JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

„Sunčan dan: Zbornik radova”

72 str, broš. povez, ilustr, 20 cm, 2017. god.
ISBN 978-­86-­6029-­346-­8

Cena: 500 din
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Festival umetničkog stvaralaštva osoba sa sme­tnjama u razvoju i invaliditetom pod nazivom „Sunčan dan” održan je po prvi put u Banatskom kulturnom cen­tru u Novom Miloševu 15. maja 2017. godine, kada su i dodeljene nagrade za najbolje likovne i literarne radove na osnovu konkursa.

Festival „Sunčan dan” Banatski kulturni centar orga­nizovao je u saradnji sa Centrom za pružanje usluga soci­jalne zaštite iz Kikinde u okviru projekta Gradovi u foku­su Ministarstva kulture republike Srbije i Opštine Novi Bečej. 

U okviru festivala dodeljene su nagrade za najbolje likovne i literarne radove, nastupili su autori nagrađe­nih literarnih radova, održan je umetnički program oso­ba sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, a posetioci su mogli da pogledaju dve izložbe: izložbu likovnih ra­dova pristiglih na konkurs i samostalnu izložba Nikole Vlahovića Nikassa, po čijoj knjizi poezije festival nosi na­ziv „Sunčan dan”. 

Svi nagrađeni likovni literarni radovi objavljeni su u ovom zborniku, kao i likovni radovi Nikole Vlahovića Nikassa. 

Više o manifestaciji i dobitnicima nagrada:
http://banatskikulturnicentar.blogspot.rs/2017/05/odrzan-suncan-dan-festival-umetnickog.html