JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 00381(0)69/783-155, 00381(0)63/644-369, banatskikulturnicentar@gmail.com

Milutin Trbić: „Priče i pesme”


Edicija BAŠTINA
176 str, broš. povez, 21 cm, 2023. god.
ISBN 978-86-6029-604-9

Cena: 1000 din

Poručivanje putem WEB KNJIŽARE:
069/783-155

Od poslednje decenije 19. veka do početka 20. veka prota Milutin Trbić štampao je svoje proz­ne i poetske priloge u najznačajnijim srpskim časopisima onoga doba, počev od „Javora”, preko „Srbobrana” i „Srpskog zabavnika” iz Zagreba.

(...)

Sentimentalnost proznog i poetskog izraza prote Milutina Trbića crpi svoju snagu sa dva izvora. Jedan izvor predstavlja verziranost u literaturi takvog, sentimentalnog štimunga, a drugi je posledica sentimentalnosti misli sa­mog autora, koja opet ima dvostruki karakter. Sa jedne strane, po sili svog svešteničkog poziva i duhovne orijentacije, vere i nade, a sa druge strane pritisnut stvarnošću koja se svesrdno trudila da onemogući veru i nadu, prota je kroz književno stvaranje pokušavao da nađe odgovor na pitanja nastala u razlici potencijala ta dva op­rečna (ili možda ne?) osećanja. U takvoj razlici potencijala, njegov izraz dobijao je dominantan sentimentalni tonalitet.

Kad govorimo o uticaju literature, mislimo tu pre svega na uticaje nemačkih predromantiča­ra i romantičara, uticaje narodne epske i lirske književnosti, a zatim i uticaj srpske realistič­ke pripovetke. Specifičan odnos prema prirodi, dominantan motiv utopljene devojke, ili mladog ljubavnog para, folklorna fantastika, stihovi iz narodne epike i lirike koji najčešće obuhva­taju misaoni svet pesnika Milutina Trbića itd, sve su to elementi koji ukazuju na vrstu literatu­re koja je bila njegova lektira.

(...)

U ličnostima poput Milutina Trbića može­mo iščitati sve one zahteve dana, sve one tra­gične poteze istorije na pojedincu, a u njegovom književnom stvaralaštvu sve one onemoguće­nosti malog čoveka (iako brojniji od onih koji njime upravljaju) i, što je ovde najvažnije istaći, možemo iz ovih priča i pesama da iščitamo sve ono što je kao pojedinac prota Milutin Trbić mogao da pruži svetu, autentično njegovo, indi­vidualno, božansko i ljudsko. Nesavršenosti, podbačaji, stilske omaške, sve to nije uspelo da prekrije one autentične bisere koji nam, jer tako želimo da posmatramo svet, otkrivaju gde da tra­žimo čoveka.

Nenad Stanojević