristike njenog poetskog diskursa. Pesnikinja iskušava svoj odnos prema vlastitoj percepciji stvarnosti. U celini ova knjiga predstavlja značajan iskorak ka dubljim nivoima refleksivne interpretacije sumorne stvarnosti koja je postala otuđena od nas, osvrćući se na međuljudske odnose posebno na ljubavni odnos između žene i muškarca iz perspektive žene.

Viktor Radun Teon 

Tamara Ristić: „Svemirske oči”

Edicija: PRVA KNJIGA
104 str, broš. povez, 12 x 20 cm, 2021. god.
ISBN 978-86-6029-547-9

Cena: 500 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:


Ova knjiga objavljena je na osnovu konkursa za objavljivanje pr­vih knjiga mladih autora koji su raspisali Banatski kulturni centar Novo Miloševo i Grad Kikinda za 2021. godinu. 

Tamara Ristić, muzička producentkinja i kompozitorka, začetnica novog pravca i načina prezentovanja i izvođenja muzičke umetnosti koja podrazumeva sinkretizam žanrova i uvođenje najrazličitijih novina u postojeći kanon koji se inovativnim mogućnostima i bogati ali i drugačije sagledava, dobila je priznanje da je i odlična pesnikinja, to jest autorka moderne poezije, time što je 2021. godine izabrana kao jedna od pobednica na konkursu Prve knjige koji su raspisali Banatski kulturni centar i grad Kikinda.

Autorka ove zbirke, to vidimo iz ritma poezije koja se nalazi unutar korica ove knjige, živi u taktu muzike koju stvara. Njene pesme su neobične, iako deluju poznato, okrenute su onostranom, a opet su nam bliske i razumljive. Ova umetnica već na samom početku ostavlja moto koji nedvosmisleno otkriva njenu poetiku ali i životni stav i poruku koju čitaocima ostavlja u amanet: Objektivno sagledati svoj život biće moguće kada ga više ne budemo živeli, no jasno je – umetnici koji imaju svoj svet i kreiraju sopstvenu stvarnost upravo kroz tu prizmu ocenjuju i procenjuju svemir oko sebe.

U vremenu kada imamo utisak da su kod mnogih čula otupela, zanemela i zagluvela, redovi koji ostaju iza pera Tamare Ristić ulivaju veru i nadu u bolje sutra. Ova svestrana umetnica čiji je dar za pesmu neupitan podseća nas da smo živi i da je sve u nama moguće vratiti u dinamičan, podsticajan i kreativan ritam ukoliko ispratimo etape od upoznavanja i rada na sebi do prihvatanja i sebe i drugog jer je upravo to put kojim dolazimo na pravu stazu za kojim čezne naše unutrašnje biće a na koju nas usmeravaju naše duhovne oči.

Msr Milana Poučki

Neda Ibrajter: „Sunce”

Edicija: PRVA KNJIGA
60 str, broš. povez, 12 x 20 cm, 2021. god.
ISBN 978-86-6029-548-6

Cena: 400 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:

Ova knjiga objavljena je na osnovu konkursa za objavljivanje pr­vih knjiga mladih autora koji su raspisali Banatski kulturni centar Novo Miloševo i Grad Kikinda za 2021. godinu. 

***

...ovo delo koje sam pročitala u dahu – ne toliko zbog njegove neobimnosti u broju stranica, koliko zbog pitkog stila i jezika kojim se autorka služi – držalo je moju pažnju na zavidnom nivou, te ni na trenutak nisam pretpostavila da se iza napisanih redova krije četrnaestogodišnja devojčica starinske duše.

Pripovetka Sunce Nede Ibrajter počinje predstavljanjem dečaka koji je ujedno i glavni junak. Njegovo ime je David, on je sin Johana i Ane, a brat Adama i Jovane i to je gotovo sve što zna o sebi. Nećemo prevideti da su imena, veoma verovatno, simbolično izabrana i da se posredstvom njih aludira na biblijski kontekst i religijsku notu koja je u životu održala nejako dete čije je detinjstvo prekinuto, a koje je rešilo, iako još uvek ima mlečne zube, da piše kako bi se oslobodilo boli. Katarzičnu moć pisanja autorka prepisuje Davidu, no isto bih rekla da primenjuje i sama – i ona je dete koje kroz reč upućuje vapaj, žudeći za boljim životom svih nas.

O Davidu ubrzo saznajemo da pamti samo majčinu ljubav, da ne zna i ne razume šta je vera, da je u logoru naučio da broji do pedeset i jedino u šta je siguran jeste to da je Jevrejin i da mu – pored svega što su mu oteli i ubili – uspomene ne mogu oduzeti.

