JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Ljubica Verbič: „Hrast i kamen”

Edicija ROMAN
312 strana, broš povez, 14x21 cm, 2016. god.
Cena: 800 dinara
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


Ljubica Verbič je autor koji se ne povodi lako za novotarijama. Ona je tihi, stameni, odgovorni i mudri pripovedač koji se bavi svojim junacima kako visinski, prateći njihov društveni život, tako horizontalno, prateći njihov porodi­čni život i porodične odnose, ali i dubinski, zaranjajući u njihove najtananije zakutke duša, otvarajući ih pred čitaocima lagano kao Šeherezada i skidajući spoljašnje slojeve, jedan za drugim, kako bi otkrila samu suštinu moralnih vrednosti svojih junaka.

Ova prelepa storija daje jednu sasvim drugačiju sliku o Drugom svetskom ratu. Ovo nije priča o životu, ovo je život sam koji se desio i koji traje i duboko odzvanja u svima nama na ovim dinamičnim balkanskim prostorima.

Radovan Vahović, 
književnik


Razmišljanjima i pitanjima koja muče junaka romana Hrast i kamen Ljubica Verbič nam predočava težinu nacio­nalne tragedije i vodi nas kroz svevremenu Odiseju gde junak na kraju putovanja, poput književnika Miloša Crnjanskog, dostiže svoj povratak na Itaku gde ga postojano i gordo čeka onaj veličanstveni hrast koga krase koreni njegove istorije i kamen, kao simbol ovog sveta, prigrlivši ga i podarivši mu si­gurnost. 

Ljubica Verbič je autorka koja neguje realističnost u pripovedanju, istinitost u iskazu i uspela je da podari či­ta­ocima jedno veličanstveno delo vredno saznanja o stradanju i junaštvu našeg naroda, o vremenima kada se drugačije ži­ve­lo i kada se drugačije sanjalo. Ono što je najvrednije je sva­kako uspešnost i umešnost u slikanju tri jedinstva − pejzaža, čoveka i istorije.

Nataša Bundalo Mikić, 
profesor književnosti