Ova mlada i izrazito talentovana književnica otisnula se u stvaralačke vode birajući zahtevne i osetljive teme kao inspiraciju. Njena zainteresovanost za Holokaust i položaj Jevreja za vreme Drugog svetskog rata približava je interesovanjima Danila Kiša, stoga verujemo da je mladoj nadi umetničkog neba jedan od uzora upravo pomenuti velikan kojeg svrstavamo među najbolje pisce savremene srpske književnosti.

O stilu, poetici i tematskim krugovima koje mlada književnica otvara u okviru stvaralaštva koje ispisuje verujemo da ćemo tek govoriti u godinama koje nam predstoje, stoga ćemo prvu recenziju njene prve knjige, koja je zasluženo nagrađena na konkursu koji su Banatski kulturni centar i grad Kikinda objavili 2021. godine, završiti sa iskrenim čestitkama i verovanjem da će srpsko književno nebo u decenijama koje dolaze biti obogaćeno još jednim suncem – inspirativnim redovima koji će ostati iza pera talentovane Nede Ibrajter.

Msr Milana Poučki

Vesna Špirić: „Još uvek sanjam”

Edicija: PRVA KNJIGA
116 str, broš. povez, 13 x 20 cm, 2021. god.
ISBN 978-86-6029-549-3

Cena: 500 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:


Ova knjiga objavljena je na osnovu konkursa za objavljivanje pr­vih knjiga mladih autora koji su raspisali Banatski kulturni centar Novo Miloševo i Grad Kikinda za 2021. godinu. 

***

Prva pesnička zbirka Vesne Špirić predstavlja pravo poetsko i književno osveženje. U doba kada se stihovi sve manje pišu a drugi književni rodovi ponekad zamagljuju njihovu vrednost, pojava ove zbirke znači potragu za novim značajem i jedno novo i posebno čitanje poezije.
Teme kojima se pesnikinja bavi univerzalne su i suštinske – nada i vera, prijateljstvo, prolaznost vremena, lepota, sloboda, mir i nemiri, no ipak, u zbirci se najviše prepoznaje i oseća – ljubav. To je ta „crvena nit“ koja boji, ulepšava i daje koherentnost, lakoću, ali i dubinu stihovima koji su pred čitaocem.
Ono što je značajno, a šta čitalac može da oseti u čitavoj zbirci (ne sme se smetnuti s uma da je ona ipak tek prva), velika je radoznalost mlade književnice, traženje ličnog književnog puta, šarmantno lutanje kroz teme i simbole, protkano mladalačkim idealizmom i željom i nadom da se svet može menjati.
A šta je važno u poeziji ako ne to.

Srđan Mijalković


Koordinate pesničkog sveta Vesne Špirić kreću se oko tema karakterističnih za modernističke pesnike, pesničko ja stupa u relaciju sa svetom preko svoje senzibilnosti i senzualnosti, saznaje ga, komentariše, nadvladava, približava mu se sećanjem, obraća mu se dubinom razumevanja, prihvatanja, s ljubavlju, bez rezignacije i bola.
Njen izabrani svet je intimistički i svet univerzalnog, prelazi iz jednog u drugi kako bi iskustvu i ličnim doživljajima dala patinu vedre pomirenosti, predočila životne zaključke o prirodi ljudskog
karaktera, smisla prijateljstva i života u sadašnjem trenutku.
Ova zbirka pleni toplinom, vedrinom, jasnoćom slika i stavova.
Tatjana Janković

Dragica Oličkov: „Kao bosiljak”

 

Edicija: ZAVIČAJ
60 str, broš. povez, 13 x 20 cm, 2022. god.
ISBN 978-86-6029-551-6

Cena: 400 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:


Poštovani čitaoče, pred tobom je četvrta zbirka pesama Dragice Oličkov Kao bosiljak. Ova knjižica nastala je u godinama autorkine mlade starosti kada se, već proživljeno razumom, ponovo proživljava srcem i kada je u čoveku posebno izražena želja za predavanjem reči o vrednostima sačuvanim, a prosejanim minulim i brojnim godinama.

Zbirka se sastoji od trideset i tri pesme i šest kratkih priča. Pesme nisu izdvojene u zasebne cikluse, ali se neosetno prelivaju iz jedne celine u drugu, povezane motivima ili poukama koji su im bliski. 

U pesmama zbirke Kao bosiljak, prepliću se sopstvena saznanja autorke sa odjecima reči koje su se prenosile sa kolena na koleno, pa tako po uzrečici od milja, svoje prabake po majci: Kako lepo raste – kao bosiljak daje naslov celoj zbirci.

Iz recenzije, Dobrila Radak